Deazy – kehityshanke

Hankkeessa kehitetään ohjelmistotuote, jolla tehostetaan yritysten ja organisaatioiden toimintaa digitalisoimalla manuaalisia prosesseja. Ohjelmiston avulla yritykset ja organisaatiot voivat tehostaa toimintaansa digitalisaation keinoin ja näin puolittaa turhauttavat manuaaliset työt.

EU:n osarahoittama

Verkkoasema on aloittanut oman ohjelmistotuotteen kehityshankkeen, johon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avusta.

Verkkoaseman kasvustrategian mukaisesti olemme lähteneet jälleen kehittämään omaa ohjelmistotuotetta markkinoiden tarpeeseen vastaten. Verkkoasemalla on vahva kokemus softaliiketoiminnasta ja idea oman tuotteen kehittämisestä on syntynyt asiakasprojektien myötä.

ELY tukee hankettamme, jossa kehitetään ohjelmistotuote, jolla tehostetaan yritysten ja organisaatioiden toimintaa digitalisoimalla manuaalisia prosesseja. Digitalisaatio koskettaa jokaista yritystä sekä organisaatiota ja tulevalla ohjelmistotuotteellamme voidaan ketterästi tehostaa toimintaa ja puolittaa turhauttavia manuaalisia töitä.


Kehityshanke toteutetaan 4/2023 – 3/2024 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 150000€ ja hankkeelle on myönnetyn avustuksen suuruus on noin 75000€.