Extranet

Sitouta asiakkaasi extranetillä

Tehokasta tiedonjakoa asiakkaiden lisäksi sidosryhmille

Extranetillä osoitat arvostusta asiakasta ja omaa myyntityötä kohtaan. Sinnikkään myyntityön tuloksena saadulle asiakkaalle pitää osoittaa sitoutumista, jotta vastareaktio voi olla vastaava. Asiakastyön ylläpidon kannalta kommunikoinnin on oltava helppoa ja käytännöllistä. Sen sijaan, että tiedonjako hajautuisi sähköpostin, puhelimen, Teamsin, WhatsAppin tai tekstiviestien kautta, yksi keskitetty viestintäkanava on asiakasta huomioiva palvelu. Yhden tunnuksen taktiikalla tilanteet ja dokumentit voidaan tarkistaa silloin kun se aikatauluun sopii, tai palata tiedonjaon historiaan palauttamaan mieleen aiemmat tapahtumat. Oman extranetin ominaisuuksia voi laajentaa, tai siihen voidaan tehdä integraatioita muihin järjestelmiin.

Tiedolla yksi osoite

Extranet on myös oiva apu yrityksen operatiiviseen toimintaan. Eri ryhmiä muodostamalla ja toimintoja automatisoimalla käsityö vähenee ja tehokkuus nousee. Yhdellä extranet-palvelulla voit asiakasviestinnän lisäksi hoitaa tiedonjaon jälleenmyyjille, alihankkijoille ja muille sidosryhmille. Kun tiedot myynnistä toimituksiin ovat saatavissa yhdestä paikasta, sisäinen työ tehostuu olennaisesti.

Esimerkkejä extranetin käytännöllisyydestä

 • Tilauskanava sidosryhmille
 • Osto- ja tilaushistoria
 • Palveluportaali asiakkaille
 • Itsepalvelukanava tilauksiin ja tukipyyntöihin
 • Suunnittelutyökalun tarjoaminen asiakkaille
 • Suunnitteludokumenttien yhteiskäyttö
 • Tuote- ja palveluinformaation jako
 • Tiedosto- ja dokumenttipankki kuvat, esitteet ja videot
 • Sopimusten ylläpito ja päivitys
 • Pikaviestintäkanava
 • Hakupalvelu
 • Kanta-asiakkuuspalvelu

Extranetin rakentamisen askeleet

Extranet toteutetaan aina yrityksen, tai oikeastaan sen asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeiden mukaan. Usean toimipisteen tai globaalin toimijan tarpeet ovat erilaiset kuin kompaktimman yhden toimipisteen yrityksen tarpeet operoida sidosryhmiensä kanssa. Extranet-palvelun hyödyt ovat sen sijaan samat kaikissa liiketoimintamuodoissa.

Rakentamisen vaiheet

 1. Tarpeiden ja toiveiden määrittely

 2. Suunnittelu ja toteutus

 3. Integraatiot 

 4. Asennus ja testaus

 5. Sisällön tuonti

 6. Pilotointi

 7. Viimeistelyt

 8. Julkaisu 

 9. Jatkokehitys

Verkkoaseman toimittaman extranetin hyödyt käyttöön

Extranetin käytöstä saatavat hyödyt konkretisoituvat tarpeiden mukaan. Pesäerona esimerkiksi Teams-viestintäkanavaan on omissa käsissä oleva hyötytoimintojen määrittely, laajennettavuus, kehitys sekä tietojen tallennuspaikka ja -maa. Verkkoaseman toimittama extranet sisältää myös henkilökohtaisen palvelun. Tämä konkretisoituu jo palvelun jalkautusvaiheessa käyttökoulutuksena.

Extranetin päähyödyt

 • Keskittää tiedonjakelun yhteen paikkaa
 • Materiaalin jakokanava, josta sidosryhmä saa materiaalit ladattua 24/7 
 • Helpottaa tiedostohallintaa, viimeisimmät oikeat versiot ovat aina saatavilla
 • Nopea kanava välittää dataa oli kumppani toisella puolella korttelia tai maapalloa
 • Vähentää sähköposti- ja puhelinliikennettä

Varaa Jyrkin kalenterista aika, ja kerro miten voisimme auttaa.

Jyrki Sundström

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä