Digisisällöillä rakennamme asiakkaalle REANE-mallin mukaista kokonaisuutta

DIGISISÄLLÖT valitaan kasvupäällikön kanssa suunnitelmaan aina kvartaaliksi kerrallaan.

DIGISISÄLLÖT

Digisisältö tarkoittaa yhtä digimarkkinoinnin toimenpiteiden kokonaisuutta, joka toteutetaan kuukauden aikana.

Esimerkkejä digisisällöistä

Perusta kuntoon

 • Asiakasymmärryskysely
 • Digistrategia
 • Analytiikan käyttöönotto ja tavoiteseuranta
 • Analytiikkaseurannan laajentaminen
 • Unelma-asiakas
 • Sisältösuunnitelma
 • Yleinen jakelustrategia
 • Kanavien perustaminen/ käyttöönotto
 • Kanavatestit
 • Jakelustrategia – verkkokauppa
 • Tietosuojaseloste verkkosivuille
 • Evästeilmoitus verkkosivuille
R

Löydä asiakkaasi

 • Google Ads-käyttöönotto
 • Google Ads-kampanjoiden optimointi
 • 1 somekanavan käyttöönotto
 • 1 some-kampanjan rakentaminen ja optimointi
 • Hakukoneoptimointi auditointi
 • Verkkosivujen sisältöjen hakukoneoptimointi
 • Verkkosivujen tekninen hakukoneoptimointi
 • Linkitysten tekeminen hakukoneoptimoinnin tueksi
E

Vakuuta verkossa

 • Laskeutumissivun suunnittelu ja toteutus
 • Tietopankin rakentaminen verkkosivuille
 • Blogi-toiminnallisuuden ja pohjan rakentaminen verkkosivuille
 • Lomake ja CTA-painikkeet
 • 1 tekstimuotoinen referenssitarina
 • 2 asiantuntija-artikkelia
 • 2 laskeutumissivun sisältöä
 • 3 mikrosisältöä
 • Videokuvauspäivä
 • Yhden videon editointi valmiiksi (3–10 min)
A

Auta asiakasta

 • Lisäarvosisältöjen tuottaminen
 • UHLE-mallin suunnittelu ja toteutus
 • Laskeutumissivun suunnittelu ja toteutus
 • 1 webinaarin tekninen toteutus ja tallenteen editointi sekä tuominen verkkosivuille
N

Hoivaa liidejä & Hoivaa asiakkaita

 • Uutiskirjejärjestelmä käyttöön
 • 2 uutiskirjeen suunnittelu ja toteutus sekä lähetys
 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotto:
  perusta ja asennus
 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotto:
  automaatiot ja kirjeet
E

Tehosta tekemistä

 • Integraatio auditointi: Miten järjestelmät toimisivat ketterämmin yhdessä?
 • Integraatiosuunnitelman mukainen toteutus
 • Automaattinen raportointi
 • Markkinoinnin koordinointi

Suosituimmat digisisällöt

Facebook, maksullisen mainonnan kampanja

Teemme kampanjasuunnitelman yhdelle Facebook-mainonnan kampanjalle. Tuotamme myös tekstit ja kuvat kampanjaan. Käytämme joko asiakkaan omia kuvia tai kuvapankkikuvia.

Seuraamme kampanjaa ja optimoimme sitä maksimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Raportoimme tulokset ja teemme toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten.

LinkedIn, maksullisen mainonnan kampanja

Teemme kampanjasuunnitelman yhdelle LinkedIn-mainonnan kampanjalle. Tuotamme myös tekstit ja kuvat kampanjaan. Käytämme joko asiakkaan omia kuvia tai kuvapankkikuvia.

Seuraamme kampanjaa ja optimoimme sitä maksimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Raportoimme tulokset ja teemme toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten.

Google Ads -tilin käyttöönotto ja ensimmäinen kampanja

Mikäli asiakkaalla ei ole Google Ads -tiliä, luomme sen. Teemme kampanjasuunnitelman, jonka perusteella luomme yhden Google Ads -kampanjan.

Seuraamme kampanjaa ja optimoimme sitä maksimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Raportoimme tulokset ja teemme toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten.

Lisäksi toimitamme ”Google Ads -mainontaa tuloksellisesti” -webinaaritallenteen katsottavaksi.

Unelma-asiakas

Määrittelemme unelma-asiakasprofiileja myyjien ja muiden asiakkaamme edustajien kanssa workshopissa. Teemme 1 – 3 profiilia valmiiksi ja käymme ne asiakkaamme kanssa läpi yhdessä. Näitä profiileja voimme hyödyntää jatkossa mm. sisällöntuotannossa ja mainonnassa.

Sisältösuunnitelma

Teemme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman, millaisia sisältöjä hyödynnetään missäkin kanavassa. Suunnitelma pohjautuu unelma-asiakasprofiiliin ja aiempiin workshop-materiaaleihin.

Hakukoneoptimointi (SEO), auditointi

Tehdään verkkosivujen hakukoneoptimoinnin auditointi, jonka pohjalta luodaan toimenpidesuunnitelma hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Lisäksi toimitamme ”Hakukoneoptimointi: kustannustehokkaasti näkyvyyttä!” -webinaaritallenteen katsottavaksi.

Sisältöelementin suunnittelu ja toteutus (1 kpl)

Suunnittelemme ja toteutamme uuden lohkoeditorilla ylläpidettävän sisältöelementin verkkosivustolle. Digisisältöön sisältyy

 • Määrittely
 • Suunnittelu
 • Iterointi ja hyväksyminen
 • Tekninen toteutus
 • Asennus

Tekstimuotoinen referenssitarina (1 kpl)

Haastattelemme asiakkaamme ja referenssikohteen edustajat tarinaa varten puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Toimitamme kysymykset etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelun perusteella kirjoitamme tarinan ja toimitamme tekstin haastatelluille hyväksyttäväksi.

Valmis tarina julkaistaan asiakkaan verkkosivuilla.

Esimerkkejä

Tekstimuotoinen työntekijätarina (1 kpl)

Haastattelemme työntekijän ja asiakkaamme edustajan tarinaa varten puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Toimitamme kysymykset etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelun perusteella kirjoitamme tarinan ja toimitamme tekstin haastatelluille hyväksyttäväksi.

Valmis tarina julkaistaan asiakkaan verkkosivuilla.

Esimerkkejä

Lisäarvosisältö

Päätämme aiheen asiakkaan kanssa yhdessä workshopin tulosten perusteella. Tuotamme lisäarvosisällön, eli esimerkiksi oppaan tekstit ja ulkoasun. Lopputuloksena on asiakkaan visuaalista ilmettä mukaileva PDF-tiedosto.

Lisäarvosisältö voi olla myös webinaaritallenne, laskuri tai jokin muu, mistä kävijä on valmis ”maksamaan” oman yhteystietonsa verran.

Markkinoinnin automaation käyttöönotto

Tehdään suunnitelma markkinoinnin automaation käyttöönotosta ja toteutetaan se. Laadimme yhden uutiskirjepohjan. Luomme kontaktilistat ja viemme ne järjestelmään.

Toimitamme ”Hoivaa kohti kauppaa: Markkinoinnin automaatio ja uutiskirjeet” -webinaaritallenteen katsottavaksi.

Suosituimmat järjestelmät:

 • Active Campaign
 • Hubspot
 • Pardot

Automaattinen raportointi

Asiakkaan tiedot haetaan eri lähteistä raporttipohjaan automaattisesti. Näin saadaan raportointi automatisoitua.

 • Seurattavia kanavia voivat olla esimerkiksi
  • Facebook Business Manager
  • LinkedIn Campaign Manager
  • Google Ads
  • Google Search Console
  • Google Analytics

Lue tarkemmin, miten digisisältöjä käytetään