Oy Nylund-Group Ab

– Suunnitelmallista digimarkkinointia

Verkkoasema otti kokonaisvastuun Nylundin digimarkkinoinnista

Yhteistyömme valaistus-ja valaistuksenohjausratkaisuja sekä tietoverkkoja yrityksille tarjoavan Nylundin kanssa alkoi joulukuussa 2021. Nylundilla oli jo tehty jonkin verran markkinoinnin toimenpiteitä, mutta he halusivat keskittyä digitaaliseen markkinointiin ja etsivät siksi kumppania, joka pystyisi toteuttamaan markkinointia säännöllisesti ja suunnitelmallisesti

Nylund toivoi, että ottaisimme markkinoinnista kokonaisvastuun ja kehittäisimme sitä niin, että yrityksen ulkoinen kuva vastaisi heidän asiantuntijuuttaan ja edelläkävijyyttään. Kilpailu alalla on kovaa ja Nylund halusi erottua kilpailijoistaan käyttäjäystävällisillä verkkosivuilla, laadukkaalla sisällöllä ja ammattimaisella tekemisellä. 

Valitsimme Verkkoaseman yhteistyökumppaniksi, koska Verkkoasema osoitti, että on kiinnostunut tekemään töitä meidän kasvutavoitteiden eteen. Etätapaamisista jäi tarmokas ja piristävä kuva.

Aku Bragge / Liiketoimintapäällikkö

Ensimmäisiksi tavoitteiksi asetimme:

  • Laadukkaiden verkkosivukävijöiden määrän nostaminen
  • Tunnettuuden lisääminen ja brändin kirkastaminen suunnittelijoiden suuntaan
  • Yhteydenottojen määrän lisääminen

Verkkosivujen kävijäpolut kuntoon

Lähdimme toteuttamaan tavoitteita käymällä tarkalla seulalla läpi Nylundin tärkeimmät verkkosivut. 

Analysoimme sivut käyttäjäystävällisyyden ja kävijäpolun näkökulmasta. Laadimme suunnitelman sille, miten verkkosivukävijä saataisiin liikkumaan kohti yhteydenottoa. Pohdimme, miten kävijä löytäisi helpoiten etsimänsä, tai miten hän saisi vinkkejä ja ostokimmokkeen, ellei vielä tiennyt tarkemmin mitä etsi. 

Optimoimme sivuja Googlen näkyvyyden kannalta ja lisäsimme sivuille Call To Action -painikkeita ja yhteystietoja sekä järjestelimme sisältöä tarkoituksenmukaisemmaksi. 

Teimme tärkeimmille sivuille myös teknistä hakukoneoptimointia; kuvissa esimerkiksi oli aiemmin tekstiä, jota Google ei osannut etsiä. Siirsimme tekstit verkkosivulle, mikä parantaa löydettävyyttä. Kaikki nämä toimenpiteet nostavat Nylundin orgaanista näkyvyyttä. 

Joulukuussa 2022 kuvasimme Nylundille myös kaksi referenssivideota ja otimme still-kuvia yrityksen omaa kuvapankkia varten. Näitä tullaan hyödyntämään Nylundin verkkosivuilla ja muissa kanavissa.

Lisäsimme mm. Valaistuksen ohjaus -sivulle CTA-painikkeita, joiden avulla kävijä pääsee kulkemaan verkkosivun sisällä helposti,

GOOGLE-mainontaa LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Nylundille oli tehty Google-mainontaa, mutta kaikki mainosryhmät oli rakennettu yhden kampanjan alle ja erinäisiä mainoskampanjoita oli kertynyt niin valtava määrä, ettei niiden hallinnoiminen ollut mahdollista. Myöskään liiketoiminta-alueittain tapahtuvaa kehitystä ei pystynyt seuraamaan. 

Lähdimme optimoinnissa liikkeelle avainsana-analyysistä, jonka teimme erikseen jokaiselle liiketoiminta-alueelle, eli valaistukselle, valaistuksen ohjaukselle sekä tietoverkoille. Tämän jälkeen olemme alkaneet rakentaa kampanjoita liiketoiminta-alueittain. Näin pystymme jatkossa optimoimaan ja esimerkiksi painottamaan tiettyjä liiketoiminnan alueita erikseen. Myös mediabudjetin ja konversiohintojen seuraaminen on huomattavasti helpompaa. 

LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ SOMEKANAVISSA

Nylundin sosiaalisen median kanavissa jonkin verran haastetta tuovat kolme erillistä liiketoiminta-aluetta. Valaistuksen tuotteet esimerkiksi ovat visuaalisesti nättejä ja niitä on siksi helpompi nostaa esille esimerkiksi Instagramissa, mutta olemme lähteneet siitä, että kaikki kolme aluetta saavat somenäkyvyyttä.

Keskustelemme yhteisissä viikkopalavereissa tulevista uutuuksista ja tapahtumista, ja nostamme näitä asioita esille. Seuraamme myös aktiivisesti Nylundin tekemisiä ja poimimme somekanaville ajankohtaisia päivityksiä esimerkiksi uusista asiantuntija-artikkeleista.

Kaikki tekeminen pohjautuu yhteistyön alussa laatimaamme julkaisukalenteriin. Näin julkaisutahti pysyy säännöllisenä ja potentiaaliset asiakkaat saavat jatkuvasti uutta tietoa Nylundin tuotteista ja palveluista. 

Pidämme huolen siitä, että Nylundin somekanavissa kerrotaan mm. uutuuksista ja ajankohtaisista tapahtumista, kuten messuista.

KONTAKTIEN HOIVAAMINEN UUTISKIRJEILLÄ

Uutiskirjeet ovat tärkeä markkinointikanava Nylundille. Uutiskirjelista on kattava ja on tärkeää hoivata kontakteja säännöllisesti hyödyllisellä ja arvokkaalla sisällöllä. Nylundin asiantuntijat tuottavat suurimman osan teksteistä itse, ja me Verkkiksellä oikoluemme tekstit ja puemme ne uutiskirjeeseen sopivaan tyyliin. 

Seuraamme myös säännöllisesti uutiskirjeiden avaamis- ja konversioprosentteja ja teemme tarvittaessa tarvittavat toimenpiteet kirjeiden optimoimiseksi. 

YHTEISTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ

Nylundin tiimissämme on pääsääntöisesti mukana 2-4 asiantuntijaa. Riikka toimii kasvupäällikkönä, Riitta digitaalisena suunnittelijana ja Mika verkkosivujen kehittäjänä. 

Kokoonnumme yhdessä asiakkaan edustajien kanssa kerran viikossa tiiviiseen etäpalaveriin, jolloin käymme läpi tehdyt toimenpiteet ja seuraavan viikon suunnitelmat. 

Aika ajoin pidämme pidemmän suunnittelupalaverin. Yhteistyö on sujunut todella mukavasti. Me innostumme, kun saamme ideoida ja kehittää, ja asiakas on tyytyväinen, kun homma on suunnitelmallista ja järkevää. 

MITÄ MIELTÄ NYLUNDILLA OLLAAN YHTEISTYÖSTÄ?

Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhömme Verkkoaseman kanssa. On hienoa, että meillä on nyt hyvä kumppani, jonka kanssa toteuttaa markkinointia. Saamme Verkkiksen tiimiltä uusia ideoita ja näkökulmia, mikä on tärkeää, koska meillä ei ole omaa markkinointiosastoa. Parasta on toimenpiteiden säännöllisyys ja suunnitelmallisuus. Tiimissä on hyvää osaamista ja asiantuntemusta ja innostava ilmapiiri.

Krista Puska-Bragge / Myynti- ja markkinointikoordinaattori

Verkkoasema osoitti, että on kiinnostunut tekemään töitä meidän kasvutavoitteiden eteen.

Aku Bragge

OY NYLUND-GROUP AB

  • Perheyritys, perustettu vuonna 1932
  • Tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tietoverkkojen ja valaistuksen kokonaisratkaisuja
  • Asiakkaita mm. sähkötukkuliikkeet, sähköurakoitsijat ja rakennusliikkeet, sekä isot loppuasiakkaat, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, logistiikkayritykset sekä kiinteistösijoittajat. 
  • Toimipaikka: Kirkkonummi, toimii valtakunnallisesti
  • Liikevaihto: 9,51M (2021)

On hienoa, että meillä on nyt hyvä kumppani, jonka kanssa toteuttaa markkinointia.

Krista Puska-Bragge

Haluaisitko sinäkin verkkosivuillesi enemmän KÄVIJÖITÄ?

Varaa juttuhetki toimitusjohtajamme Tiinan kanssa!

Verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Räisänen

Vastaavia toteutuksia