17.8.2018

Rikasta verkkosivujasi sisällöillä – ota haltuun verkkosivujen sisältötyypit

Tämä blogisarja on saanut innoituksensa Verkkoaseman tuoreesta verkkosivu-oppaasta B2B-yrityksille. Blogisarjassa käyn läpi verkkosivu-uudistuksen seitsemän vaihetta:

Blogisarjan tarkoitus on opastaa sinut vaihe vaiheelta kohti verkkosivuja, jotka toimivat sinun ja asiakkaidesi kohtaamispaikkana, houkuttelevat uusia kävijöitä, tahkovat liidejä ja synnyttävät kauppaa. Tavoitteena on tehdä paikoin monimutkaisesta verkkosivuprojektista helpommin ymmärrettävä kokonaisuus. Tervetuloa mukaan!

Ota haltuun verkkosivujen sisältötyypit

Verkkosivuprojektin neljäs vaihe on sisältöjen suunnittelu. Aiemmin määritelty ydinviesti kertoo tarvittavan sisällön tyylilajin sekä halutun viestikärjen. Verkkosivujen rakennesuunnitelma puolestaan näyttää, kuinka paljon sisältöjä tarvitaan.

Sisältöjen kirjoittamiseen kannattaa varata reilusti aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Sisällöt ovat verkkosivujen ydin, joten ei missään nimessä kannata kopioida tekstiä tuote-esitteistä, kilpailijoilta tai vanhoilta verkkosivuilta! Muistathan myös sen, että myöskään Google ei arvosta toisaalta kopioituja sisältöjä.

Kirjoitusvaiheessa kannattaa pitää mielessä, mitä asiakas on googlannut, eli mikä on hänen ongelmansa ja miten voisit auttaa häntä etukäteen. Sisällön tulee tukea asiakkaan kulkemaa ostopolkua ja seikkailua verkkosivulla. Kuten voit arvata, tämä vaatii monenlaisen sisällön tuottamista. Käydään seuraavaksi läpi muutama esimerkki verkkosivujen tyypillisimmistä sisällöistä.

Laskeutumissivujen sisällöt

Laskeutumissivujen sisällöllä on suuri merkitys käyttäjän kokemukseen ja siihen, jatkaako hän selailua vai poistuuko hän sivustolta. Laskeutumissivut ovat siis sivuja, joille kävijä saapuu tyypillisesti ensimmäisenä.

Laskeutumissivun tehtävä on antaa tiivistetysti ja myyvästi tietoa tuotteesta tai palvelusta. Sivulla voit esittää muun muassa tuotteen

 • hyödyt asiakkaalle
 • tuotteen/palvelun keskeiset ominaisuudet
 • toimitussisältö
 • toimitusajat
 • hinnan

Laskeutumissivun kenties tärkein elementti, eli CTA-linkki, tulee lisätä (vähintään) sivun loppuun. Kannattaa myös testata toimisiko kehotteet laskeutumissivun muissa kohdissa, esimerkiksi keskellä tekstiä tai sivussa. CTA-linkki voi olla linkitetty tekstiin, mutta huomattavasti tehokkaampi keino on käyttää CTA-painikkeita. Ne vangitsevat käyttäjän huomion tehokkaammin.

CTA-painike voi ohjata muun muassa tilaamaan ilmaisen kokeilujakson, ottamaan yhteyttä asiantuntijaan tai tutustumaan muihin samankaltaisiin tuotteisiin. Katso lisää esimerkkejä Hubspotin blogista.

Lisää informaatiota antavat sisällöt

Loistava esimerkki tämän tyylisestä sisällöstä on blogit. Blogeissa voit käsitellä hyvinkin tarkasti rajattuja aiheita ja ikään kuin vastata asiakkaan kysymyksiin etukäteen. Usein ihmiset googlaavat ongelmansa ja monesti hakutuloksista löytyy juurikin blogeja. Asiantuntevalla blogisisällöllä voit ohjata selailijaa etenemään sivustolla ja vakuuttaa, että osaat auttaa häntä muutenkin. Älä unohda CTA-painikkeita tässäkään tapauksessa!

Ostoa tukevat sisällöt

Ostopäätöksiin vaikuttamista voit tehostaa ostoa tukevilla sivuilla. Näillä sivuilla voit jakaa tarkempaa tietoa kuin laskeutumissivuilla, esimerkiksi:

 • tuotekuvauksia
 • prosessigrafiikoita
 • infograafeja
 • vertailuja
 • arvosteluja

Riskinottoa poistavat sisällöt

Asiakkaan ja sinun ensikohtaamista verkossa kannattaa helpottaa. Perinteisen puskaradion tyyliin, asiakasreferenssit toimivat sinulle hyvänä käyntikorttina. Niiden avulla vakuutat potentiaalisen asiakkaan muiden tyytyväisten asiakkaiden avulla. Myös erilaiset case-kertomukset ajavat samaa asiaa: niiden avulla potentiaalinen asiakas saa käsityksen, miten projektit teidän yrityksessä hoidetaan.

Saat sivuille inhimillistä lisää, kun sisällytät sivustolle myös henkilöstön esittelyjä. Ihmiset tykkäävät tietää, kenen kanssa tehdään kauppaa.

Markkinoinnin automaatioon liittyvät sisällöt

Tällä tarkoitetaan sisältöjä, jotka asiakas saa vastineeksi annettuaan sinulle sähköpostiosoitteen. Erilaiset oppaat ja ohjeistukset lienevät klassisisin esimerkki tällaisesta sisällöstä. Tyyliltään nämä ovat siis samantyylisiä, kuin lisäinformaatiota antavat sisällöt: tavoitteena on auttaa ja tukea ja asiakasta hänen ostoprosessinsa aikana. Ladattavaa materiaalia suunniteltaessa on hyvä pohtia, mikä olisi niin arvokasta sisältöä, että siitä kannattaa antaa vastineeksi sähköpostiosoite. Tällaisia materiaaleja voivat olla esimerkiksi:

 • tarjouslaskurilla tehtävät laskelmat
 • veloitukseton konsultointi
 • käyttöoppaat
 • lisää käyttöideoita jo hankitulle tuotteelle/palvelulle

Lue lisää markkinoinni automaatioista!

Nyt, kun tiedämme verkkosivun erilaiset sisältötyypit, voimme seuraavassa blogissa tarkastella informaatioarkkitehtuuria ja visuaalista suunnittelua. Tiedätkö sinä, kumpi näistä tulee ensin?

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys