29.5.2019

Markkinointiteknologiat 2019 – Mitä hyötyä? Miten valita oikeat?

”Markkinointiteknologioiden voittokululle ei näy loppua. Niiden avulla markkinoijat voivat tehostaa toimintaansa, skaalautua ketterämmin, tehdä parempia valintoja sekä säästää rahaa.” 17.6.2018, Forbes.com

Markkinointiteknologia tarkoittaa yleensä SaaS-palveluna käytettävää työkalua tai järjestelmää, jota voidaan hyödyntää markkinoinnissa (ja myynnissä!) esimerkiksi kampanjoiden / kanavien / sisältöjen / liidien hallinnassa. Lähes kaikissa yrityksissä on käytössä joitain teknologioita ja perinteinen markkinointiteknologia ”stack” voisi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta:

 • Mainontatyökalu (Google Ads)
 • Uutiskirjejärjestelmä (Mailchimp)
 • Julkaisujärjestelmä (WordPress)
 • Analytiikkatyökalu (Google Analytics)
 • CRM –järjestelmä (Pipedrive)

Markkinointiteknologioiden määrä vaihtelee yrityskoon mukaan ja yleensä ne ovat kerääntynyt yrityksen käyttöön ajan myötä.

Markkinointiteknologioiden hyöty piilee siinä, että:

 • Ne vähentävät markkinointiin tarvittavaa käsityön määrää
 • Ne auttavat tehostamaan markkinointia tuottamansa datan avulla
 • Ne auttavat markkinoijaa kohdentamaan viestintää juuri oikeaan ajankohtaan
 • Ne auttavat parantamaan asiakaskokemusta
 • Niiden avulla tuotetaan liidejä myynnille

Koska teknologiavalintoja on yleensä tehty pitkän ajan kuluessa, voi olla, etteivät ne muodosta parasta mahdollista kokonaisuutta. Olisi hyvä varmistaa, että kaikkia asiakkaan ostoprosessin vaiheita tuetaan myös teknologioilla ja niistä saatavilla hyödyillä.

Määrätietoinen markkinointiteknologian kokonaisuuden (stackin) valinta tarkoittaa sitä, että käyttöön valikoidaan ne työkalut:

 • jotka tukevat toisiaan
 • on mahdollista integroida keskenään
 • tuottavat laadukasta dataa

Miten markkinointiteknologiat tulisi valita?

Tärkeimmät markkinointiteknologiat voidaan jaotella asiakkaan ostopolun mukaan. Malleja on useita, kuten esim. inbound-markkinoinnista tuttu Attract – Convert – Close – Delight -malli (Hubspot). Verkkiksellä hyödynnämme kuitenkin asiakkaan ostopolun jäsentelyssä REANE-mallia, jossa

R = Reach (Kohderyhmän tavoittaminen)
E = Engage (Kohderyhmän sitouttaminen)
A = Activate (Kohderyhmän aktivointi)
N = Nurture (Kohderyhmän hoivaaminen)
E = Enhance (Toiminnan tehostaminen)

Jokaiseen vaiheeseen löytyy oma teknologia, joka helpottaa markkinoinnin toteutusta ja säästää aikaa.

REACH – Apua asiakkaiden tavoittamiseen

 • Hakukoneoptimointi. On tärkeää, että verkkosivut löytyvät olennaisilla avainsanoilla Googlen veloituksettomista hakutuloksista. Verkkosivujen näkyvyyttä voidaan kehittää erilaisten työkalujen avulla saatavilla analyyseillä, näistä merkittävimpiä ovat mm. Mangoolsin työkalut mm. avainsanojen analysointiin, MajesticSEO linkkiprofiilin analysointiin ja Screaming Frog verkkosivujen tekniikan analysointiin.
 • Mainontatyökalut: Verkkosivuille saatava volyymi on olennaista, jotta liidejä saadaan riittävä määrä. Sekä Google Ads että Facebook Business Manager ovat tehokkaita tapoja tehdä tarkkaan kohdennettua mainontaa.
 • Sosiaalisen median kanavien hallinta on olennaista, sillä niiden kautta on mahdollista tavoittaa merkittäviä määriä kohdeyleisöä, B2B -asiakkaita tavoittaa hyvin mm. LinkedInistä sekä Facebookista. Useita kanavia voidaan ylläpitää tehokkaasti myös yhden työkalun kautta, tällaisista esimerkkinä mm. Hootsuite sekä Buffer.

ENGAGE  – Apua asiakkaiden sitouttamiseen

 • Taito tuottaa ja hallita asiakasta kiinnostavaa sisältöä on olennaista modernissa markkinoinnissa onnistumiseen. Miten siis hallitset omistamaasi mediaa eli yrityksen verkkosivuja? Tyypillisin CMS eli julkaisujärjestelmä on tällä hetkellä WordPress. WordPress on avoimen lähdekoodin järjestelmä ja sen kautta on helppo hallita yrityksen verkkosivujen sisältöjä, blogeja sekä esimerkiksi videoita.
 • Videosisällöt tulisi editoida kohderyhmää kiinnostavaksi ja tiiviiksi paketiksi esimerkiksi Adoben Premier -työkalulla. Videot kannattaa ladata ensisijaisesti YouTubeen, jossa niitä voidaan optimoida ja säilyttää. YouTuben kautta videot on helppo upottaa myös muihin alustoihin kuten verkkosivuille.
 • Sisältöä voidaan jakaa myös reaaliaikaisesti esimerkiksi webinaarien kautta. GotoWebinar on näppärä työkalu webinaarien järjestämiseen ja tallentamiseen.

ACTIVATE – Apua liidien keräämiseen

 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmät. Nämä auttavat parantamaan asiakaskokemusta, kun kohderyhmä saa viestintää oikea-aikaisesti. Samalla automaatiojärjestelmät vähentävät käsityötä ja tuottavat arvokkaita liidejä myyntiin. Automaation alkupolulla oleville suosittelen Active Campaign –järjestelmää ja vaativimpiin tarpeisiin mm. ViidakkoCEM:iä tai Hubspotia.
 • Liidejä voidaan tunnistaa verkkosivuilta myös Leadfeederin avulla. Tämä työkalu tunnistaa organisaatiotason vierailijat verkkosivuilla ja tuottaa näin kiinnostavaa informaatiota myynnille. Mikäli Leadfeeder ja Mailchimp -työkalut ovat integroitu keskenään, on mahdollista saada tunnistedataa jopa sähköpostiosoitetasolla.

NURTURE – Apua liidien hoivaamiseen

 • Asiakaskokemus paranee, kun saamme viestintää ja informaatiota oikea-aikaisesti. Markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla voimme tarjota tulevalle asiakkaalle sähköpostiviestintää perustuen hänen omaan käyttäytymiseensä. Edullinen uutiskirjejärjestelmä ja automaatio -yhdistelmä on saatavilla mm. Active Campaignia hyödyntämällä.
 • Myös Mailchimp -uutiskirjejärjestelmä on kätevä työkalu pelkkää uutiskirjeviestintää silmällä pitäen.

ENHANCE – Apua toiminnan tehostamiseen

 • Kun markkinoinnin kautta on hankittu liidejä ja niitä on hoivattu riittävästi, on aika siirtää ne myynnin käsiteltäviksi. Myynnin työkaluna toimii CRM, joista löytyy valtava määrä vaihtoehtoja. Olennaista on se, että CRM:n tulisi toimia yhdessä käytössä olevan markkinoinnin automaation kanssa, jotta seuranta ja mittarointi olisi mahdollista. Suurin osa CRM:stä (Pipedrive, Salesforce, Hubspot, DiamondCRM) on integroitavissa automaatiojärjestelmiin tai sisältävät lisäosana markkinoinnin automaation.
 • Analytiikka ja data. Työkalujen avulla meillä on mahdollisuus kerätä tietoa tulevien asiakkaiden käyttäytymisestä, sisällöistämme, verkkosivujen toiminnasta, mainonnan onnistumisesta. Liian usein data jää kuitenkin analysoimatta eikä se johda korjaaviin toimenpiteisiin. Minimivaatimuksena analytiikkatyökaluista tulisi olla käytössä Google Analytics. Suosittelen kuitenkin lämpimästi mm Googlen muita työkaluja (Search Console, Tag Manager) sekä mm Siteimprovea, joka auttaa kehittämään verkkosivuja.

Markkinointitaidot <3 markkinointiteknologiat

Vaikka uusista teknologioista on helppo innostua, eivät ne kuitenkaan muuta markkinoinnin perustaa: On mietittävä kohderyhmä, viesti ja tavoitteet, joita kohti lähdetään teknologia-avusteisesti tähtäämään. Olennaista on siis:

 1. Kirjata ylös yrityksen ydintarkoitus ja viesti: Miksi olemme olemassa?
 2. Tuntea osaamisensa ja kirjata se ylös mahdollisimman maanläheisesti: Mitä teemme? Miten? Mitä lisäarvoa se tuottaa asiakkaalle?
 3. Tuntea oma kohderyhmänsä: Millaisessa maailmakuvassa he elävät? Millaisia haasteita kohtaava? Millaisista asioista he välittävät?

Kun markkinointitaidot yhdistetään oikein valittuihin teknologioihin, on varmasti luvassa riemastuttavia tuloksia! ? Kysy rohkeasti lisää!

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys