Prosessien tehostaminen

Prosessien digitalisointi

Kun puhumme digitalisoinnista yrityksien toiminnan yhteydessä, sillä tarkoitetaan yleensä käsityön vähentämistä eli prosessien sekä toimintojen automatisointia. Yrityksen toimintojen digitalisointi vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua, mutta Lue lisää

Intrexx

Digitalisoi toimintoja ilman mittavaa IT-projektia Työmukavuuden ja -tehon taso on oma valinta. Tiedostojen ja datan siirtely henkilöltä ja järjestelmästä toiseen tai tarkennuskyselyiden ja kuittausviestien lähettely Lue lisää

Intranet

Intranet tehostaa yrityksen sisäistä tiedonkulkua ja digitalisoi prosessit yrityksen määrittelemällä tavalla. Varsinkin useiden toimipisteiden yrityksessä johdonmukainen toiminta on arvossaan. Työntekijöillä on mahdollisuus päästä omaan digitaaliseen työtilaansa, milloin ja mistä tahansa. Tämä tehostaa toimintaa, kun tarvittava tieto on saatavilla heti. Lue lisää

Extranet

Extranet

Tehokasta tiedonjakoa asiakkaiden lisäksi sidosryhmille Extranetillä osoitat arvostusta asiakasta ja omaa myyntityötä kohtaan. Sinnikkään myyntityön tuloksena saadulle asiakkaalle pitää osoittaa sitoutumista, jotta vastareaktio voi olla Lue lisää

WEIM

WEIM on tuote, joka siirtää Wilman kalenteritapahtumat automaattisesti Outlook-kalenteriin. Näin oppilaitoksen henkilökunnan ajanhallinta on yhdessä näkymässä ilman useisiin järjestelmiin kirjautumista ja manuaalista tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Luku- ja työjärjestykset, tapaamiset, tilavaraukset ja henkilökohtaiset kalenterivaraukset ovat hallittavissa ajasta ja paikasta riippumatta pöytäkoneella, tabletilla tai älypuhelimessa. Lue lisää