Pentti Hämeenaho Oy

Digitaalinen muodonmuutos

uudistumisen aikakausi

Verkkoaseman referenssit olivat vaikuttavia: ne olivat kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka ylittävät asiakkaan odotukset.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja, Pentti Hämeenaho Oy

Pentti Hämeenaho Oy:ssä elettiin uudistumisen aikaa, kun yrityksestä otettiin yhteyttä Verkkoasemaan. Toimitusjohtaja Pauli Sarpolan mukaan digitaalinen läsnäolo oli tuolloin vielä lapsenkengissä: “Yritys oli monelle tuttu, mutta vaikeasti lähestyttävä. Markkinoinnin punainen lanka puuttui, eikä yritys ollut esillä digitaalisissa kanavissa. Brändi ei heijastanut yrityksen todellista luonnetta, jonka se halusi välittää.” 

Heillä oli selkeä visio: Hämeenaho Oy:n oli aika siirtyä digiaikaan ja kertoa tarinansa uudelleen. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä kaipasi kipeästi päivitystä. He halusivat strategisen kumppanin, joka johtaisi heidät läpi digitaalisen transformaation. “Olimme kuulleet Verkkoasemasta pelkästään hyvää ja myös referenssit puhuivat puolestaan”, Sarpola taustoittaa yhteistyön alkua. 

  

Muutoksen tuulet 

Verkkoasema lähti liikkeelle kartoittamalla Hämeenahon tarpeet. Tavoitteena oli rakentaa uusi Hämeenaho ja raikastaa yrityksen ilmettä. Hämeenaholle luotiin kokonaisvaltainen suunnitelma, joka käsitti brändin, viestinnän ja verkkosivuston uudistukset. Lisäksi yrityksen 150 hengen vahva sisäinen tiimi ja noin 100 ulkoista urakoitsijaa tarvitsivat selkeän yhteisen viestintäkanavan.  

Projekti polkaistiin käyntiin elokuussa 2023. Ensimmäinen askel oli brändiuudistus, johon sisältyi visuaalisen identiteetin päivitys ja viestintästrategian laatiminen. Tämä kattava paketti tarjosi Hämeenaholle tarvittavat työkalut viestinnän tehostamiseksi sekä sisäisesti että ulkoisesti.  

Kiertotalous ja vastuullisuus saivat uuden merkityksen viestinnässä. “Oli käänteentekevä hetki, kun ymmärsimme tehneemme kiertotaloustyötä jo 25 vuotta”, Sarpola kertoo. Tämä auttoi yritystä erottautumaan kilpailijoistaan ja korostamaan sen arvoja, joilla puhutellaan sekä nykyisiä että uusia asiakkaita.  

Lue lisää:

Perusta kuntoon

MODERNIT VERKKOSIVUT  

Brändiuudistuksen yhteydessä alkoi myös uusien verkkosivujen suunnittelu. “Olemassa olevat verkkosivumme olivat keskiajalta, joten uudistuksen tarve oli kova”, Sarpola naurahtaa. 

Sivuston rakennetta muutettiin niin, että yrityksen palvelut ovat selkeämmin esillä ja niistä kerrotaan kattavammin. “Teimme loppusuoralla isojakin muutoksia, joihin Verkkoasema reagoi nopeasti ja tarjosi joustavasti meille räätälöityjä ratkaisuja”, Sarpola sanoo. Verkkosivustouudistus käsitti myös sisällöntuotannon ja sisällön kieliversioiden toteutuksen. 

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä henkilöstöstä otettiin tuoreet kuvat, jotka lisättiin verkkosivuille. “Meille on tärkeää, että yrityksellä on kasvot ja asiakas tietää kenelle hän on soittamassa”, Sarpola kertoo ja jatkaa: “Muutos on ollut erittäin pidetty.” 

Verkkoaseman tekemät ratkaisut ovat pelottavan hyviä.   

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja, Pentti Hämeenaho Oy

UUSI ILME, UUSI ÄÄNI

Verkkoasema loi Hämeenaholle uuden logon, ydinviestit ja visuaalisen ohjeistuksen, jotka julkaistiin marraskuussa 2023 uuden verkkosivuston yhteydessä. Samalla dokumenttipohjat ja muut asiakirjat päivitettiin. Tämä merkitsi uuden brändin virallista ulostuloa, jonka myötä sisäiset muutokset alkoivat näkyä ulospäin. 

Projektin ensimmäisen vaiheen jälkeen Pentti Hämeenaho Oy on jatkanut tiivistä yhteistyötä Verkkoaseman kanssa. Yhteistyössä on keskitytty digikanavien hyödyntämiseen. Uuden verkkosivuston löydettävyyttä kehitetään näkyvyyttä tukevalla hakukoneoptimoinnilla ja Google Ads -mainoskampanjoilla. 

Hämeenahon tärkein markkinointikanava on LinkedIn, johon Verkkoaseman tiimi tuottaa asiantuntijasisältöä säännöllisesti. Lisäksi yrityksen henkilökunnalle tullaan järjestämään koulutuksia LinkedInin ammattikäytöstä. 

Sisällöntuotannossa kuva- ja tekstisisältöjen rinnalla toteutetaan myös videosisältöä. Videosisällöllä tuodaan esiin Hämeenahon uudistunutta brändiä vieläkin monipuolisemmin ja avataan toimintaa laaja-alaisemmin. Video tarjoaa formaatin, jossa asian lisäksi välittyy myös persoona.  

On hienoa, että sosiaalisen median julkaisut tulevat ammattilaisen hoitamana ja voimme itse keskittyä omaan liiketoimintaamme.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja, Pentti Hämeenaho Oy 

toimenpiteet

 • brändin kirkastus: logo, visuaalinen ohjeistus, dokumentaatiopohjat
 • ydinviestin sanoittaminen
 • markkinointistrategia
 • verkkosivuston uudistus
 • hakukoneoptimointi
 • Google-mainonta
 • somen kanavasuunnitelma ja kohdennukset
 • verkkosivusisällöt
 • somepostaukset

Kansainvälistyminen ja uusi suunta 

Verkkoaseman avulla Pentti Hämeenaho Oy koki merkittävän muutoksen, joka uudisti yrityksen brändi-ilmeen, paransi viestintää sekä lisäsi digitaalista läsnäoloa merkittävästi. Projektin myötä yrityksen näkyvyys Googlessa ja sosiaalisessa mediassa parani, mikä auttoi houkuttelemaan uusia asiakkaita ja parantamaan olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Verkkosivujen julkaisu joulukuussa 2023 oli merkittävä virstanpylväs. Julkaisun jälkeen sivustoa on täydennetty englannin ja ruotsinkielisillä kieliversioilla sekä sisältöpankilla, jonne Verkkoaseman tiimi tuottaa asiantuntija-artikkeleita säännöllisesti. 

Pentti Hämeenaho Oy on nyt valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, laajentamaan markkinoitaan kansainvälisille markkinoille ja jatkamaan kasvuaan digitaalisessa maailmassa.  

Lue lisää: 

Tee verkkosivustosta houkutteleva myyntikanava 

Verkkiksen tiimi 

Hämeenahon yhteistyössä on ollut mukana yli 10 Verkkoaseman markkinoinnin ja verkkosivukehityksen asiantuntijaa. Verkkoaseman vahva kokemus projektijohtamisesta ja monialaisen tiimin osaaminen ovat olleet avainasemassa Hämeenahon digitaalisen muutoksen onnistumisessa. 

Mitä mieltä Hämeenahossa ollaan yhteistyöstä? 

Sarpola korostaa, miten tärkeää on löytää kumppani, joka ymmärtää yrityksen tarpeet ja pystyy johtamaan digitaalisen muutoksen läpi kokonaisvaltaisesti. Strateginen kumppanuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa voivat luoda uusia mahdollisuuksia ja viedä yrityksen menestykseen digitaalisessa ajassa.  

Uuden brändi-ilmeen, selkeästi määriteltyjen palvelujen ja kohdennetun markkinoinnin ansiosta Pentti Hämeenaho Oy on rakentanut uuden, vahvemman suhteen asiakkaisiinsa ja kumppaneihinsa. 

Voin suositella Verkkoasemaa koko sydämestäni. Jatketaan pelottavan hyvien ratkaisujen kehittämistä.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja, Pentti Hämeenaho Oy

Pentti Hämeenaho Oy 

 • Terästehtaan toiminnot, kuten sivutuotteiden käsittely, tehdaspalvelut, projektitoiminta, maanrakennusurakointi ja konevuokraus. 
 • Liikevaihto yli 30M€. 
 • Työllistää noin 150 henkilöä ja lähes sata urakoitsijan työntekijää. 

Yhteistyö on ollut erittäin ammattimaista ja tuloksellista.

Pauli Sarpola, toimitusjohtaja, Pentti Hämeenaho Oy

Vastaavia toteutuksia