fbpx Oulun Energian uuden sivuston sisällöntuotanto - Verkkoasema

Oulun Energian uuden sivuston sisällöntuotanto

Projektina oli nettisivujen uudistamiseen liittyvä sisällöntuotanto. Kireän aikataulun vuoksi asiakas halusi laajan sivuston sisältötuotantoon apua ja SEO-näkökulman huomioinnin sisällössä. 

Oulun Energian toiminta perustuu viiteen liiketoiminta-alueeseen. Aluksi pidettiin jokaisen liiketoiminnon kanssa oma workshop tulevan sisällön painotuksista ja haluttavista muutoksista verrattuna vanhaan sivustoon.  

Ennen sisällöntuotantoa tehtiin jokaiselle liiketoiminnolle avainsanatutkimukset, joiden perusteella yhdessä asiakkaan kanssa tehtiin päätökset käytettävistä päätermeistä.  Saatuamme tarkemmat yksityiskohdat uuden sivuston rakenteesta sekä brändiuudistuksen viestinnän sävystä, sisällön tuottaminen aloitettiin haastattelemalla kunkin liiketoiminta-alueen vastuuhenkilöä. Projektiryhmän keskinäiseen kommunikointiin käytettiin Teams/Planneria, johon sisältödokumentit ladattiin, ja jossa sisältöjä kommentoitiin ja kehitettiin. 

Julkaisujärjestelmän ylläpitoa varten olimme koulutuksessa mukana. Itse sisällöntuotantoon lisäsimme kahden ihmisen työpanoksen, jotta julkaisuaikataulu saatiin pidettyä. Projektin aikana pidettiin joka maanantai lyhyt puolen tunnin tilannekatsauspalaveri.  

Aikataulun ja sivuston laajuuden asettama haaste ratkaistiin projektissa mukana olleiden roolituksella, projektin prosessoinnilla ja tarvittaessa lisäresursseilla.

Asiakaspalautteen mukaan onnistuimme hyvin. Sivusto julkaistiin aikataulussaan sisältöuudistettuna ja muokattuna brändiviestinnän mukaiseksi.  

Verkkoaseman asiantuntijuus näkyi kokemuksen ja yksityiskohtien myötä kokonaisuuden hallinnassa – niin projektihallinnassa kuin sisällöntuotannossa. Selkeä vastuunjako, koko projektiryhmän keskinäinen sparraus ja avoin asenne auttoivat tavoitteiden saavuttamisessa. 

Sisällöntuotannossa huomioitiin saavutettavuusdirektiivi, joka tarkoitti muun muassa tiettyjen termien käyttöä. Lisäksi hakukoneoptimoinnin näkökulma oli osa projektia. Jatkon kannalta laajan sivuston ylläpito huomioitiin muun muassa sisällön selkeällä sijoittelulla oikeaan aiheympäristöön, eikä hajautettuna. Näin vältetään päivitystarve useilla sivuilla sisältömuutoksen kohdalla ja estetään vanhentuneen tai ristiriitaisen tiedon näkyminen sivuston käyttäjille.