Anna muiden kertoa vahvuutesi 

Rakenna luottamusta, viesti samaistuttavuutta   

Verkkosivuston sisällön tehtävä on luoda luottamusta. Se onnistuu parhaiten, kun kävijä tuntee omakseen sivuston välittämän viestin. Vakuuttavan asiakashyödyn ilmaisun kruunuksi kannattaa antaa puheenvuoro myös asiakkaille ja oman talon väelle. Niille, johon halutaan asiakkaasi ja tulevan työntekijän samaistuvan.  

Asiakkaasi kertomus on arvosisältöä   

Referenssitarina konkretisoi sen mitä ydinviestissä kerrotaan ja asiakashyödyistä omin sanoin ilmaistaan. Oikeassa asiayhteydessä ja oikein kerrottuna kolmannen osapuolen todistus on parhaassa tapauksessa viimeinen liikkeelle paneva voima ottaa yhteyttä.   

Referenssitarina voidaan tehdä esimerkiksi haastatteluna, Q&A-formaatissa tai lyhyenä sitaattina. Tärkeintä on miettiä sisältö etukäteen: ketä referenssillä halutaan puhutella, mitä asioita halutaan nostaa esille ja mitä hyötyä asiakas on saanut. Tarinaa luodessa saa myös arvokasta palautetta, jolloin asiakaskokemusta voi peilata talon sisäiseen prosessiin.  

Referenssitarinan mahdollisuudet:   

 • Tarinamuotoinen kuvaus asiakkaan saamasta palvelusta, tuotteesta sekä edellisten laadusta   
 • Tarinaa voidaan käyttää pilarisisältönä, josta irrotetaan mikrosisältöä esimerkiksi somemainontaan   
 • Referenssi on voi olla myös lyhyt sitaatti tai muutaman lauseen kooste   
 • Referenssit julkaistaan sivuilla yhden otsakkeen alle, josta sisäiset linkitykset oikeaan asiayhteyteen   
 • Säännöllinen, suunnitelmallinen ja prosessoitu referenssitarinoiden tuotanto muodostaa jatkuvaa lisäarvosisältöä sivuille   

Työntekijätarina osoittaa sitoutumista   

 Työntekijän tarinalla on oma voimansa työnantajamielikuvan luomisessa. Jo kokeneen tekijän kertomus taustoistaan, arkipäivästä tai vakaasta työnantajasta puhuttelevat jatkuvuutta tai urakehitysmahdollisuuksia arvostavia. Nuoremman henkilön kuvauksen kohderyhmänä voi olla alan opiskelijat tai työn perässä paikkakunnalle muuttavat.    

Kaikki työntekijätarinat osoittavat sitoutumista työnantajaansa, ja ovat oivaa tukimateriaalia uusia työntekijöitä rekrytoidessa. Suunnitelmallisesti toteutettuna tarinat muodostavat eri toimenkuvien kautta kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta.   

Työntekijätarinoiden mahdollisuudet:   

 • Tarinana voi olla kuvaus työstä, tekijän taustoista, koulutuksesta tai siviilielämästäkin   
 • Esille tuodut julkisesti näkymättömät yksityiskohdat luovat mielenkiintoa tarinaan 
 • Tarinaa voidaan käyttää somemainonnassa tai uutiskirjeen laskeutumissivuna   
 • Työntekijät jakavat omassa verkostossaan tarinaa   
 • Tarinat julkaistaan sivuilla yhden otsakkeen alle, josta sisäiset linkitykset oikeaan asiayhteyteen   
 • Säännöllinen, suunnitelmallinen ja prosessoitu työntekijätarinoiden tuotanto muodostaa mielikuvan työnantajasta 

Kiinnostuitko?

Arvosisällön luontiin sinun tarvitsee vain varata juttutuokio Tiinan kalenterista. 

Tiina Räisänen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä