8.8.2018

Verkkosivun konseptointi eli määrittely

Tämä blogisarja on saanut innoituksensa Verkkoaseman tuoreesta verkkosivu-oppaasta B2B-yrityksille. Blogisarjassa käyn läpi verkkosivu-uudistuksen seitsemän vaihetta:

Blogisarjan tarkoitus on opastaa sinut vaihe vaiheelta kohti verkkosivuja, jotka toimivat sinun ja asiakkaidesi kohtaamispaikkana, houkuttelevat uusia kävijöitä, tahkovat liidejä ja synnyttävät kauppaa. Tavoitteena on tehdä paikoin monimutkaisesta verkkosivuprojektista helpommin ymmärrettävä kokonaisuus. Tervetuloa mukaan!

Verkkosivuston konseptointi

Kun yrityksen ydinviesti on hiottu kristallin kirkkaaksi yhteisiä päämääriä kunnioittaen, on aika startata varsinainen verkkosivuprojekti konseptoinnilla. Konseptoinnilla on viisi päätarkoitusta. Seuraavien kysymysten avulla pääset hyvin konseptoinnissa alkuun.

Mitkä ovat verkkosivujen tavoitteet?

Miksi verkkosivut ovat olemassa ja mitä niiden avulla halutaan saavuttaa? Kenties näkyvyyttä, liidejä tai kauppaa. Tavoitteet on hyvä asettaa sellaisiksi, joita pystytään jatkossa myös mittaamaan. Esimerkiksi 20% lisää kävijöitä hakukoneiden kautta tai 10 tarjouspyyntöä kuukaudessa.

Kenelle verkkosivut suunnataan?

Onko tarkoituksesi toimia houkuttimena uusille asiakkaille vai kenties tuottaa lisäarvoa jo olemassa oleville asiakkaille? Lisäarvo voi esimerkiksi painottaa sisältöä, joka auttaa jo hankinnan tehneitä asiakkaita, kuten käyttöohjeita tai videoita. Toisaalta, myös rekrytointitarve voi olla alkupotku verkkosivu-uudistukselle.

Jo ydinviestin luomisen aikana ostajapersoonien määritteleminen nousi tärkeäksi seikaksi. Sama pätee myös konseptoinnissa – ethän muuten tiedä, ketä haluat verkkosivuilla ensisijaisesti palvella.

Harvoin verkkosivuja suunnataan olemassa olevalle henkilöstölle, joten niiden ei tarvitse mukailla yrityksesi organisaatiokaaviota tai liiketoiminta-alueita.

Mitä verkkosivuilla halutaan kertoa?

Kerro vähintään se, mitä haluat myydä. Nosta esille ne ratkaisut, jotka kohderyhmääsi kiinnostaa. Verkkosivuilla kannattaa myös esitellä henkilökuntaa tai pitää blogia relevantista aiheesta, jakaa ladattavia lisämateriaaleja ja niin edelleen.

Mikäli verkkosivulla ei ole kaupallisia tavoitteita, voi verkkosivujen sisältö keskittyä voimakkaammin brändin vahvistamiseen, arvoihin tai ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Olennaista on pitää tavoitteet ja kohderyhmät mielessä.

Mitkä ovat viestikärjet?

Aiemmassa kohdassa mietimme, mitä haluamme kertoa. Seuraavaksi tulee miettiä, miten nämä asiat kerrotaan. Kannattaa välttää pelkän myynnillisen sisällön tuottamista. Sen sijaan hyötyjen korostaminen kiinnostavalla tavalla on hedelmällisempi lähestymistapa.

Viestikärjet voivat olla erilaisia riippuen siitä, missä vaiheessa tuleva asiakas on ostopolullaan. Ensin houkutellaan, sitten vakuutellaan ja lopuksi vahvistetaan.

Miten projekti etenee?

Konseptointi-osiossa määritellään projektin aikataulu ja roolitus. Aikataulutus on projektin sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, sillä verkkosivu-uudistukseen osallistuu niin koodaria, sisällöntuottajaa kuin markkinoijaa.

Konseptointi ei itsessään ota kantaa verkkosivujen graafiseen ilmeeseen, vaan lähinnä siihen, mitä sivuilla halutaan viestiä ja miten sivujen tulisi toimia. Koska verkkosivu-uudistus vaatii usean osaajan yhteistyötä, kannattaa konseptointivaiheessa viestinnän olla avointa kaikkien osapuolien välillä: näin vältetään tilanteet, joissa hyvä suunnitelma on teknisesti mahdoton toteuttaa. Myös hakukoneoptimointi on hyvä linkittää jo konseptointivaiheeseen, jotta tärkeä viestisi ei huku Googlen syövereihin.

Seuraavassa blogissa syvennymme hakukoneoptimointiin entisestään, kun siirrymme käsittelemään verkkosivujen rakennetta ja navigaatiota.

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys