4.6.2024

Vastuullisuusviestintä vahvistaa yrityksen kilpailuvalttia 

Liiketoiminnassa vastuullisuus tarkoittaa yrityksen sitoutumista toimia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tämä sisältää eettisten periaatteiden noudattamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen, ympäristövaikutusten minimoinnin sekä yhteiskunnallisen vastuun kantamisen. Vastuullinen yritys pyrkii läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen ja kestävän kehityksen edistämiseen kaikessa toiminnassaan.  

Vastuullisuusviestintä tarjoaa merkittävää lisäarvoa yrityksen sidosryhmille ja tekee yrityksestä houkuttelevamman asiakkaille, työnhakijoille ja yhteistyökumppaneille. 

 

Uusi aikakausi Euroopassa toimiville yrityksille 

Vuoden 2024 alusta voimaan astunut Euroopan unionin uusi säädös velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan avoimesti. Tämä kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) vaikuttaa laajasti yritysmaailmaan, ja sen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistaa kestävyydestä raportointia.  

Vastuullisuusraportti on perinteisesti vuosittain laadittava dokumentti, joka voi sisältää tekstiä, grafiikoita ja videoita. Raportin avulla yritys voi kertoa avoimesti toiminnastaan ja sitoutumisestaan kestävään kehitykseen. Sen laajuus voi vaihdella muutamasta sivusta laajoihin kokonaisuuksiin.  

Vastuullisuusraportoinnin tärkeys  

Vastuullisuusraportointi ei ole vain säädösten täyttämistä, vaan se on myös keino rakentaa ja ylläpitää yrityksen mainetta vastuullisena toimijana. Vastuullinen liiketoiminta houkuttelee niin asiakkaita, sijoittajia kuin työntekijöitäkin. Raportointi kannustaa yrityksiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja parantamaan toimintatehokkuuttaan. Usein kyse ei ole uuden toimintamallin luomisesta, vaan nykyisen toiminnan näkyväksi tekemisestä. 

Yritysten tulee jatkossa sisällyttää kestävyyden periaatteet toimintakertomukseensa kaksoisolennaisuuden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että yritykset raportoivat sekä liiketoimintansa sosiaalisista että ympäristövaikutuksista. Näin varmistetaan, että kaikki olennaiset kestävyyteen liittyvät näkökohdat tulevat huomioiduiksi asianmukaisesti. 

Yhdenmukaistettu raportointi helpottaa rahoittajia ja muita finanssitoimijoita vertailemaan yritysten kestävyystietoja. Tämä auttaa heitä arvioimaan, kuinka kestäviä sijoituskohteet ovat, ja tekee vastuullisista investoinneista houkuttelevampia. Ulkoisten toimijoiden varmentamat kestävyystiedot lisäävät luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä on tärkeää kaikille sidosryhmille. 

Vastuullisuusraportin sisältö 

Vastuullisuusraporttiin voidaan sisällyttää esimerkiksi: 

 • Johdon vuosikatsaus 
 • Tietoja yrityksestä 
 • Liiketoiminnan vastuullisuus 
 • Ympäristö 
 • Ihmiset 
 • Raportointitapa 
 • Ympäristöluvut 
 • Sosiaaliset luvut 
 • GRI-sisältöindeksi 

Vastuullisuus osana jatkuvaa viestintää 

Vastuullisuusviestintä on systemaattista ja läpinäkyvää. Vastuullisuusraportoinnin lisäksi yrityksillä on useita tapoja viestiä vastuullisuudestaan. Vastuullisuusviestintä perustuu todenmukaisiin tietoihin, ja sen tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedon välittäminen yrityksen vastuullisuudesta, kehityssuunnitelmista, teoista ja tavoitteista sidosryhmille. Parhaimmillaan se luo kilpailuetua ja auttaa hallitsemaan kriisejä. 

Vastuullisuusviestinnän sisällöissä voi käsitellä monia teemoja, kuten: 

 • Tietoja yrityksestä 
 • Liiketoiminnan vastuullisuus 
 • Sertifikaatit ja standardit 
 • Ympäristö 
 • Ihmiset 
 • Talous 

Näiden teemojen kautta yritykset voivat viestiä vastuullisuudestaan kattavasti ja vakuuttavasti.  

Vastuullisuusviestinnän kanavat 

Kuten markkinoinnissa yleensäkin, myös vastuullisuusviestintään on useita toteutustapoja ja kanavia. Seuraavassa esittelemme muutamia yleisempiä kanavia, joissa yritykset viestivät vastuullisuuden teemoista. 

 1. Sosiaalinen Media 

Sosiaalinen media on nopea ja joustava kanava viestiä vastuullisuudesta. Yritykset voivat jakaa päivityksiä, kuvia, videoita ja tarinoita, jotka kertovat heidän vastuullisista toimistaan. Sosiaalisen median kautta viestit saavuttavat laajan yleisön ja mahdollistavat vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa. 

2. Yrityksen verkkosivut 

Verkkosivut tarjoavat laajan alustan vastuullisuusviestinnälle. Yritys voi luoda erillisen osion, joka on omistettu kestävälle kehitykselle ja vastuullisuudelle. Tässä osiossa voidaan julkaista artikkeleita, case studyja, infografiikoita ja raportteja, jotka esittelevät yrityksen vastuullisuustoimia ja -saavutuksia. Verkkosivusto on myös erinomainen paikka kertoa yrityksen saavuttamista sertifikaateista ja muista tunnustuksista, jotka toimivat konkreettisina todisteina sitoutumisesta kestävään kehitykseen.  

3. Uutiskirjeet 

Säännölliset uutiskirjeet ovat tehokas tapa pitää sidosryhmät ajan tasalla yrityksen vastuullisuustoimista. Uutiskirjeissä voidaan jakaa tietoa uusista hankkeista, saavutetuista tavoitteista ja tulevista suunnitelmista. Ne mahdollistavat myös tarkemman kohdentamisen eri sidosryhmille. 

4. Blogit 

Yrityksen blogi on erinomainen keino syventyä yksityiskohtaisesti eri vastuullisuusteemoihin. Blogikirjoituksissa voidaan käsitellä esimerkiksi ympäristöystävällisiä innovaatioita, sosiaalisen vastuun hankkeita tai yrityksen eettisiä periaatteita. Blogiartikkelit voivat tarjota syvällistä tietoa ja herättää keskustelua aiheesta. 

5. Tapahtumat ja webinaarit 

Järjestämällä tapahtumia ja webinaareja, yritykset voivat suoraan viestiä vastuullisuustoimistaan ja sitoutumisestaan kestävään kehitykseen. Tapahtumat ja webinaarit mahdollistavat suoran vuorovaikutuksen yleisön kanssa, mikä lisää luottamusta ja uskottavuutta. 

6. Mediatiedotteet 

Mediatiedotteet ovat tehokas tapa saavuttaa laaja yleisö. Tiedotteiden avulla yritys voi viestiä merkittävistä vastuullisuustoimista ja -saavutuksista. Hyvin laaditut tiedotteet herättävät median kiinnostuksen ja voivat johtaa positiiviseen näkyvyyteen laajemminkin. 

Vastuullisuusviestintä on tulevaisuuden kilpailuvaltti. Se on jatkuva prosessi, joka vaatii yritykseltä sitoutumista ja aktiivisuutta. Hyödyntämällä monia eri kanavia ja keinoja yritys voi tehokkaasti viestiä vastuullisuudestaan ja rakentaa luottamusta sidosryhmiensä keskuudessa.  Avoin ja rehellinen viestintä on avainasemassa, kun tavoitteena on vahvistaa yrityksen asemaa vastuullisena ja luotettavana toimijana markkinoilla. 

Tilaa blogit

Kehitetään digikanavien vastuullisuusviestintää yhdessä! 

Tarjoamme räätälöityjä vastuullisuusviestinnän sisältöpaketteja. 

Varaa tästä aika Riikan kalenteriin. 

 

Riikka Pohjanen
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys