HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ JA LIIDEJÄ

ALOITA TÄSTÄ!

Miten rakennetaan asiakassuhteita digissä?

B2B -bisneksessä asiakkaiden ostopolut ovat pitkiä. Asiakkuuden syntyminen vaatii aikaa, informaatiota ja luottamuksen syntymistä. Perinteisen myyntityön lisäksi voidaan asiakkuuden syntymistä edesauttaa digimarkkinoinnin toimenpiteiden avulla.  Jokaista myyntipuhelua ei tarvitse tehdä perinteiseen tyyliin, osa viestinnästä voidaan siirtää digin tehtäväksi. Tämä vaatii kuitenkin asiakasymmärrystä, rikasta sisältöä ja älykkäästi ajoitettua viestintää.

Miksi liidejä tulee hoivata?

  1. Pysyt tulevan asiakkaasi mielessä
  2. Voit tehokkaasti jakaa informaatiota
  3. Voit rakentaa luottamusta
  4. Voit auttaa ostoprosessissa eteenpäin

 

Nurture – kävijöiden hoivaaminen kohti kauppaa.

Markkinoinnin automaatio ja älykkäästi rakennettu uutiskirjeviestintä auttaa asiakastasi ostopolulla eteenpäin. Erityisesti markkinoinnin automaatio toimii oivallisesti, koska siinä pystytään sekä ajastamaan viestintää että rakentamaan viestien lähetystä perustuen verkkosivukävijän käyttäytymiseen. Tällöin viestintä on varmasti oikea-aikaista, eikä vaadi yritykseltä enää aikaresursseja. Uudelleenmarkkinoinnilla voidaan kohdennetusti tarjota sisältöä sellaiselle kohderyhmälle, jotka ovat jo käyneet verkkosivuilla. Näille on tehokasta tarjota tietoa esimerkiksi lisäarvosisällöistä, jotka auttavat asiakasta ongelmansa ratkaisemisessa.

 

Miten me se tehdään?

  1. Tarkistamme, että verkkosivuille saadaan riittävästi kävijöitä.
  2. Tarkistamme, että liidikoneisto toimii ja lisäarvosisällöt houkuttelevat jatkuvasti uusia kontakteja kantaamme.
  3. Suunnittelemme hoivausstrategian: Millaisia viestejä lähetämme? Minkälaisille kohderyhmille? Miten ne ajoitetaan?
  4. Sovimme tavoitepisteen, jonka jälkeen liidit siirretään myynnin kontaktoitavaksi.
  5. Valitsemme asiakkaalle parhaiten sopivat työkalut toteutukseen.