Rakenna luottamusta digikanavissa

Verkkosivuston vakuuttavuus ulosmittaa kotisivuille ja markkinointiin tehdyt satsaukset – joko hyvin tai ei niin hyvin. Koko sivuston ja yksittäisen sivun rakenne pitäisi palvella tarkoitusta teknisesti ja sisällöllisesti. Hyvin tehty sivusto ohjaa vierailijaa ostopolun mukaisesti. Liiketoiminnan strategia on jälleen pohjana, toimintatapa aukikirjoitettuna ja erottuvasti viestittynä – ja sivuston konepellin allakin on kaikki kohdallaan.

Verkkosivut

Verkkosivut

 Yrityksen verkkosivut ovat digimarkkinoinnin kotipesä, jonne ohjataan liikennettä ja jossa kävijöistä tehdään liidejä. Parhaimmillaan verkkosivut palvelevat olemassa olevia ja tulevia asiakkaitasi sekä sidosryhmiäsi 24/7, tarjoten heille tietoa ja houkutellen kohti yhteydenottoa. Verkkosivut tulisikin rakentaa siten, että ne auttavat ja informoivat tulevaa asiakasta koko ostoprosessin ajan. Verkkosivut viestivät yrityksesi brändistä myös muille sidosryhmille ja tuleville työntekijöille. Siksi tulisikin tarkkaan miettiä, millaisen ensivaikutelman haluat yrityksesi antavan. Lue lisää

Laskeutumissivu eli ländäri

Laskeutumissivut

Millaisen ensivaikutelman annat itsestäsi?   Tarkoin laaditulla laskeutumissivulla herätät huomion ja saat vieraan jatkamaan eteenpäin!   Mitä tapahtuu ennen kuin kohtaat mahdollisen tulevan asiakkaasi ensimmäistä kertaa? Pidät huolen siitä, että Lue lisää

Verkkoaseman sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto

B2B-yrityksissä on yleensä syvä ymmärrys asiakkaan ongelmista, mutta viestintä keskittyy liian usein omaan tuote- tai palvelukuvaukseen. Tuotettu asiakashyöty jää asiakkaan tulkinnan varaan. Tässä on mahdollisuus erottautua toden teolla kilpailijoista! Väheksymättä laiteinvestointeja tai henkilöresursseja, asiakastasi kiinnostaa ainoastaan, miten hänen oma bisnes saa uutta nostetta.   Lue lisää