fbpx Markkinoinnin automaatiolla säästät aikaa ja tehostat toimintaasi

PALVELE PAREMMIN –
VIESTI OIKEAAN AIKAAN!

ALOITA TÄSTÄ!

Lähetä viestisi markkinoinnin automaation avulla silloin, kun asiakkaalla on aikaa

Turhan usein digimarkkinoinnilla hankittuja liidejä ei hoivata millään tavalla. Kerätyt sähköpostiosoitteet joko kontaktoidaan välittömästi tai unohdetaan jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Prosessista uupuu liidin lämmittäminen kohti onnistunutta myyntitapaamista.

Markkinoinnin automaatiotyökaluilla voit rakentaa automaation, jossa yhteystietonsa jättänyt henkilö alkaa saada hänelle kohdennettua viestintää heti sähköpostiosoitteen jättämisen jälkeen. Tavoitteena on opastaa ja auttaa häntä ostoprosessissaan eteenpäin. Kun oston aika ajallaan tulee, keneen hän on yhteydessä?

Markkinoinnin automaatiolla voit myös tehostaa viestintää olemassa oleville asiakkaille, edistää näin uudelleenostoja ja pyrkiä palvelemaan heitä niin hyvin, että he suosittelisivat teitä eteenpäin.

Markkinoinnin automaatiotyökalu ei tee markkinoinnista automaattista, mutta se tehostaa tekemistä!

 • Tunnistat, mistä sivustokävijäsi ovat kiinnostuneita.
 • Viestintä on tehokkaampaa, kun viestit oikeista asioista oikealle yleisölle.
 • Automatisoit manuaalista työtä.
 • Yhdenmukaistat viestintää.

 

Otan markkinoinnin automaation käyttöön ja muuta ei tarvita? 

 1. Markkinoinnin automaatiotyökalu osana uusasiakashankintaa vaatii volyymia

Useimmista markkinoinnin automaatiotyökaluista on hyötyä uusasiakashankinnassa vasta sitten, kun saamme verkkosivustokävijät jättämään sähköpostiosoitteensa eli kykenemme keräämään jonkin tasoisia liidejä. Näin ollen tärkeää on huolehtia, että myös ostopolun eli REANE-mallin alkupää on kunnossa:

 • Verkkosivuille saadaan uusia kävijöitä (REACH)
 • Verkkosivujen sisällöt sitouttavat kävijät (ENGAGE)
 • Laskeutumissivuilla tarjotaan lisäarvosisältöä sähköpostiosoitetta vastaan (ACTIVATE)

Vasta hoivaosiossa (NURTURE) pääsemme hyödyntämään markkinoinnin automaatiotyökaluja toden teolla.

 

 1. Markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönotto on prosessi

Markkinoinnin automaatiotyökalun hankinta ei yksin riitä. Markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönotto on prosessi, ei projekti.

Työkalun käyttöönotto vaatii suunnittelua, johon on hyvä osallistaa markkinoinnin ohella myös myynti. Myyjät tietävät, ketkä ovat oikea kohderyhmä viestinnälle ja mitä heille tulee viestiä, jotta ostoprosessi etenee jouhevasti.  Markkinointi hahmottaa, mistä kyseinen kohderyhmä on saavutettavissa ja kuinka tehokkaat viestit luodaan. Yhteistuumin tulee kehittää riittävän houkuttava koukku, jossa verkkosivustokävijä saadaan jättämään sähköpostiosoitteensa ja homma voi alkaa.

 

 1. Markkinoinnin automaatio vaatii toimiakseen runsaasti sisältöä. Tarvitaan materiaalia, jonka avulla sähköpostiosoitteita pyritään hankkimaan. Lisäksi on rakennettava automaatioviestejä, joissa sisältönä voi olla tekstiä, kuvaa tai videota. Tämän lisäksi useat markkinoinnin automaatiotyökalut mahdollistavat erilliset kampanjasivut ja automaatiopolkuihin voi rakentaa vaihtoehtoisia reittejä, joihin kontaktit jakaantuvat riippuen siitä, kuinka he reagoivat viestintäämme.

 

 1. Uusasiakashankinnan ohella kannattaa automatisoida myös olemassa olevien asiakkaiden saama viestintä

Markkinoinnin automaatiotyökalu hankitaan usein tukemaan uusasiakashankintaa. Työkalu toimii kuitenkin erinomaisesti myös olemassa olevien asiakkaiden tiedottamisessa. Usein markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönotto kannattaisikin aloittaa olemassa olevista asiakkaista, sillä meillä on jo:

 • Heidän sähköpostiosoitteensa ja lupa viestiä
 • Tiedämme, mistä he ovat kiinnostuneita
 • Heiltä saamme helpommin palautetta viestinnästämme

Kannattaa siis käydä läpi olemassa olevat asiakkaat ja pohtia, tulisiko heidät jakaa pienempiin ryhmiin esim. markkina-alueiden tai ostettujen palveluiden ja tuotteiden mukaisesti. Myynti ja markkinointi voi määritellä, minkälaista viestintää asiakkaille tulisi mennä, mitä myyjien tähän saakka lähettämistä viesteistä voitaisiin automatisoida ja mitä uutta viestintään tulisi sisällyttää jatkossa.

 

Opas laatuliideihin
Haluatko oppia tekemään itse?
DIGIMYYNNIN ASIANTUNTIJANÄKEMYS!

Miten me se tehdään?

1

Valitsemme asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeita vastaavan markkinoinnin automaatiotyökalun

2

Otamme työkalun käyttöön asiakkaan puolesta

3

Tarjoamme asiakkaalle workshopin, jossa suunnittelemme markkinoinnin automaatiotyökalun käyttöönottoprosessin

4

Ohjeistamme GDPR:n ja tietosuojaan liittyvissä asioissa

5

Rakennamme asiakkaan puolesta suunnitellun kokonaisuuden

 • Lomakkeet
 • Automaatiopolut
 • Automaatioviestit
 • Kiitossivut
 • Analytiikkaseurannan

6

Koulutamme asiakkaan työkalun käyttöön

7

Optimoimme rakennettuja automaatioita yhteistyössä asiakkaan kanssa

Verkkiksen asiakkaat menestyvät

Referenssi Pintamestarit Myyvillä verkkosivuilla enemmän liidejä!
Kumppani, joka pystyy tarkasti ja ymmärrettävästi kertomaan mitä digimarkkinoinnin saralla kannattaa tehdä.
Markku Kuismin myyntijohtaja, Meconet Oy

DIGIMYYNNIN ASIANTUNTIJANÄKEMYS!

Saat käyttöösi konseptin, jolla muutat markkinointisi kulusta investoinniksi.

Haluatko vapauttaa myyjiesi ajan liidien metsästämisestä ja kylmäsoittelusta olennaiseen? Anna myyntitiimillesi mahdollisuus käyttää koko kapasiteettinsa asiakkaiden kohtaamiseen ja siirrä liidien louhiminen digimarkkinoinnin tehtäväksi!

Mutta miten tämä voisi toimia juuri sinun bisneksessäsi?

Selvitä asia ja tilaa 45 minuutin yrityskohtainen asiantuntijanäkemys!

Valmistelemme näkemyksemme etukäteen ja saat materiaalin käyttöösi Teams-tapaamisen jälkeen. Näkemys on 100 % veloitukseton eikä sido sinua mihinkään. Arvo 790 €.

 

Aloita tästä!