Järjestelmillä tehoa myyntiin

Prosessien digitalisointi

Puolita turhauttavat työt

Puolita turhauttavat työt

Löytyykö yrityksestänne turhauttavia rutiinitöitä, jotka:

 • suorastaan tuhlaavat työaikaa
 • pidentävät toimitus- tai vasteaikoja
 • kasvattavat virheiden mahdollisuutta
 • hiertävät työntekijöiden hermoja
 • vieritetään asiakkaan vastuulle

..MUTTA jotka olisivat automatisoitavissa?

Tiedätkö, kuinka paljon voisit säästää euroja, mikäli turhauttavat manuaaliset työvaiheet voitaisiin puolittaa?

1

Tuotannossa

”Tilaustiedot päivitetään käsityönä eikä meille voi jättää tilauksia kuin virka-aikana.”

2

Asiakaspalvelussa

”Vastausajat ovat pitkiä, koska pyyntöjä tulee sähköposteihin ja puhelimeen ja ne pitää kirjata käsin järjestelmään.”

 

3

Työkalujen käytön osalta

”Käytössä on useita järjestelmiä, joiden välillä ei tieto liiku. Jotkut järjestelmät ovat vanhoja ja kankeita.”

4

Myyjien ajankäytössä

”Jokainen myyjä kollaa erikseen eri paikoista tarjouspyyntöjä ja liidejä. Joskus soittavat vielä peräkkäin samalle asiakkaalle.”

Esimerkkejä rutiinityön aut0matisoinnista:

Mitä turhauttava rutiinityö maksaa?

Työtehtävä:

Tilaukset tulevat sähköpostiin (200 kpl/kk).

Tilaukset syötetään manuaalisesti toiminnanohjausjärjestelmään
(10 min/tilaus).

Työaika 2000 min/kk.

Palkkakustannus 35 €/h.

Työn kustannus:

1 116 €/kk

14 000 €/vuosi

70 000 € / 5 vuotta

Somemarkkinointi

Mitä jos tilaukset luettaisiin sähköpostista automaattisesti?

Mitä turhauttava rutiinityö maksaa?

Työtehtävä:

Tuotteita valmistuu linjastolta 20 kpl/vko.

Kun tuote on valmis, se pakataan ja lähetetään asiakkaalle.

Tilauksen valmistuminen sekä osoitekortti tehdään manuaalisesti. Samoin kirjaus toiminnanohjausjärjestelmään (20 min/tuote.)

Työaika 1 600min/kk

Palkkakustannus 35 €/h.

Työn kustannus:

933 €/kk

11 200 €/vuosi

56 000 €/5 vuotta

Mitä, jos tuotteen valmistuminen merkittäisiin automaattisesti ERP:iin

ja osoitekortti tulostuisi nappia painamalla tai jopa automaattisesti? 

Asiakkaalle lähetettäisiin tieto, että tuote on valmistunut ja seuraavaksi on
vuorossa lähetys?

AAGO
– PUOLITA TURHAUTTAVAT RUTIINITYÖT

A

Etsitään yrityksen toiminnasta turhauttavia/aikaa vieviä työvaiheita.

AAGO analysoi
A

Automatisoidaan ne työvaiheet, joista saadaan nopeasti isoja hyötyjä.

AAGO Analysoi
G

Kerätään kokemuksia ja tietoa automaation kehittämiseksi.

AAGO kerää
O

Optimoidaan ja viritetään automaatioita, kehitetään raportteja ja mietitään uusia toiminnan kehityskohteita.

AAGO Optimoi

Kaikista yrityksistä löytyy tehostamisen paikkoja. Anna meidän löytää ne!

Puolita turhauttavat työt

Läpivalaise

Tunnistetaan toimintaanne
kuormittavat pullonkaulat

Testaa ja Todenna

Pilotoidaan automatisoinnin hyödyt esiin

Automatisoi

Tehostetaan toimintaanne poistamalla
pullonkaulat

Kerää ja Optimoi

Toteutetun automatisoinnin viritys

PROSESSIEN DIGITALISOINNIN TARPEET

1

Tieto

Tietoa kerääntyy yrityksen joka toiminnosta valtavasti. Onkin tärkeää, että tieto on saatavilla, se on virheetöntä ja ajantasaista, jotta yrityksen toiminta on tehokasta. Työntekijöille tulisi tarjota kaikki tarvitsemansa tieto yhdestä paikasta, jotta heidän ei tarvitse vaihdella vaivalloisesti eri järjestelmien välillä. Virheiden määrä moninkertaistuu, mikäli tietoa joudutaan vielä käsin siirtämään järjestelmästä toiseen. Tietoa on usein tarve myös rikastaa. Tiedon lähdejärjestelmä ei aina taivu tähän ja yhdenkin lisäkentän tekeminen järjestelmään on työn ja tuskan takana.

2

Prosessien tehostaminen

Toistuvien rutiinitehtävien automatisointi on yleisin syy digitalisointitarpeen syntyyn. Tuotantoprosesseissa voi olla myös pullonkauloja, joista halutaan päästä eroon. Usein tämä liittyy tiedon käsittelyyn, siirtämiseen tai erilaisiin hyväksyntäprosesseihin. Tavoitteena on toimintojen saaminen nopeiksi sekä virheettömiksi.

3

Etätyö

Työtä tehdään yhä enemmän muualla kuin toimistolla. Työntekijöille tulee tarjota helppo tapa päästä tarvitsemaansa dataan ja työkaluihin käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta.

4

Työntekijöille räätälöity

Intrexx-ratkaisussamme jokaiselle työntekijälle tarjotaan henkilökohtainen käyttöliittymä, jonka he voivat personoida omaan käyttöönsä sopivaksi. Roolipohjaisen käyttäjähallinnan ansiosta jokainen työntekijä näkee vain sellaiset sovellukset ja dokumentit, joihin hänellä on luku- ja muokkausoikeus. Tämän seurauksena työntekijät näkevät yksilöllisessä näkymässään vain heille relevanttia informaatiota. Tämä ominaisuus lisää tietoturvaa ja parantaa käytettävyyttä tuomalla käyttäjälle kaiken, mutta hänelle vain olennaiset tiedot ja toiminnot ensisijaisesti näkyville.

Miten lähteä liikkeelle?

 1. Nykytilanne-analyysi: Kartoita pullonkaulat ja aikasyöpöt

  Pohdintavaihe on hyvä alku: arvioi, mitkä prosessit ovat hyödyllisiä ja mitä pitää parantaa. Mikäli jokin ei toimi analogisesti, se ei automaattisesti muutu digitalisoimalla paremmaksi. Prosessien digitalisominen ei auta, mikäli ongelma on prosessissa itsessään.

 2. Suunnitelma digitaaliseen muutokseen

  Laadi suunnitelma, joka käsittää yhtä lailla budjetin kuin myös koko muutostyön selvityksen. Käyttöönottosuunnitelma on tässä keskeinen: määrittele, mitä vaiheita projektin loppuun vieminen vaatii.

 3. Kumppaneiden ja alustan kartoitus

  Mieti, pystytkö toteuttamaan suunnitelman itse vai tarvitsetko siihen apua eri kumppaneilta. Kumppaneilla voi olla myös hyviä vinkkejä itse automatisoinnin suorittavan alustan valintaan – mikä toimii missäkin tehokkaimmin ongelman ratkaisujana.

 4. Toteuta, testaa ja kerää palaute

  Laadi vielä toteutussuunnitelma, jossa kuvataan ainakin yleisesti tekninen arkkitehtuuri, jolla ratkaisu toteutetaan sekä tarkemmin yksittäiset toiminnot ja vaiheet. Ota prosessiin kuuluvat henkilöt mukaan jo alussa ja testaa mallia sekä ratkaisua palautteen saamiseksi. Näin varmistat julkaistavan version toimivuuden sekä vähennät mahdollista muutosvastarintaa käyttäjissä.

 5. Julkaisu ja tuotetuki

  Kun ratkaisua on testattu ja pilotoitu riittävästi, ota ratkaisu käyttöön. Päivitä ohjeet ja prosessikuvaukset uuden toimintamallin mukaiseksi, kouluta käyttäjät ja kerro, mistä he saavat tarvittaessa tukea uuden ratkaisun käytössä. Pyydä hetken kulutta palautetta ratkaisusta, jotta viimesetkin haasteet saadaan taklattua ja prosessi suunniteltuun kuntoon.

Tarvitsevatko prosessinne digitalisaatiota?

Varaa juttuhetki Jyrkin kalenteriin!

Jyrki Sundström