Digitaaliset palvelut liiketoiminnan tukena

Tehostamme asiakasyritystemme toimintaa suunnittelemalla ja toteuttamalla juuri oikean kokoisia ohjelmistoratkaisuja kunkin yrityksen tarpeisiin. Luomme erilaisten digitaalisten palveluiden avulla joko yksittäisiä ohjelmistoratkaisuja tai rakennamme niistä kokonaisen digitaalisen palvelukanavan, joka auttaa asiakkaitanne ja työntekijöitänne hallinnoimaan esimerkiksi:

 • asiakas- ja tuotetietoja
 • tilauksia ja sopimuksia
 • asiakaspalvelua
 • tapahtumia ja ilmoittautumisia
 • referenssejä
 • projekteja.
Kaaviossa listataan digitaalisia palveluita jotka muodostavat digitaalisen asiakaspalvelukanavan.

Järjestelmä juuri teidän tarpeisiinne

Ratkaisumme tehostavat yrityksesi sisäistä sekä ulkoista toimintaa. Suunnittelemamme järjestelmät taipuvat teidän tarpeisiinne eikä päinvastoin. 

Suosittelemme teitä esimerkiksi harkitsemaan, haluatteko erottaa toiminnanohjaus- ja myyntijärjestelmät erillisiksi vai rakentaa ne yhteen ja samaan järjestelmään, jolloin tieto on läpinäkyvää ja monet eri toimintaanne ja myyntiänne tehostavat toiminnot ovat mahdollisia.

Toinen vaihtoehto on toteuttaa olemassa olevien järjestelmien ja tietovarastojen päälle kerros, joka laajentaa nykyisten järjestelmienne toiminnallisuuksia ja integroi ne saumattomasti yhteen tuoden samalla taustalla olevien järjestelmien sisältämät tiedot läpinäkyvästi tarjolle.

Menossa oleva hanke. Hyvää, että esittävät (Verkkoasema) omia näkemyksiä ja ehdotuksia, mutta toisaalta toteuttavat myös pyyntömme.

Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus

Kun valmisohjelmistoista ei löydy apuja

Asiakkaamme kääntyvät puoleemme tyypillisesti silloin kun tarvitaan ratkaisua, johon ei löydy valmista ohjelmistoa, joka toteuttaisi heidän tarpeensa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi: 

 • nykyinen kokonaisjärjestelmämme tai osa siitä ei enää tue liiketoimintaamme. 
 • verkkokaupasta tuleva tilaus halutaan tallentaa automaattisesti ERP:iin
 • uuden asiakkaan lisäys CRM:ään tai ERP:iin pitäisi saada lisäämään uusi tili verkkopalveluihin ja verkkokauppaan.
 • tulevasta tapahtumasta tulee lähteä automaattisesti sähköpostimuistutus tai tapahtuman jälkeen lähetetään tapahtumasta palautekysely
 • meillä on lukuisia referenssejä, joista pitää kyetä muodostamaan juuri oikeantyyppinen otos tarjousta varten liitteeksi.

”Tehty tosissaan töitä saadaksemme hieman erikoisemmat järjestelmät soveltumaan ja integroitumaan toisiinsa.”

Vuoden Toimisto 2023 -tutkimus

Digitaalisten palveluidemme Keskiössä on tiedon läpinäkyvyys

Tyypillisesti lähdemme ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät: 

1

Asiakastiedon hallintaan

Tietoa kerääntyy yrityksen joka toiminnosta valtavasti. Onkin tärkeää, että tieto on saatavilla, se on virheetöntä ja ajantasaista, jotta yrityksen toiminta on tehokasta. Työntekijöille tulisi tarjota kaikki tarvitsemansa tieto yhdestä paikasta, jotta heidän ei tarvitse vaihdella vaivalloisesti eri järjestelmien välillä. Virheiden määrä moninkertaistuu, mikäli tietoa joudutaan vielä käsin siirtämään järjestelmästä toiseen. Tietoa on usein tarve myös rikastaa. Tiedon lähdejärjestelmä ei aina taivu tähän ja yhdenkin lisäkentän tekeminen järjestelmään on työn ja tuskan takana.

2

Tuotetiedon hallintaan

Yrityksen tuoterekisterinä riittää usein hyvin pieni määrä tietoa: tuotenumero, nimi, ehkä lyhyt kuvaus ja tuoteryhmä sekä muutama hintatieto. Siinä vaiheessa kun järjestelmä halutaan kytkeä verkkosivuille tuotteita esittelevälle laskeutumissivulle tai verkkokauppaan, ei edellä kuvatuista tiedoista saada lähellekään riittävästi tietoa loppuasiakkaita varten.

Perustuoterekisteriä voidaan laajentaa antamalla tuotteille lisätietoja, kuten laajemmat ja rikkaammat muotoillut tekstikappaleet, kuvat, videot, ja taulukot. Tuotteeseen voidaan liittää myös muita liitteitä kuten vaikkapa pdf-esite. Sen lisäksi on huomioitava hakukoneoptimointia varten erilaiset meta-kentät sekä nätti URL-osoite tuotteen verkkosivuille. Nämä tiedot tallennetaan Tuoterekisteriin ja julkaistaan verkkopalveluun.

3

Myyntiprosessin hallintaan

Myynti on lähes jokaisen yrityksen pääprosesseja ja se tulee hoitaa hyvin ja tehokkaasti, jotta yritys menestyy. Liidit kirjataan järjestelmään ja ne jalostetaan myyntiprojektissa tiedon lisääntyessä tarjoukseksi. Lähetetyn tarjouksen tiedot tallentuvat järjestelmään ja myyntiä johtavat henkilöt näkevät esim. tarjouskannan, hitrate:n ja muita olennaisia KPI-lukuja.

Myyntiprojektiin liittyy aktiviteetteja kuten tapaamisia, puheluita ja sähköpostiviestejä. Nämä kirjataan järjestelmään, jotta muutkin yrityksessä tarvittaessa tietävät, mikä kyseisellä myyntiprojektilla tapahtuu eikä tieto ole vain yksittäisen myyjän ”pöytälaatikossa”.

4

Tilausten hallintaan

Asiakkaiden tekemät tilaukset kirjataan tilauksiksi järjestelmään ja liitetään tilaukselle niin tilaava yritys kuin tarvittaessa henkilökin. Tilaus voi käynnistää taustalla erilaisia prosesseja: esim. luoda työmääräyksen tuotantoa varten, aktivoida tilausnäkymän digitaaliseen palvelukanavaan tai yksinkertaisesti lähettää sähköpostin tiedoksi uudesta tilauksesta.

Tilauksista muodostetaan laskutusaineisto, joka siirretään varsinaiseen laskutus- ja kirjanpitojärjestelmään laskun toimitusta varten.

5

Sopimusten hallintaan

Erilaiset sopimukset on hyvä kerätä yhteen paikkaan talteen. Sopimukseen liitetään järjestelmään tallennetut sopimusosapuolet, sopimuksen tärkeät päivämäärät kuten voimassa ole sekä mahdollisesti tuotteet tuoterekisteristä, Kun sopimuksen päättymispäivä lähenee, järjestelmä ilmoittaa sopimusvastuuhenkilölle sopimuksen uusimisen olevan lähellä ja henkilö voi tämän jälkeen alkaa neuvottelemaan uutta sopimusta asiakkaan kanssa. Sopimus voi vaikuttaa myös asiakkaan hinnoitteluperusteisiin.

6

Referenssien hallintaan

Yrityksellä, jolla on paljon referenssejä ja toimialalla on tapana tarjouspyynnöissä pyytää hyvinkin kohdennettuja referenssejä, on hyvä olla järjestelmä tätä varten. Referensseistä tallennetaan kaikki olennainen tieto järjestelmään ja näin niiden hakeminen eri käyttötarkoituksia varten on tehokasta. Tarjousta varten haetaan oikeat referenssit ja tulostetaan ne tarjouksen liitteeksi vaikkapa pdf-muodossa.

7

Projektien hallintaan

Projektien avulla voidaan hallita erilaisia joukkoja henkilöitä sekä heille kuuluvia tehtäviä. Projektinhallinnan avulla luodaan toimitusprojektille vaiheet ja niiden aikataulut. Vaiheille liitetään henkilöt sekä tehtäviä. Tehtävät voivat nousta henkilöiden työpöydälle ja tehtävistä saa muistutuksia. Projektiin voidaan myös liittää laskuja ja lasku voidaan ajastaa olemaan laskutusvalmis esim. kun tietty projektin vaihe kuitataan valmiiksi.

8

Tapahtumien hallintaan

Mikäli yritys tai organisaatio järjestää erilaisia tapahtumia, olivatpa ne sitten isompia seminaareja tai pienempiä koulutuksia tai kursseja, liittyy toimintaan hyvin paljon erilaisia liikkuvia osia. Tapahtuma tulee suunnitella ja budjetoida ja tehdä päätös millaisella osallistujamäärällä tapahtuma kannattaa järjestää. Tapahtuman tiedot tulee saada julkaistua verkkosivuilla ja kytkeä ilmoittautuminen ja sen maksu verkkokauppaan. Kun ilmoittautuminen saadaan verkkokaupasta järjestelmään, voidaan niitä hallinnoida yhdestä paikasta ja esim. lähettää ennakkomateriaalit ja muut muistutusviestit yhdenmukaisena järjestelmästä. Myös laskutusaineisto voidaan luoda järjestelmästä.

9

Asiakaspalvelun tehostamiseen

Erilaisten asiakaspalvelupyyntöjen hallinta kannattaa keskittää yhteen järjestelmään. Kun palvelupyyntö saapuu, siitä luodaan automaattisesti järjestelmään tiketti, jota voidaan käsitellä järjestelmässä. Pyynnön tekijältä voidaan tiedustella lisätietoja ja kaikki viestintä tallentuu samaan paikkaan eikä ole vain yhden työntekijän sähköpostissa piilossa. Järjestelmä antaa näin tärkeää tietoa siitä, kuinka paljon palvelupyyntöjä yritykselle tulee, missä ajassa ne ratkotaan ja esim. onko kenties tiettyjä asiakasryhmiä, jotka kuormittavat asiakaspalvelua erityisen paljon. Kun tiedosta tunnistetaan kehitettäviä kohteita, voidaan asiakaspalvelua kehittää ja asiakastyytyväisyys paranee.

Asiakkaalla saattaa olla tarve myös digitaaliselle asiakaspalvelukanavalle, joka muodostuu, kun em. toiminnallisuudet kytketään asiakkaan verkkosivuille, verkkokauppaan tai extranet-palveluihin.

Asiakascase: Toteutimme Taloushallintoliitolle digitaalisen kokonaisratkaisun, joka liittää tärkeät koulutukseen liittyvät toiminnot yhteen

Taloushallintoliitto valvoo taloushallintoalalla toimivien jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviäetuja, kehittää jäsenten ammatillista osaamista ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Liitto järjestää mm. monipuolisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia, tarjoaa sertifiointeja ja julkaisee omaa ammattilehteä. 

Toimittamamme digitaalisten palveluiden kokonaisratkaisu liittää Taloushallintoliiton koulutuksiin liittyvät toiminnot yhteen ja vapauttaa resursseja turhauttavista manuaalisista töistä. Kun esimerkiksi koulutustilaus tulee verkkokaupasta, linkitetään siihen niin tilauksen tehnyt henkilö, henkilön yritys kuin tapahtuma tai koulutus tuoterekisteristä. Ilmoittautuja tai ostajan ilmoittamat henkilöt liitetään järjestelmään oikeaan koulutukseen osallistujina, minkä jälkeen ilmoittautujien hallinta tehostuu

Mikäli kyseessä on maksullinen koulutus tai tapahtuma ja tilauksen maksutapana on käytetty laskua, muodostetaan lasku järjestelmästä ja lähetetään se Taloushallintoliiton laskutusjärjestelmään Finvoice-muodossa ja sieltä edelleen asiakkaan laskutusosoitteeseen, esimerkiksi verkkolaskuna tai sähköpostitse toimitettavaksi. 

Taustalla on automatisoituja prosesseja, jotka huolehtivat mm. kurssien suoritusten tuonnin järjestelmästä takaisin verkkopalveluun, josta osallistuja saa tulostettua myös kurssitodistuksen.

Tuotehallinnan avulla järjestelmästä voidaan julkaista myyntiin erityyppisiä tuotteita, kuten suuria tapahtumia, yksittäisiä koulutuksia, verkkokoulutuksia sekä näiden lisäksi kappaletavarana myytäviä tuotteita, esimerkiksi kirjoja. Myös ns. subscription -mallin mukaisia palveluita, kuten lehtiä sekä digitaalisia palveluita, voidaan hallita järjestelmän ja verkkokaupan välillä. Tuotteista voidaan muodostaa myös kokoelmia, ts. yksi tuote voi sisältää useita erilaisia koulutuksia pakettina ja hinta määritetään koko paketille.

 

Verkkoasemalla oli tarvittava teknologia ja osaaminen. He tarjosivat meille riittävän laajaa toteutusmallia ja pystyivät jo demovaiheessa osoittamaan, että kykenisivät viemään projektin läpi toivotulla tavalla. Siksi päädyimme tilaamaan projektin heiltä.

Mika Ropponen

Haluaisitteko tekin tehostaa toimintaanne digitaalisten palveluiden avulla?

Varaa juttuhetki Jyrkin kalenteriin niin jutellaan lisää siitä, minkälaista hyötyä ratkaisumme voisi teille tuoda!

Jyrki Sundström