Reila Palvelut Oy – Strateginen kumppanuus tuo merkittäviä tuloksia

Verkkoasema otti Reilan markkinoinnin haltuun

Verkkoaseman Tiina ja Venla vierailulla Reilassa.
Verkkoaseman tj Tiina Räisänen ja kasvupäällikkö Venla Kärki vierailulla Reilan toimistolla Helsingissä.

Reilan näkyvyys on kasvanut huimasti ja some on tosi aktiivinen. Homma niin sanotusti rokkaa!

Sami Juntunen / Reila Palvelut Oy

Yhteistyömme turvallisuusalalla toimivan Reilan kanssa alkoi marraskuussa 2021, kun reilalaiset etsivät kumppania freesaamaan markkinointikokonaisuuttaan. He eivät etsineet mitään yhden kampanjan friidua, vaan pitkäaikaista ja pitkäjänteistä kumppania, joka ottaisi koko markkinointikokonaisuuden haltuunsa

Heti ensimmäisissä palavereissa kävi ilmi, että tässä meillä oli asiakas, joka tähtäsi korkealle. Tavoitteita oli paljon ja se sopi meille. Listasimme yhdessä tärkeimmät, joita olivat:

 • Brändistrategian kirkastus ja brändien ylläpito
 • B2B-markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Rekrymarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Somekanavien kehittäminen ja ylläpito
 • Laadukkaan sisällön tuottaminen eri kanaviin ja verkkosivuille
 • Markkinoinnin mittaaminen
 • Kokonaisuuden projektihallinta.

Nimesimme Reilalle oman tiimin Verkkiksen asiantuntijoista ja käärimme hihat.  

Lähdimme liikkeelle suunnitelman tekemisestä

Yhteistyömme uusien asiakkaiden kanssa starttaa kick-offilla, jossa laadimme yhdessä toimenpidesuunnitelman. Niin myös Reilan kohdalla. Teimme esikyselyn pohjalta nykytilanneanalyysin ja kirkastimme sisältöstrategiaa kolmessa eri workshopissa. Laadimme Reilalle mm. brändikäsikirjan yhdessä yhteistyökumppanimme MBE:n kanssa, sekä kuukausittaisen julkaisukalenterin

Käytännön työ päivittäisen markkinoinnin osalta alkoi somekanavien sekä analytiikka- ja projektityökalujen haltuun ottamisella. Ensimmäiset kampanjat käynnistimme pian kick-off-palaverien jälkeen. Lähdimme myös päivittämään Reilan verkkosivuja, tuottamaan sisältöä someen ja verkkosivuille sekä laatimaan vetäviä rekry- ja b2b-kampanjoita. 

SAIMME Vapaat kädet laatia somestrategia

Reila on uudistaja, joka ei halua tehdä asioita vain siksi, että niin on ennenkin tehty. Tiimimme olikin innoissaan, kun sai vapaat kädet suunnitella juuri Reilan näköistä somea. Laadimme jokaiselle valitulle kanavalle oman digistrategian. Testasimme, minkälainen sisältö toimii missäkin ja miten saamme mahdollisimman paljon engagementtia. Tutkimme luonnollisesti myös kilpailijoiden somekanavia ja mietimme, miten voisimme tehdä vielä paremmin

Reila näkyy nyt monipuolisesti kaikissa valituissa kanavissa. Näkyvyydestä on pitänyt huolen somevelhomme Marjo, joka tuuttaa strategian mukaista sisältöä someen niin orgaanisten postausten muodossa kuin kampanjoissa. Marjo on myös hoitanut somen aspa-hommia, vastaillut kysymyksiin ja ohjannut tarvittaessa niitä oikeille henkilöille Reilan sisällä.  

Kohdistimme päähuomion RekrymarkkinoinTIIN

Reila on vahvasti kasvava yritys, ja se tarvitsee siksi jatkuvasti uusia työntekijöitä. Oikeiden tyyppien löytäminen haastavaan turvallisuusalan työhön voi olla vaikeaa. Näistä syistä yksi tärkeimmistä tehtävistämme on ollut varmistaa, että Reila saa riittävästi hyviä työhakemuksia ja uusia reilalaisia remmiinsä.

Reilassa halutaan kannustaa erilaisia persoonia töihin. Lähdimme rakentamaan Reilan työnantajamielikuvaa rentona ja erilaisena turvallisuusalan työnantajana erilaisten kampanjoiden ja somejulkaisujen kautta.

Olemme toteuttaneet Reilalle työntekijätarinoita, tehneet videohaastatteluja ja kampanjoineet eri somekanavissa. Laadimme myös käsikirjan, jossa käymme läpi tehtävät toimenpiteet uuteen kaupunkiin laajentumisen yhteydessä. Kaikkien toimenpiteittemme tarkoituksena on sitouttaa Reilan olemassa olevia työntekijöitä ja houkutella alalle uusia. 

Myös verkkosivut kokivat uudistuksen 

Olemme toteuttaneet Reilalle myös verkkosivu-uudistuksen, jossa toimme brändiuudistuksen näkyväksi visuaalisesti. Kiinnitimme sivustolla erityistä huomiota palveluiden esille tuomiseen navigaatiossa. Toteutimme myös avointen työpaikkojen haun ja teimme mahdolliseksi työhakemuksen lähettämisen suoraan Reilan toiminnanohjausjärjestelmään. Nämä toimet yhdessä kiinnostavan sisällön kanssa vastaavat hyvin Reilan monipuolisiin rekrytoinnin tarpeisiin.  

Verkkis-tiimimme on aina Reilan käytettävissä

Verkkiksen Reila-tiimiin kuuluu yhdeksän asiantuntijaa, osa digimarkkinoinnin ja osa verkkosivu-uudistuksen puolella. Venla toimii tiimissä kasvupäällikkönä, Tuomas digisuunnittelijana, Marjo digimarkkinoinnin asiantuntijana ja Mikko sisällöntuottajana ja SEO-asiantuntijana. Muu Verkkiksen tiimi auttaa tarvittaessa esimerkiksi sisältöjen kirjoittamisessa. 

Kasvupäällikön rooli oli reilalaisille uusi tuttavuus, ja olemme saaneet siitä Reilan päästä paljon kiitosta. Kasvupäällikkömme Venlan tehtävänä on pitää kaikki langat käsissä, ideoida uutta ja viedä yhteistyötä eteenpäin REANE-mallin mukaisesti. Venla vetää viikoittaiset palaverit, joissa käymme läpi tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta, ja tuo pöytään ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. 

Digisisällöt luovat pohjan, mutta tarvittaessa reagoimme nopeasti

Teemme suunnitelman aina tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan, mutta muutamme sitä tarvittaessa hyvinkin ketterästi. Lopuksi arvioimme tuloksia ja lyömme samalla lukkoon seuraavien kuukausien suunnitelmat. Verkkiksellä digimarkkinoinnin yhteistyö pohjautuu digisisältöihin, joiden määrää ja sisältöä asiakas pystyy muokkaamaan joustavasti oman tarpeensa mukaan. Näin myös Reilan kohdalla. 

Reilalaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että tiimimme kykenee reagoimaan nopeasti esiin tulleisiin tarpeisiin. Esimerkiksi rekrypostaukset saadaan linjoille alle viikossa, usein nopeamminkin. Meillä on myös aina jatkosuunnitelma tarjolla, kun yksi tavoite saadaan toteutettua. 

Tulos: lisää näkyvyyttä ja työhakemuksia

Olemme toteuttaneet Reilan brändistrategiaa yhteistyön alussa tehdyn brändikäsikirjan mukaisesti. Reilan näkyvyys on tänä aikana parantunut huimasti – verkkosivujen kävijämäärä on noussut lähes 300 %. Samalla hakemusten määrä on kasvanut kiitettävästi. 

Esimerkiksi somemainoksista tulleiden verkkosivukävijöiden määrä on lisääntynyt 218% aiempaan verrattuna. Googlen Ads -kampanjoilla on saatu helmikuun alusta laskettuna yhteensä huimat 12 045 423 näyttökertaa. LinkedInissä Reilan sivulle on saatu hyvin vuorovaikutusta ja myös muissa somekanavissa keskustelua on syntynyt mukavasti. Voisi jopa sanoa, että jonkinlaista fanikulttuuria on alkanut muodostua Reilan ympärille. 

Verkkosivujen kävijämäärä on noussut lähes 300 %

Mahtava yhteishenki kannustaa 

Yhteistyömme Reilan kanssa on ollut saumatonta ja helppoa. Reilalaisten kanssa on ollut helppo asioida, ja meille on muodostunut hyvä yhteishenki. Näin Verkkiksen tiimiläiset kommentoivat yhteistyötä:

Mahtavaa, että Reilassa uskalletaan kokeilla uusia juttuja. Saamme vapaat kädet tehdä ja kokeilla erilaisia juttuja.

Reilalaiset ovat aktiivisia ja kommunikointimme Teams-kanavalla toimii hienosti. Meillä on yhteiset tavoitteet ja hyvä meininki. Olemme hyvä tiimi.

Reilalla on positiivinen ja kiva tapa tehdä töitä. Pidämme asiat läpinäkyvinä ja puhumme asioista hyvässä hengessä. Teemme töitä aidosti yhdessä.

Mitä mieltä Reilassa ollaan yhteistyöstä? 

Reilan Human Resources Director Sami Juntunen on yksi Reilan yhteyshenkilöistämme. Näin hän kommentoi yhteistyötämme: 

Yhteistyö Verkkiksen kanssa on ollut mutkatonta ja antoisaa. Varmasti on puolin ja toisin myös opittu paljon: me Reilalla markkinoinnista, brändäyksestä ja somesta ja Verkkis meidän toimialoista ja tekemisistä sekä S-ryhmästä.

Luottamus on rakentunut vahvaksi, jonka ansiosta asioita on helppo käsitellä avoimesti.

Reilan näkyvyys on kasvanut huimasti ja some on tosi aktiivinen. Uudet verkkosivut ovat tyylikkään näköiset ja sopivan informatiiviset. Homma niin sanotusti rokkaa!

Mitä seuraavaksi?

Nyt, kun työnantajamielikuvan rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja hakemusten määrä on lähtenyt kasvuun, katseemme kääntyy asiakashankintaan. Vedämme Reilalle marraskuussa 2022 unelma-asiakas-workshopin, jossa pureudumme entistä syvemmälle Reilan unelma-asiakkaisiin ja kohdeyleisön tunnistamiseen. Workshopista saamme hyvät työkalut lähteä tekemään tarkkoja suunnitelmia siitä, miten voimme digimarkkinoinnin avulla tehostaa Reilan myyntiprosessia entisestään.

REILA Palvelut Oy

 • Turvallisuusalan uudistaja
 • Haluaa olla alan innostavin työnantaja​
 • Liikevaihto 30,9 milj. € (2021)
 • Työllistää n. 500 henkilöä.

Reilan näkyvyys on kasvanut huimasti ja some on tosi aktiivinen. Hommaa niin sanotusti rokkaa!

Sami Juntunen
Reila Yhtiöt Oy

Vastaavia toteutuksia