Electro-Center Oy

– Yhtenäinen yritysilme ja digimarkkinoinnin ulkoistaminen

Verkkis on tuonut tekemiseemme uusia näkökulmia ja myös konkreettisia mainonnan keinoja parantaaksemme tunnettavuuttamme toimialallamme. Postaukset eri kanavissa ovat olleet visuaalisesta ja teksteiltään huomiota herättäviä.

Mika Vaherla / Electro Center Oy:n Myyntijohtaja

EC Electro Center Oy suunnittelee ja valmistaa sähkö-ja automaatioratkaisuja. Tehtaan yhteydessä on myös komponenttimyymälä. Yrityksen tarpeet digimarkkinoinnile lisääntyivät, sillä komponenttimyynnin kasvu edellyttää verkkokaupan toimivuutta. Yksi työntekijöistä oli tehnyt digimarkkinointia oman työnsä ohessa, mutta toiminnan laajentuessa oma aika ja taidot eivät enää riittäneet. EC:stä otettiin yhteyttä Verkkoasemaan ja yhteistyömme käynnistyi vuoden 2023 alussa.   

Toiveet yhteistyölle

Ensimmäisessä palaverissa kävimme läpi EC:n tarpeet ja annoimme ehdotuksemme jatkoon. Yhdessä listasimme toiveet yhteistyölle: 

 • Näkyvyyden parantaminen verkkosivustolle ja verkkokauppaan 
 • Kävijämäärän lisääminen 
 • Suunnitelmallisuus ja säännöllisyys toimenpiteissä 
 • Yrityskaupan myötä tulleen yrityksen verkkosivuston yhtenäistäminen.  

Ratkaisu tarpeisiin

Koska EC kaipasi apua paitsi perinteisissä digimarkkinoinnin toimenpiteissä myös verkkosivuston muutoksissa, muodostimme heitä varten tiimin, josta löytyi myös vahvaa teknistä osaamista. Mika ja Asko alkoivat käydä läpi verkkosivustoja ja muokkasivat rakennetta niin että verkkokauppa pääsi paremmin oikeuksiinsa, rakensivat sivustolle analytiikkaseurannan, tekivät teknistä hakukoneoptimointia ja yhtenäistivät ilmettä. Mika otti lisäksi käyttöön uutiskirjetyökalun, jonka avulla EC:stä lähtee nyt säännöllisiä lisäarvoa tuottavia uutiskirjeitä. Kesän aikana Milla lisäsi sivustoille evästeilmoitukset, teki tarvittavat koodimuutokset ja yhdisti kaksi erillistä verkkosivustoa yhdeksi, toimivaksi kokonaisuudeksi.  

Digitiimin puolella Riitta on tarkastellut EC:n somekanavia ja tehnyt niiden pohjalta kanavasuunnitelman sekä kohdennukset. Hän on myös laittanut EC:n Google Adsit kuntoon ja käynnistänyt maksulliset kampanjat. Riitan osaaminen messumarkkinoinnista pääsi sekin hyvään käyttöön, kun EC osallistui syksyn tärkeille messuille ja hoidimme heidän messumarkkinointiaan.  

Yksi EC:n toiveista oli laadukkaan sisällön tuottaminen verkkosivustolle. Sisältövelhomme Mikko on ottanyt tätä puolta hoitaakseen. Hän kirjoittaa uutiskirjeitä ja tekee verkkosivustolle sisältöjä, joita Riitta voi hyödyntää edelleen somen puolella. Näin someen saadaan säännöllistä sisältöä, ja EC:n näkyvyys pääsee kaikissa tarvittavissa kanavissa oikeuksiinsa. Mikko on purekellut myös EC:n ydinviestin uuteen uskoon.  

Riitta Ylilehto teki EC:lle kanavasuunnitelman ja huolehtii somesta sekä Google-mainonnasta.

Toimenpiteet:

 • verkkosivuston läpikäynti ja tekninen hakukoneoptimointi
 • uutiskirjetyökalun käyttöönotto
 • kahden verkkosivuston yhdistäminen
 • somen kanavasuunnitelma ja kohdennukset
 • Google Adsien optimointi ja kampanjat
 • messumarkkinointi
 • ydinviestin kirjoittaminen
 • uutiskirjeet ja verkkosivusisällöt
 • somepostaukset

yhteistyö

Mari, Mika ja Maarit toimivat EC:n päässä yhteyshenkilöinämme ja heidän kanssaan tiimimme palaveeraa kasvupäällikkömme Miran johdolla kerran kuukaudessa. Mira laatii palavereihin listan tehdyistä toimenpiteistä, antaa ehdotuksia jatkoon ja kuuntelee tarkalla korvalla heidän toiveitaan. Hän pitää huolen siitä, että EC pääsee kohti tavoitteitaan tiimimme avulla. 

Yhteistyön sujuvuudessa meitä on auttanut se, että EC:n toimiala on meille Verkkiksellä tuttu. Olemme saatelleet jo kymmeniä teollisuuden alan B2B-alan yrityksiä digitaaliseen maailmaan ja on ollut ilo päästä mukaan myös EC:n kasvun tielle.  

Verkkoaseman henksukuvaukset

Vasteajat Verkkiksen puolelta ovat olleet nopeita, vaikka meidän puolelta ei aina näin ole ollutkaan. Tiimissä on ollut selkeä jako eri henkilöiden kesken toimenkuvista ja osaamisen taso on ollut kiitettävää.

Mika Vaherla / Electro Center Oy:n Myyntijohtaja

 

EC Electro center oy

 • EC Electro Center Oy:n liiketoiminta käsittää sähkö- ja automaatiokeskuksien, sähkötilojen ja muuntajahuoneiden valmistuksen mukaan lukien mekaniikka- ja sähkösuunnittelun.
 • Komponenttimyymälä tarjoaa lisäksi laajan valikoiman sähkö- ja automaatiokomponentteja. 
 • Merkittävimmät markkina- ja asiakassegmentit satamanosturit, uusiutuva energia, kaivosteollisuus, lasiteollisuus, paperiteollisuus ja Marine.
 • Viennin osuus yli 10% liikevaihdosta ja välillinen vienti yli 80%
 • Tampereen tehtaalla työskentelee noin 100 henkilöä.
 • Yrityksen liikevaihto on noin 20 M€.

Kaipaako digimarkkinointinne buustia?

Varaa juttuhetki toimitusjohtajamme Tiinan kanssa!

Verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Räisänen

Vastaavia toteutuksia