Ryhtiä
sisällöntuottamiseen

ALOITA TÄSTÄ!

Sisältöstrategia vivuttaa vauhtia kirjoittamiseen

Yrityksen suurimpia markkinoinnin haasteita on tuottaa riittävästi kiinnostavaa sisältöä jaeltavaksi. Sisältöä tulisi tuottaa:

 1. tulevan asiakkaan eri ostoprosessin vaiheisiin
 2. ostajapersoonille räätälöidysti
 3. kanavakohtaisesti

 

Usein tämä kokonaisuus tuntuu haastavalta toteuttaa ja sen vuoksi onkin järkevä tehdä suunnitelma sisällöntuotannosta. Sisältöstrategia auttaakin jäsentämään kokonaisuutta ja luo suuntaviivat sille kuka viestii, kenelle viestitään, mistä aiheesta, missä formaatissa ja missä kanavissa.

 

Hyödyt

 1. Selvät roolit vauhdittavat tekemistä.
 2. Tiedämme tavoitteet, mihin sisällöntuotannolla pyritään.
 3. Mittaaminen auttaa parantamaan ja terävöittämään viestintää.

 

Sisältöprosessi

Sisältöstrategia auttaa nopeuttamaan sisällöntuotantoa kuvaamalla sen, miten sisältöä tehdään. Sujuva sisältöprosessi on helposti toistettavissa ja pilkkoo suurempia kokonaisuuksia järkevän kokoisiksi suupaloiksi. Prosessi voisi esimerkiksi olla seuraavanlainen:

 1. Maksimissaan kolmen kuukauden mittainen sisältösuunnitelma
 2. Sisällöntuotanto (kuka, mistä aiheesta, milloin)
 3. Sisällön arviointi (muut kuin kirjoittaja)
 4. Sisällön editointi
  • faktat
  • tarinan sujuva kulku
  • SEO-näkökulma
 5. Julkaisu ja markkinointi
 6. Tulokset

 

LATAA ILMAINEN REANE-opas!

 

Miten me se tehdään?

 1. Esikyselyssä haastattelemme asiakastamme ja luomme kokonaiskuvan markkinointiviestinnän nykytilanteesta.
 2. Kahdessa workshopissa käymme läpi mm. kohderyhmän, ydinviestin ja kilpailuedut. Näistä jalostuu digistrategia, joka vastaa kysymyksiin: Kenelle? Mistä? Miten? Milloin? Missä?
 3. Digistrategiaa syvennetään määrittelemällä tarkemmin ostajapersoonat heitä kiinnostavat sisällöt = sisältöstrategia.
 4. Sisältöstrategiassa määritellään ne sisällöt mitä tarvitaan. Esimerkiksi tuote/palvelusivut, referenssit, työntekijäesittelyt, blogit, lisäarvosisällöt.
 5. Sisältöstrategia määrittelee myös sisällöntuotannon prosessin, roolit ja aikataulun.
 6. Ylläpidämme sisältökalenteria selainpohjaisessa järjestelmässä, jossa se on kokoajan reaaliajassa ja kaikkien saatavilla.