Toista kertaa peräkkäin Vuoden Toimisto finaalissa!

Haluamme nostaa aktiivisesti tekemisemme tasoa ja tuottaa ylivertaista asiakaskokemusta. Osallistuimme viime vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden toimisto -kilpailuun ja saavutimme heti hopeasijan markkinointiteknologiasarjassa. Kiitos tästä kuuluu asiakkaillemme!

Nyt olemme jälleen kilpailun finaalissa samassa katergoriassa – heti peräkkäisenä vuonna!

”Proaktiivisuus on häikäisevää. Uusia ideoita tuodaan rohkeasti esille ja ne esitetään valmiiksi mietittyinä juuri meille.”

Regi Raportti – Vuoden Toimisto 2023-tutkimustulokset

mihin asiakkaamme olivat erityisen tyytyväisiä?

Asiakkaamme arvostivat Verkkoaseman sitoutuneisuutta 9,3 pisteeseen, kun koko toimialan keskiarvopisteet olivat 8,7/10. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan toimiston läsnäoloa, kykyä kuunnella ja reagoida, sekä toimiston osoittamaa kiinnostusta ja sitoutuneisuutta sekä asiakkaaseen että projekteihin.

näistä tuloksista voi olla ylpeä

Verkkoaseman digitaalista osaamista arvostettiin 8,8 pisteeseen, kun koko toimialan keskiarvopisteet olivat 8,4/10. Tässä tarkoitetaan toimiston kykyä ymmärtää digitaalista kehitystä ja markkinointiviestintää digitaalisissa kanavissa, sekä toimiston kykyä soveltaa digitaalisia ratkaisuja optimaalisella tavalla.

Toimialalla yleisesti 19 % asiakkaista ilmoittivat harkitsevat kumppanivaihdosta, Verkkoaseman asiakkaista ainoakaan ei kertonut olevansa vaihtoaikeissa. (Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että tutkimusraportit ovat nimettömiä emmekä näe vastanneiden asiakkaiden tietoja.)

”Verkkoaseman toteuttama markkinointi on meidän liiketoiminnallemme aivan keskeistä. Haastavassa työntekijöiden saatavuudessa laadukkaasti hoidettu rekrymarkkinointi ja sen myötä henkilöstön saatavuuden kasvu on yhteistyömme keskeinen liiketoimintahyöty.”

Regi Raportti – Vuoden Toimisto 2023-tutkimustulokset

KUINKA HALUKKAASTI ASIAKKAAMME SUOSITTELISIVAT VERKKOASEMAA?

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari ja se ilmoitetaan lukuarvona asteikolla -100 ja 100 välillä. 

NPS mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?”

Verkkoaseman NPS oli huikeat 92 %, kun koko toimialan keskiarvo oli 56 %. 

Luotettava kumppani, hoitavat asiat kuten sovitaan.”

Regi Raportti – Vuoden Toimisto 2023-tutkimustulokset

Verkkiksen vahvuudet asiakkaiden näkökulmasta?

Mistä vuoden toimisto -kilpailussa on kyse?

Regi Research & Strategin järjestämä Vuoden Toimisto -kilpailu pidetään Suomessa nyt kahdeksannetta kertaa. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosittain markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluita tarjoavien toimistojen asiakastyytyväisyyttä, markkinointialan kehitystä ja kriteereitä hyvälle toimistolle. 

Tutkimukseen vastaavat toimistojen asiakkaina olevat markkinointipäättäjät. Toimistot, joilla on tyytyväisimmät asiakkaat, palkitaan. Vuonna 2024 vastauksia saatiin noin 700, ja niissä mainittiin yhteensä 120 toimistoa. Noista toimistoista 29 on yltänyt finaalin ja yksi niistä on Verkkoasema. Valtavan suuri kiitos siitä uskollisille asiakkaillemme!

Tärkein syy Vuoden Toimisto -kilpailuun osallistumisellemme on puolueettoman ja laadullisen asiakaspalautteen kerääminen. Palautteen lisäksi saamme erittäin tärkeää infoa myös siitä, kuinka Verkkoasema sijoittuu suhteessa muuhun toimialaan. Data auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja tähtäämään vahvuuksissamme entistä korkeammalle. 

TUTUSTU MEIHIN LISÄÄ

Tekemistämme ohjaavat arvot

Positiivisuus

Positiivinen asenne ilahduttaa niin itseä, työkaveria kuin asiakkaitakin. Verkkis on tunnettu mukavan rennosta meiningistä ja iloisista hymyistä.

Yhdessä

Tiivis yhteistyö niin asiakkaan kuin verkkisläisten keskenkin mahdollistaa onnistumiset ja uusien ideoiden synnyn. Mukava on tehdä töitä mukavien ihmisten kanssa. 😊

Ammattitaito

Ammattitaitoa vaalitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tiimityöskentely mahdollistaa osaamisen siirtämisen myös työkavereille.

Tuloksellisuus

Keskitytään siihen mikä on tärkeää eli asiakkaan tavoittelemiin tuloksiin. Kaikki tekeminen lähtee Verkkiksellä liikkeelle kysymyksestä: ”Mitä haluat saada aikaiseksi?”

olisitko sinä seuraava tyytyväinen asiakkaamme?

Varaa juttuhetki toimitusjohtajamme Tiina Räisäsen kanssa niin voitte jutella lisää siitä, miten voisimme auttaa myös teitä saavuttamaan tavoitteenne!

Tiina Räisänen