sovellukset ja integraatiot

HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ JA LIIDEJÄ

ALOITA TÄSTÄ!

Vähennä manuaalista työtä ja vältä virheitä integraatioiden avulla

Tehosta tekemistä ja käytä aikasi olennaiseen!

Yritysten myynti ja markkinointi käyttää useita järjestelmiä. On esimerkiksi verkkosivut, sähköpostimarkkinoinnin järjestelmä tai markkinoinnin automaatiotyökalu ja CRM. Nämä järjestelmät on mahdollista saada juttelemaan keskenään integraatioiden avulla.

Onnistunut integraatio luodaan, kun yksi järjestelmä toimii ns. masterina – kerätä kaikki data yhteen paikkaan. Tällainen master- järjestelmä voi olla esim. CRM. Sinne tuodaan markkinoinnin tuottama data palvelemaan myyntiä. Ja kun kauppa tehdään, niin tiedot viedään CRM:stä myös esimerkiksi laskutusjärjestelmään ja ERP:iin. Muutokset asiakkuudessa pukataan taas markkinoinnin järjestelmiin ja näin tieto pysyy kaikkialla ajan tasalla kaiken aikaa.

Integraatioiden avulla kokonaisuudesta saadaan automaattisesti toimiva myynti- ja markkinointiprosessia tukeva järjestelmä.

 

Tiedot ovat ajan tasalla ja virheet vähenevät

 • Ajantasaisuus: tieto eri järjestelmissä on ajantasaista kaiken aikaa.
 • Manuaalisen työn väheneminen: sen sijaan, että henkilökunta naputtelee samaa tietoa eri järjestelmiin, hoituu kirjaukset yhdessä paikkaa ja tieto välittyy samalla kirjauksella kaikkialle. Samalla viestintäsi tehostuu, kun tieto on kaikkialla ajan tasalla.
 • Vältä virheitä: kun ihmisen sijaan tietoa eri järjestelmiin vie kone, inhimilliset virheet, kuten kirjoitusvirheet vähenevät.
 • Käytössä olevien järjestelmien määrä vähenee: integraatioiden ansiosta markkinointi voi keskittyä käyttämään markkinoinnin työkaluja ja myynti myynnin työkaluja. Näin kenenkään ei tarvitse käyttää eri järjestelmiä ristiin tai siirrellä tietoa järjestelmien välillä.

 

Yleisimmät haasteet?

Yrityksillä on tyypillisesti lukuisia rinnakkaisia järjestelmiä käytössään. Pahimmillaan leijonan osa työaikaa kuluu useaan järjestelmään kirjautumiseen ja saman tiedon päivittämiseen eri järjestelmissä. Tämä aiheuttaa kustannuksia ja heikentää työtyytyväisyyttä. Vältä työaikahukkaa ja automatisoi tiedonkulkua järjestelmien välillä integraatioiden avulla.

 

Miten me se tehdään?

Esimerkkejä Verkkoaseman toteuttamista integraatioista:

 • Liidi verkkosivuilta suoraan CRM:ään
 • Liidi verkkosivuilta suoraan Vainuun
 • Liidi markkinoinnin automaatiosta CRM:ään
 • Liidi verkkosivuilta suoraan Vainuun
 • Liidi/signaali Vainusta CRM:ään
 • Email-osoitteen muutos CRM:stä automaatioon/uutiskirjelistalle
 • Kontaktin GDPR-statuksen muutos verkkosivuilta automaatioon ja CRM:ään
 • Tarjouspyyntö verkkosivuilta CRM:ään
 • Asiakastiedot CRM:stä sisäisiin järjestelmiin, vaikkapa ERP:iin