Mekitec Oy

– Kansainvälistä markkinointia

Mekitec Oy on kansainvälinen b2b-puolen teknologiayritys, joka on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Yritys tekee bisnestä ympäri maailmaa, mm. Kiinassa, Thaimaassa, Euroopassa ja Suomessa. 

Yhteistyömme Mekitecin kanssa alkoi alkuvuodesta 2018. Lähtötilanne oli se, että yrityksessä oli tehty lähinnä perinteisempää markkinointia – käyty mm. messuilla ja jaettu esitteitä. Digitaaliseen markkinointiin siirtyminen oli siis yritykselle suuri ja varmasti jännittäväkin askel

Iloksemme huomasimme jo varhaisessa vaiheessa, että Mekitecissä oltiin motivoituneita ja avoimia ottamaan modernin markkinoinnin työkaluja käyttöön laajasti ja oppimaan myös itse. On ollut hienoa olla todistamassa yrityksen huimaa digiloikkaa ja kasvua.   

Tavoitteet selviksi

Meidän kannaltamme Mekitecin haasteet markkinoinnin suhteet olivat selvät: yritys ei ollut somessa, hakukonenäkyvyys oli huono, eikä verkkosivuilta tullut liidejä. Suurimpana toiveena Mekitecillä olikin lisätä laadukkaiden liidien määrää ja uusia asiakkuuksia tarkasti rajatusta kohderyhmästä.  

Käynnistimme MIT-palvelun, jonka puitteissa Mekitec sai meiltä oman digitiimin käyttöönsä. Kävimme ongelmat ja ratkaisut niihin läpi asiakkaan toiveesta kasvotusten ja määritimme tarkat ja mitattavissa olevat tavoitteet yhteistyölle. Roolimme oli alusta lähtien olla sparraava ja asiantunteva kumppani, jonka avulla Mekitec pääsisi näihin tavoitteisiinsa.  

Yhteistyö käytännössä

Verkkiksen Mekitecin tiimiin kuuluu 2–3 markkinoinnin asiantuntijaa sekä verkkosivujen osalta 1-2 teknisen puolen asiantuntijaa. Outi toimii Mekitecillä kasvupäällikkönä ja Marjo digitaalisena suunnittelijana. Mekitecin puolelta yhteistyössä on ollut alusta lähtien mukana kaksi henkilöä, joiden kanssa yhteistyömme on muotoutunut tasavertaiseksi työkaveruudeksi. 

Käytännössä työnjako hoituu niin, että Mekitecillä tehdään sisällöt, kuten laitteisiin liittyvät datasheetit, ekirjat ja whitepaperit, ja meidän tiimimme hoitaa kampanjoiden ja esimerkiksi Google-mainonnan toteutukset. Suunnittelemme toimenpiteet yhdessä kahden viikon välein järjestettävissä palavereissa, joissa tarkastelemme myös edellisten viikkojen tuloksia.  

Pidämme palaverit Teamsin välityksellä.

Markkinointi myynnin tueksi

Koska Mekitec on vahvasti myyntilähtöinen organisaatio, digimarkkinointi tuli saada alusta lähtien vahvasti osaksi myyntiä. Myyjät tekevät Mekitecissä hartiavoimin töitä ja markkinoinnista toivottiin myyjille tukea. Tätä silmällä pitäen olemme mm. tarkastelleet verkkosivujen kävijäpolkuja ja optimoineet CRM:ään integroitua markkinoinnin automaatiota. Automaatiosta lähtee esimerkiksi säännöllisiä ja kohdennettuja uutiskirjeitä, jotka helpottavat myynnin työtä. 

Jotta pystyisimme vertaamaan Mekitecin näkyvyyttä ja markkinointia kilpailijoihin, teimme kilpailija-analyysin. Analyysistä kävi hyvin ilmi, että Mekitecin näkyvyys oli omaa luokkaansa kilpailijoihinsa nähden. Olemme pitäneet Mekitecille myös unelma-asiakas-workshopin, jossa löysimme yhden merkittävän uuden kohderyhmän.  

Palvelevat verkkosivut

Yksi tärkeimmistä kehittämisen paikoista yhteistyömme alussa olivat Mekitecin verkkosivut, joille ei oltu tehty päivityksiä ja joiden hakukonenäkyvyydessä oli toivomisen varaa. Lähdimme rauhoittamaan ja selkeyttämään sivuston sekavuutta. Loimme uusia sivupohjia, lisäsimme CTA-painikkeita ja korjasimme löytyneitä virheitä. Lopulta, kun sivuja oli laastaroitu vuoden verran, WordPressiin tuli iso muutos, eikä uusi lohkoeditori enää toiminutkaan sivulla. Siinä vaiheessa oli pakko todeta, että sivuille tarvittiin isompi uudistus.  

Mekitec tilasi meiltä verkkosivuuudistuksen ja teimme uudet sivut WordPressillä. Integroimme sivuille automaatiotyökalun ja lisäsimme mm. oppaiden tilausmahdollisuuden. Rakensimme sivuston niin, että asiakas pystyi itse järjestelemään elementtejä sivuille. Mekitecillä on tehty hyviä sisältöjä koko ajan itse ja myös verkkosivutekstit tulivat suurelta osin suoraan heiltä itseltään.  

Kokonaisuudessaan projekti meni jouhevasti ja lopputuloksesta tuli hyvä. Verkkosivu palvelee nyt paremmin Mekitecin asiakkaita ja sivuston kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Olemme antaneet Mekitecin asiantuntijoille vinkkejä sisällöistä, ja tehneet heidän tekemiinsä sisältöihin hakukoneoptimointia. Seuraamme myös jatkuvasti muutosten vaikutuksia kävijämääriin ja sivujen kävijäpolkuihin.   

Mekitecin uudet verkkosivut ovat nyt selkeät ja toimivat.
Verkkosivukävijöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2019 lähtien

MARKKINOINTIA yli rajojen

Mekitec on vuosien aikana kasvanut ja laajentunut, ja toiminta on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Tällä hetkellä toimintakielenä ovat suomi ja englanti. Yrityksellä on kumppaneita eri puolilla maailmaa, mm. Meksikossa ja Saksassa.Hiljattain Mekitec julkaisi myös omat verkkosivunsa Kiinassa paikallisen kumppaninsa kanssa.

Koska kohderyhmänä on koko maailma, erityisesti Aasia, USA, Etelä-Amerikka sekä Eurooppa, on myös markkinointia täytynyt tehdä kansainvälisesti. Mainonnan tekeminen eri maissa on ollut valtavan kiinnostavaa ja inspiroivaa. Olemme pitäneet yhteispalavereita kansainvälisten kumppaneiden kanssa Teamsin välityksellä, jotta oppisimme toisiltamme kunkin maan toimintatapoja. Marjo on päässyt testaamaan minkälaiset kampanjat purevat missäkin maassa ja tutkimaan mitä hakukonetta ja somekanavia esimerkiksi Thaimaassa käytetään ja miten siellä näkyvyyttä saisi lisättyä.    

MITÄ MIELTÄ Mekitecissä OLLAAN YHTEISTYÖSTÄ?

Verkkoasema on ollut meidän mentorina ja tukena kun ollaan otettu ensimmäiset askeleet digitaalisen markkinoinnin maailmassa. Vielä nykyäänkin heidän tarjoama konkreettinen apu taktisella tasolla sekä strategisempi sparraus auttaa meitä kasvamaan.”

Heli Mehtälä / Marketing manager

Mekitec Oy

  • Mekitec Oy on suomalainen röntgenlaitevalmistaja, joka auttaa elintarviketuottajia varmistamaan heidän tuotteidensa turvallisuuden ja laadun helppokäyttöisillä ja kompakteilla läpivalaisuratkaisuilla.
  • Perustettu vuonna 2005.
  • Kotipaikka Espoo
  • Liikevaihto reilu 5 M€ (2021-2022).

Haluaisitko sinäkin markkinoinnista vetoapua myynnille?

Varaa juttuhetki toimitusjohtajamme Tiinan kanssa!

Verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Räisänen

Vastaavia toteutuksia