HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ JA LIIDEJÄ

ALOITA TÄSTÄ!

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation haasteet

Kanavien ja medioiden tarjonta kasvaa valtavaa vauhtia. Ostajat liikkuvat ketterästi eri kanavien välillä ja hankkivat tietoa muualtakin kuin pelkästään myyjältä.

Myyjänä halutaan taas olla aktiivisesti mukana niissä kanavissa silloin, kun asiakkaan ostoprosessi käynnistyy. Mukanaolo ei alussa tarkoita suoraa myyntiä vaan ostoprosessia avustavaa sisältöä eli asiakkaan näkökulmasta ”ilmaista apua”.  Moderni markkinointi on nopeatempoista ja monikanavaista, mutta kuitenkin asiakaskohtaista. Ilman sopivaa järjestelmää tämä vaatii myyjältä valtavan määrän aikaa erilaisten markkinointitoimenpiteiden tekemiseen.

Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?

Markkinoinnin automaation tarkoitus on tehostaa ja automatisoida markkinoinnin prosesseja, kerätä liidejä sekä ylläpitää saatujen kontaktien mielenkiintoa. (Lähde: Wikipedia) Markkinoinnin käyttöönotto on kolmen eri osapuolen intressien mukaista, joten nimi on hieman harhaanjohtava:

  1. Markkinoija: Ajansäästö ja toiminnan tehostaminen. Asiakasdatan kerääminen kohdennetusti.
  2. Myyjä: Kylmäsoittojen lopettaminen. Markkinoinnin automaatioon kertyy liidejä, joissa tuleva asiakas on jo antanut signaalin mielenkiinnostaan.
  3. Asiakas: Häntä ei häiritä enää turhaan.

 

Tarjoamme edullisen vaihtoehdon markkinoinnin automaatiota haluaville

Markkinoinnin automaatiojärjestelmiä on markkinoilla useampia. Suosituin on automaatiojätti Hubspot, jolla pystytään tekemään automatisointi loppuun saakka. Hubspot on kuitenkin järeä investointi, joten automatisoinnin aloittaminen saattaa jäädä sen vuoksi toteuttamatta.

Tarjoamme markkinoinnin automaatio -ratkaisuja Active Campaign ja ViidakkoCEM-työkaluilla. Active Campaign -työkalun ja WordPress-julkaisujärjestelmän yhdistelmällä saamme rakennettua erittäin toimivan version markkinoinnin automaatiosta ilman suuria lisenssimaksuja. Yhdistelmällä onnistuu mm. verkkosivujen ja laskeutumissivujen rakentaminen, automaatioon integroitujen lomakkeiden teko sekä tietenkin liidiä hoivaava sähköpostimarkkinointi. Active Campaignin saa integroitua myös helposti yleisimpiin CRM-järjestelmiin, joten liidien käsittelyn funneli pysyy katkeamattomana.

Viidakko CEM on myös erittäin varteenotettava vaihtoehto markkinoinnin automaatiojärjestelmäksi. CEM:in ehdoton käyttöetu on helppokäyttöisyys sekä se, että siinä otetaan huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Uutiskirjeet tehdä Postiviidakko työkalulla. Hintaluokaltaan myös Viidakko CEM on maltillisempi kuin Hubspot.

Moderni markkinointi ja myynti edellyttää sitä, että järjestelmät ovat yhteisiä ja suurta tietomäärää voidaan kätevästi hallita ilman turhaa käsityötä. Liidein ja asiakkuuksien hallinta helpottuu, kun markkinoinnin automaatio -järjestelmä toimii saumattomasti.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla markkinointi on tehokkaampaa, kohdennetumpaa ja keskitetympää.

Me autamme

Me autamme sinua ja yritystäsi ottamaan käyttöön markkinoinnin automaation! Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää.

Joni Norring, asiakkuusjohtaja
+358 40 675 3700
joni.norring@verkkoasema.fi

Ota yhteyttä!

Marketing IT –palvelullamme saat enemmän

Marketing IT-palvelussamme emme keskity kanavaan, vaan tarjoamme asiantuntijatyötä tuntiresurssina. Näin ollen sinun ei tarvitse ostaa erikseen esimerkiksi Google AdWords-kampanjaa, hakukoneoptimointia, some-kampanjointia tai verkkosivuston muutostöitä, vaan kaikki hoituu yhdellä sopimuksella saman toimittajan kautta.

Kun digimarkkinoinnin keinoja niputetaan, myös tulokset paranevat, sillä kokonaisuus otetaan haltuun ja selkeät tavoitteet ohjaavat markkinointitoimenpiteitäsi. MIT-tiimisi koostuu digimarkkinoinnin asiantuntijoista sekä ohjelmistokehittäjistä.

Tutustu MIT-palveluumme!