Verkkosivut ovat oma mediasi

Yrityksen verkkosivut ovat digimarkkinoinnin kotipesä, jonne ohjataan liikennettä ja jossa kävijöistä tehdään liidejä. Parhaimmillaan verkkosivut palvelevat olemassa olevia ja tulevia asiakkaitasi sekä sidosryhmiäsi 24/7, tarjoten heille tietoa ja houkutellen kohti yhteydenottoa. Verkkosivut tulisikin rakentaa siten, että ne auttavat ja informoivat tulevaa asiakasta koko ostoprosessin ajan. Verkkosivut viestivät yrityksesi brändistä myös muille sidosryhmille ja tuleville työntekijöille. Siksi tulisikin tarkkaan miettiä, millaisen ensivaikutelman haluat yrityksesi antavan.

Verkkosivut ovat oma mediasi – toisin kuin sosiaalinen media ja muut kanavat, vastaat sen sisällöstä ja olemassaolosta täysin itse. Sen sijaan, että luottaisit siihen, että somekanavissa näkyminen ja viestiminen riittää, tulisi sinun satsata oman mediasi kehittämiseen. Näin ollen diginäkyvyytesi ei ole pelkästään somejättien eikä algoritmien armoilla.  

Miksi teillä on verkkosivut? 

Tiedätkö, millainen on antamasi asiakaskokemus verkossa? Osaatko sanoa millaisia kohtaamispisteitä sinun ja asiakkaasi välillä on, ja minkälaisten tuntemusten ja ongelmien kanssa asiakkaasi mahdollisesti kamppailee? Mikäli et tiedä vastauksia kysymyksiin, miten osaat rakentaa verkkosivusi niin, että asiakkaasi kokemus yrityksestäsi on positiivinen? 

Tyypillisesti verkkosivuprojektiin syöksytään ilman pohjatietoja tai perusteluita siitä, mikä on asiakkaasi näkökulmasta lähtökohtaisesti pielessä. Analysoi vanha sivustosi ja keskity verkkosivustouudistuksessa niihin asioihin, jotka vaativat parannusta, ja pidä kiinni toimivista osista.

Verkkosivuston kehitys:

  • Määritä verkkosivuston tehtävä: hyviä määrittelyn peruskiviä ovat esimerkiksi liiketoiminnan strategia, myynnin asiakassegmentointi tai markkinatilanne.
  • Tunne ja tunnista yrityksesi ihanneasiakas: ketä ja mistä haluat kävijöitä sivuillesi.
  • Analysoi nykysivuston tilanne, analytiikkatyökalut kertovat faktat, mutta voit alkuun pääsemiseksi esimerkiksi:
    • vertailla tukeeko kotipesä nykyisen liiketoiminnan painotuksia
    • tuleeko sivustolta yhteydenottoja
    • toimiiko sivustosi eri päätelaitteilla

Verkkosivut ovat osa asiakkaan digitaalista ostopolkua 

Myynnin kasvattamiseen tähtäävä verkkosivusto rakentuu REANE-ideologian mukaisesti. Verkkosivuilta löytyy erilaisia laskeutumissivuja sen mukaan, mistä sivuille päädytään. Verkkosivukävijää ohjataan taitavasti sivuille eteenpäin, tarjoten jatkuvasti juuri tälle kävijälle relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä.  

Verkkosivut kehittyvät jatkuvasti 

Onnistunut verkkosivu-uudistus on tekijöidensä summa: Hyvän pohjatyön, informaatioarkkitehtuurin, visuaalisen suunnittelun, teknisen tuotannon, sivustoon liitettävien markkinointi- ja myyntityökalujen huomioonoton ja testauksen lisäksi verkkosivu-uudistus vaatii onnistuakseen myös runsaasti sisällöntuotantoa 

Turhan usein verkkosivu-uudistus on kuitenkin vain 3-5 vuoden välein läpikäytävä prosessi, jonka jälkeen verkkosivuihin ei kajota. Näin menetetään tilaisuus havainnoida, millaisen käyttäjäkokemuksen sivusto tarjoaa ja ongelmat siirtyvät sivustouudistuksesta toiseen. Kannattaisikin mieluummin rakentaa verkkosivuista ensin 1.0 versio, jota kehittämällä pyrittäisiin saavuttamaan 2.0 versio, ja siitä edelleen kehittäen yhä yksityiskohtaisemmin? Tällainen kehitysprosessi antaa mahdollisuuden parantaa sivustoa analytiikan avulla ja auttaa keskittymään uudistuksissa niihin ongelmiin, jotka oikeasti kaipaavat korjausta. 

Lue lisää WordPress -sivuista

WordPress-kotisivut

Rakennamme verkkosivut alusta lähtien asiakkaan tarpeiden mukaan. Koodaamme oman teeman jokaiselle verkkosivustolle. Teema sisältää verkkosivujen ulkoasun, jolloin sivujen päivittäjät voivat keskittyä sisällön ylläpitoon ja kehittämiseen. Emme käytä page builder -lisäosia, vaan rakennamme verkkosivut hyödyntäen WordPressin omaa lohkoeditoria. Tämä pitää sivuston muokkaamisen yksinkertaisena ja kevyenä. Lue lisää

Verkkosivujen ylläpito

”Vuosihuolto pidentää autonkin käyttöikää, sama koskee myös verkkosivuja!” Ilman aktiivista ylläpitoa verkkosivut vanhentuvat nopeasti niin tekniikan kuin sisällönkin osalta. Mikäli verkkosivuista ei huolehdita, joudutaan kokonaisiin uudistusprojekteihin aivan liian usein. Tällöin kustannukset nousevat huomattavasti korkeammiksi kuin, mitä ylläpitoon käytettyyn aikaan olisi mennyt. Lue lisää

Haluatko keskustella verkkosivu-uudistuksesta?

Varaa aika Jonin kalenteriin!

Joni Norring

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä