analytiikkapalvelut

HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ JA LIIDEJÄ

ALOITA TÄSTÄ!

Kulutatko aikasi näpyttelyyn vai käytätkö huomiosi mieluummin asiakassuhteisiin?

Ihmisen aika on arvokasta. Sen vuoksi aika kannattaisikin suunnata tulokselliseen tekemiseen. Siihen henkilökohtaiseen ja luovaan työhön, johon teknologiat eivät vielä toistaiseksi pysty.

Yrityksillä on tyypillisesti lukuisia rinnakkaisia järjestelmiä käytössään. Pahimmillaan leijonan osa työajasta kuluukin useaan järjestelmään kirjautumiseen ja saman tiedon päivittämiseen. Tämä aiheuttaa kustannuksia ja heikentää työtyytyväisyyttä. Vältä siis työaikahukkaa ja automatisoi tiedonkulkua järjestelmien välillä integraatioiden avulla.

Hyödyt

 1. Nopeuttaa tekemistä.
 2. Data on ajantasalla.
 3. Dataflow on luotettavaa.
 4. Asiakasymmärrys kasvaa.
 5. Työaika keskittyy asiakkaaseen teknologioiden sijaan.

 

Enhance – tehosta tekemistä

Yrityksen järjestelmät ovat mahdollista saada keskustelemaan keskenään ilman järkälemäisiä tietohallintohankintoja. Jokaisessa modernissa järjestelmässä on nykypäivänä rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedon liikkumiseen. Minimissäänkin tulisi asiakastiedon liikkua myynnin järjestelmistä (CRM) markkinoinnin työkaluihin kuten uutiskirje- ja markkinoinnin automaatio-järjstelmiin.

Miten me se tehdään?

 1. Kartoitamme nykytilanteesi.
 2. Yhteinen workshop.
 3. Teemme workshopin perusteella määrittelyn, jossa kuvataan datan liikkuminen eri järjestelmien välillä.
 4. Teemme toimintasuunnitelman ja kustannusarvion toteutuksesta.
 5. Suosittelemme mahdollisesti uusia/korvaavia järjestelmiä. Tavoitteena on lisenssikustannusten minimointi sekä työajan säästäminen.
 6. Rakennamme integraatiot ja datafunnelin.