Tietosuojaseloste on tarpeellinen verkkosivuilla

Tietosuojaseloste verkkosivuille

Tietosuojaseloste on luottamuksen perusta

EU:n tietosuoja-asetus koskee käytännössä kaikkia yrityksiä, sillä jokainen moderni yritystoiminta sisältää henkilötietojen käsittelyä. Jo aiemmin voimaan tullut, mutta keväästä 2018 sovellettu GDPR (General Data Protection Regulation) on asetus, joka määrittelee yrityksen velvollisuuden suojata keräämiään henkilötietoja ja millä tavoin rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa kerättyjä tietoja.

Tietosuojaseloste on viesti siitä, että asiakkaiden henkilötietoja ja heidän yksityisyyttään arvostetaan.

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR vaatii kertomaan läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi sivuston käyttäjälle, miten hänen henkilötietojaan käsitellään.  
 • Tietosuojaseloste on se paikka, missä kerrotaan yrityksen tietosuojakäytännöistä.
 • Myös IP-osoite on henkilötieto, joka siirtyy Googlelle kävijäseurannan (Google Analyticsin) kautta.

Tietosuojaselosteella pidetään hyvää mainetta yllä

Vaikka kyse on EU-tason määrittelemästä velvollisuudesta ja vastuusta suojata henkilötietoja, on se ”pakon” sijaan mahdollisuus rakentaa ja pitää yllä yritysmainetta. Tietosuojaseloste kertoo viranomaisille ja yksittäisille henkilöille, että tämä yritys toimii lakien mukaan ja yksittäisen henkilön on turvallista toimia heidän kanssaan.

Tietosuojaselosteen positiviset vaikutukset

1

Viestii viranomaisille lain mukaan toimimisesta

2

Hyvä maine pysyy yllä

3

Käyttäjät luottavat yritykseen paremmin, kun toimintatavat kerrotaan avoimesti

4

Luotettava mielikuva kasvaa

Näin tietosuojaseloste tehdään teille

 1. Perehdytään yrityksenne verkkosivustoon

  Käydään läpi

  • evästeet
  • nykyinen tietosuojaseloste
  • lomakkeet
 2. Järjestetään workshop

  Käydään yhdessä läpi

  • perusasiat aiheen lainsäädännöstä
  • teidän yrityksenne henkilötietojen käsittely
  • verkkosivuille tarvittavat muutokset
 3. Kirjoitetaan tietosuojaseloste

  Selosteessa huomioidaan

  • verkkosivuillanne olevat elementit
  • evästeet
  • yrityksessänne käytössä olevat tietojärjestelmät
  • prosessit henkilötietojen käsittelyn osalta
 4. Seloste laitetaan paikoilleen verkkosivuillenne

  • Selosteesta tehdään erillinen sivu
  • Footeriin laitetaan linkki selosteeseen
 5. Ehdotus jatkotoimenpiteistä

  Esille voi nousta tarve evästeilmoitukselle tai lomakkeiden muokkaamiselle. Näistä saatte ehdotuksen projektin aikana.

Tietosuojaselosteessa kerrotaan:

1

Tiedot rekisterinpitäjästä

2

Tiedot, joita rekisterissä säilytetään

3

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

4

Rekisteröidyn oikeudet ja toimintaohjeet oikeuksien käyttämiseen

Voimmeko auttaa?

Mikäli haluat yrityksellenne oikeasisältöisen tietosuojaselosteen, ole yhteydessä tietosuojaavastaavaamme Tiinaan.

Tiina Räisänen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä