HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ
JA LIIDEJÄ

MYYNTIÄ DIGISTI!

Tuota asiakkaalle lisäarvoa ja kasvata kiitollisuudenvelkaa

B2B-yritysten tekemä liiketoiminta on yleensä pitkäntähtäimen bisnestä. Investoinnit ovat kalliita ja ostoprosessit pitkiä. Olennaista on siis pystyä rakentamaan luottamusta tulevaan asiakkaaseen pitkällä tähtäimellä, jotta yhteistyösopimuksen on mahdollista syntyä. Perinteisen myyntityön lisäksi myös verkkosivut voidaan valjastaa luottamuksen rakentamiseen.

Rakenna luottamusta verkossa

  1. Ymmärrä asiakastasi.
  2. Unohda tuputtaminen ja suoramyynti.
  3. Keskity verkkosivuillasi asiakkaan näkökulmaan. Unohda ”Pyydä tarjous!”-mölinät.
  4. Tuota verkkosivuille lisäarvosisältöä, jonka ainoa tavoite on auttaa tulevaa asiakastasi.

 

Mitkä ihmeen lisäarvosisällöt?

Lisäarvosisältö tarkoittaa sisältöformaattia, jonka tavoitteena EI ole esitellä yrityksen toimintaa / organisaatiota / tuotteita / palveluita. Sen ainoa tarkoitus on auttaa asiakasta. Periaatteessa lisäarvosisältöön ladataan yrityksen avainasiantuntijuutta, niin paljon, ettei lukija voi olla kuin kiitollinen saamastaan veloituksettomasta avusta.

Lisäarvosisällöt voivat olla

  • oppaita,
  • case-esimerkkejä,
  • valmiita dokumenttipohjia tai
  • työkirjoja.
Lataa Sisältö ratkaisee -opas!
Pääse alkuun valmiilla opaspohjalla
SIIRRÄ MYYNTISI DIGIIN!
Haluatko oppia tekemään itse?

Miten me se tehdään?

1

Tutustumme unelma-asiakasprofiilin tai autamme luomaan sellaisen: Selvitetään mikä asiakastasi rassaa, riivaa tai raivostuttaa.

2

Etsimme kysymykset, jotka kiinnostavat asiakastasi.

3

Ideoimme, miten voimme auttaa asiakastasi hänen ongelmissaan. Etupainoisesti. Veloituksetta.

4

Haastattelemme asiantuntijaasi aiheen tiimoilta. Pyrimme saamaan tarkan mahdollisen kuvauksen ratkaisusta, joka asiakastasi kiinnostaa.

5

Haastattelu litteroidaan ja tallennetaan.

6

Aineiston pohjalta kirjoitamme houkuttelevan lisäarvosisällön, jota usein kutsutaan oppaaksi. Editoimme myös lyhytvideoita haastattelusta, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa

Vinkkejä lisäarvosisältöihin!

Verkkiksen asiakkaat menestyvät

Referenssi Prove Expertise MIT-palvelu henkilöbrändin rakentamisen tukena
Saatiin yli 220 % lisää kävijöitä verkkokauppaan orgaanisen liikenteen kautta!
ESKO JANATUINEN verkkokauppapäällikkö, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

MITEN DIGIMARKKINOINNILLA TUETAAN MYYNTIÄ?

NOSTA MARKKINOINTISI TASOA VÄLITTÖMÄSTI!

Lunasta veloitukseton 35 minuutin mittainen digimarkkinoinnin konsultointi ja nykytila-analyysi. Saat konkreettisen asiantuntijanäkemyksen, joka auttaa taatusti nostamaan digimarkkinointisi tasoa!

B2B-yrityksille sopiva konsultointi ja digianalyysi auttavat kehittämään yrityksesi digimarkkinointia tehokkaammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi.

Johtava ajatuksemme on: ”Enemmän näkyvyyttä, enemmän liidejä!

Digiasiantuntijamme käyvät kanssasi analyysin toimenpide-ehdotuksineen läpi 35 minuutin mittaisen etäkonsultoinnin aikana.

ALOITA TÄSTÄ!