yksi järjestelmä ja rutiinityöt automatisoitu 

”Olemme saaneet supistettua järjestelmien määrän muutamaan. Työntekijöidemme työ on tehostunut, nyt kun erilaiset tehtävät voi tehdä yhdessä järjestelmässä ja osa on automatisoitu. Koska järjestelmä on meidän oma, saamme siihen joustavasti muutoksia teetettyä tai halutessamme voimme tehdä parannuksia järjestelmään vaikka itse. Verkkoasema on kyennyt toimittamaan suurtakin projektia ketterästi ja kustannustehokkaasti.”

Esa Lahtela, tietohallintojohtaja, Soprano Oyj.

integraatiot tehostavat tekemistä

Markkinoilla, myynnillä ja tuotannolla on usein jo sähköiset tietovarastot olemassa, mutta ne ovat työläästi hyödynnettävissä. Markkinoinnin tuottama tieto esimerkiksi verkkosivuvierailijoista tai sähköpostikampanjoinnista kertyvät eri tietovarastoihin, ja niistä saatavan informaation hyötykäyttö vaatii manuaalista työtä – joka usein tarkoittaa exceleiden latausta eri järjestelmistä.

Integroinneilla ja rajapintaratkaisuilla saadaan käyttöön helposti dataa, jonka avulla henkilökohtainen työ tehostuu.

Esimerkkejä tietovarastoista, jotka voidaan yhdistää

 • verkkosivuvierailujen, digimarkkinoinnin ja esim. sähköpostikampanjoinnin analytiikkatiedot 
 • myynnin ja projektinhallinnan tuottamat tiedot, esim. myynti- ja projektiasiakirjat ja -raportit 
 • tuotannon tietovarastot 
 • yksityiset ja julkiset asiakastietojärjestelmät 
 • yksityiset ja julkiset tarjouspyyntö- ja tarjouskilpailutusjärjestelmät 
 • verkkokauppajärjestelmien ennusteet, esim. ostoskorisisällöt 
 • laskutusjärjestelmien ja kirjanpidon tiedot, reskontra” 

Tiedot ajan tasalle ja myynnille työkalut 

Toimintojen automatisoinnilla saavutetaan kilpailuetua monella tasolla. Yksilötasolla arjen työ helpottuu ja tulee mielekkäämmäksi, kun tuskastuttava tiedon haku eri järjestelmistä poistuu ja tieto ei ole varioitunut esimerkiksi persoonakohtaisesti. Yrityksen tasolla myynti saa työkaluja, joilla esimerkiksi tilanneraportointi ja asiakassegmentointi on mahdollista tehdä tarkemmin.

Myös verkkokauppa tai asiakkaille suunnattu ekstranet voivat toimia myynnin tehostajana. Vaikka tuotteet ja palvelut itsessään ovat kompleksisia, voidaan pohtia, sopisivatko lisäpalvelut tai esimerkiksi huoltopalvelu tai varaosat myytäväksi verkkokauppaan. Erityisesti ns. helpot tilaukset olisi hyvä automatisoida verkkokaupan hoidettavaksi, jolloin myyjille jää enemmän aikaa tarjouslaskentaan ja asiakaskohtaamisiin.

Tarjoustyökalu

Myyjä voi tehdä myös valmiiksi tilauksen ostoskoriin asiakkaan puolesta. Myyjä rakentaa tilauksen valitsemalla oikeat tuotteet ostoskoriin ja lähettää siihen linkin asiakkaalle vaikkapa alennuskoodin kera. Näin asiakas saa henkilökohtaista palvelua ilman raskasta tarjouspyyntö-tarjous-laskutusprosessia, ja voi tehdä tilauksen suoraan verkkokaupasta. Myyjä saa tilauksen yhteydessä kaupasta myös maksun, mikäli verkkokaupassa näin halutaan.

Avatuilla myyntiporteilla: 

 1. Tiedonhaku

  Rajapinnat mahdollistavat koneellisen eli tehokkaan tiedon hakemisen ja jalostamisen.

 2. Tiedon jalostaminen

  Tieto voidaan jalostaa myyjiä varten hyödylliseen muotoon esim. CRM:ään.

 3. Ohjaaminen

  Myynnin johtaminen onnistuu tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

 4. Raportointi

  Raportointi eri määreillä onnistuu helposti ja nopeasti.

 5. Laajennettavuus

  Puutteita voidaan täydentää helposti käytettävissä olevilla työkaluilla.

 6. Älykkyys

  Myyntiin ja siten myös ostamiseen tulee älyä, mikä parantaa kaikkien arvoketjuun osallistuvien resursointia.

 7. Tieto yhdessä osoitteessa

  Eri järjestelmiin kirjautumisen sijaan tieto saadaan yhdestä paikasta (esim. CRM:stä) ja tehdyt kirjaukset välittyvät kaikille.

 8. Tehokkuus

  Tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka voivat tehostaa toimintaa resurssien niuketessa.

 9. Aika olennaiseen

  Yrityksen merkittävin resurssi on ihmiset.

Olisiko aika unohtaa excel-show ja käsityö?

Varaa Jyrkin kalenterista aika ja kerro teidän järjestelmien pullonkauloista.

Jyrki Sundström

Tutustu ratkaisuihimme!

WooCommerce-verkkokauppa

WooCommerce-verkkokaupa

Verkkokaupat ovat yleistyneet liiketoiminnassa. Asiakkaille halutaan tarjota entistä helpompaa tapaa tilata tuotteita tai saada nopeasti tarjous halutusta kokonaisuudessa. B2B-yritysten verkkokaupoissa myydään yleensä rajattua määrää tuotteita ja kauppa on integroitu taustajärjestelmiin siten, että tuotteet voidaan ketterästi myös toimittaa verkkokauppatilauksen perusteella. Myös palveluita, kuten koulutuksia, myydään verkkokauppojen avulla. Lue lisää

Integraatiot

Kun softista otetaan kaikki ilo irti, myös sinulla on syytä hymyillä. Henkilökunta keskittyy tuottamattoman excel-kiristelyn sijaan oikeisiin töihin, ja sujuvan datavirtauksen ohessa myös työtyytyväisyys kasvaa. Talon sisäisten säästöjen lisäksi saat tuloksen tekemiseen lisätyökaluja viritettyjen softien ja ydinosaamistaan hyödyntävien ihmisten kautta. Lue lisää

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ