Prove – Lisää näkyvyyttä ja liikennettä Verkkoaseman avulla

Proven ja Verkkoaseman yhteistyön tavoitteena on ollut alusta lähtien valjastaa jo olemassa oleva sisältö ja Proven keräämä huomio tuottamaan yritykselle liiketoiminnan kannalta jotain hyödyllistä. Verkkoaseman avulla Prove on saanut suunnan digitaaliselle markkinoinnilleen.

Proven ja Verkkoaseman yhteistyö alkoi 10 vuotta sitten, kun Proven toimitusjohtajalle Antti Niittyviidalle oli kertynyt paljon erilaista sisältöä, mutta hän ei tiennyt mitä esimerkiksi blogin tai somen kautta kerätyllä huomiolla pitäisi tehdä tai mihin sen pitäisi johtaa. Koska tarkoituksena oli kuitenkin paitsi kasvattaa yrityksen liikevaihtoa voimakkaasti, myös rakentaa hänen omaa henkilöbrändiään, Niittyviita päätyi hakemaan apua liikenteen kanavoimiseen ja hyödyntämiseen Verkkoasemalta.

Verkkoaseman malli tuntui hänestä alusta lähtien hyvältä.

”Verkkiksen malli oli riittävän yksinkertainen tällaiselle insinöörillekin ymmärtää. Myös Verkkiksen nopean tuotekehityksen ajatus sopi meille hyvin. Asenne on ollut koko ajan se, että asioita saadaan nopeasti aikaiseksi.”

Antti Niittyviita

Digitaalista pääomaa

Yhteistyön alussa Verkkoasema toteutti Provelle yksittäisten sivustojen pystytys- ja kehityshankkeita. Pian mukaan tulivat sometilien hallinta ja erilaiset mainoskampanjat somealustoilla ja Googlessa. Verkkoasemalla on rakennettu Provelle verkkosivusuppiloita yksittäisille tuotteille ja palveluille; tehty ländärit, tuotettu automaatioviestisarjoja ja ajettu erilaisia kampanjoita.

”Verkkoasemalla on kerätty meille tietoisesti, mitattavasti ja todennettavasti digitaalista pääomaa, kuten sähköpostilistoja. Tällä hetkellä yhteistyö on markkinoinnin day-to-day hommaa. Esimerkiksi sähköpostilistan hoivaaminen säännöllisesti lisäarvollisilla uutiskirjeillä ja erilaisilla tapahtumilla on tärkeä osa työtä. Asiakkaita sitouttamalla pyritään rakentamaan kaupallisia tilaisuuksia.”

Antti Niittyviita

Yksi iso osa Verkkoaseman toimintaa on ollut Antti Niityviidan henkilöbrändin rakentaminen, johon Proven markkinointi on keskittynyt alusta lähtien vahvasti. Työ pitää sisällään sometilien hoitamista ja aktiivista sisällöntuotantoa. Toiminnan ajatuksena on ”Henkilöbrändi sidottuna yrityksen markkinointiin.”  Yhteistyön alkamisen jälkeen Antin oma fb-tili on kasvanut 900 seuraajasta 17 000 seuraajaan. Sähköpostilistassa, jota lähdettiin kasvattamaan nollasta, on nyt päästy yli 2400 tilaajaan.

Miten tulokset on saavutettu?

Olemme tehneet muun muassa neljä erilaista lisäarvosisältöä. Kolme opasta ja yksi videokurssi. Lisäksi näille kaikille on suunniteltu ja toteutettu mainoskampanjat, laskeutumissivut ja sähköpostiautomaatiot.

Alla esimerkkejä oppaiden mainoksista ja niille tarkoitetuista laskeutumissivuista:

Tässä vielä esimerkki siitä, kuinka markkinoimme Proven Ajanhallinnan kolmiolääke -videokurssia:

Antti Niittyviita

Sprinttimalli toimii

Verkkoaseman uusi digisisältöihin perustuva sopimusmalli sopii Provelle hyvin. Töitä tehdään kahden viikon sprinteissä, mikä auttaa asettamaan tavoitteet ja seuraamaan työn tuloksia. Sprintin päättyessä on luontevaa suunnitella edellisen pohjalta seuraava sprintti.

– Tykkään tästä sprinttityyppisestä ajattelusta. Meillä on tunne, että asiat ovat hallinnassa ja ne menevät eteenpäin. Sprintit ovat myös auttaneet keskittymään paremmin kulloiseenkin tekemiseen ja suunnittelemaan tekemistä. Ajatusmallin muutos kohti tavoitteellista tekemistä on johtanut tuloksiin nopeasti.

Yhteydenpitoa käydään lähes päivittäin Teamsin kautta, lisäksi sprintin päättyessä on lyhyt tilannepalaveri, jossa voidaan hioa seuraavan sprintin suunnitelmia yhdessä.

Niittyviita pitää yhteistyötä Verkkoaseman kanssa korvaamattoman tärkeänä.

– Myyjien on huomattavasti helpompi ja mukavampi mennä myyntitilanteisiin, kun potentiaalinen asiakas on kuullut jo Provesta aikaisemmin ja törmännyt provelaisiin somessa. Digikanavat rakentavat sitä alkupään luottamusta, mikä on myynnissä äärimmäisen tärkeää.

Tämäkin yhteistyö jatkuu siis vireänä kohti seuraavaa 10-vuotisetappia.   

Saavutettuja hyötyjä:

  • Aktiivisen sähköpostilistan kasvu 0 –> 2400 tilaajaa
  • Facebook-seuraajamäärän kasvu 900 –> 17000
  • Instagram-seuraajamäärän kasvu 100-> 1 837
  • YouTube-tilaajamäärän kasvu 10 -> 437

Yritystiedot: Prove

  • Prove tekee ohjelmistotestausta. Provelaiset ovat ohjelmistoalan mielenterveystyöläisiä.
  • Liikevaihto: 3,2 milj.
  • Henkilöstön määrä: 38
  • Kotipaikka: Oulu
  • Toiminta-alue: globaali

Verkkoasemalla on kerätty meille tietoisesti, mitattavasti ja todennettavasti digitaalista pääomaa, kuten sähköpostilistoja. Tällä hetkellä yhteistyö on markkinoinnin day-to-day hommaa. Esimerkiksi sähköpostilistan hoivaaminen säännöllisesti lisäarvollisilla uutiskirjeillä ja erilaisilla tapahtumilla on tärkeä osa työtä. Asiakkaita sitouttamalla pyritään rakentamaan kaupallisia tilaisuuksia.

Antti Niittyviita
Prove