27.8.2018

Verkkosivujen teknisestä tuotannosta testaukseen ja julkaisuun

Tämä blogisarja on saanut innoituksensa Verkkoaseman tuoreesta verkkosivu-oppaasta B2B-yrityksille. Blogisarjassa käyn läpi verkkosivu-uudistuksen seitsemän vaihetta:

Blogisarjan tarkoitus on opastaa sinut vaihe vaiheelta kohti verkkosivuja, jotka toimivat sinun ja asiakkaidesi kohtaamispaikkana, houkuttelevat uusia kävijöitä, tahkovat liidejä ja synnyttävät kauppaa. Tavoitteena on tehdä paikoin monimutkaisesta verkkosivuprojektista helpommin ymmärrettävä kokonaisuus. Tervetuloa mukaan!

Verkkosivujen teknisestä tuotannosta testaukseen ja julkaisuun

Huolellisen pohjatyön jälkeen on aika siirtyä verkkosivujen tekniseen toteutukseen. Teknisen toteutuksen ja verkkosivun julkaisun välillä on paljon työvaiheita, jotka ovat usein asiakkaalle varsin näkymättömiä. Tässä blogissa syvennymme tarkemmin siihen, mitä verkkosivuprojektin tuotantovaihe kattaa.

Verkkosivujen tuotanto

Tuotantovaiheessa suunnitelmista tehdään totta. Suunniteltu ulkoasu ja toiminnallisuudet koodataan valitun julkaisujärjestelmän päälle. Verkkosivujen laajuudesta riippuen tekninen tuotanto voi kestää 1-8 viikkoa. Tuotantovaiheessa ei sovi myöskään unohtaa hakukoneoptimoinnin teknistä näkökulmaa. Tuotantovaiheessa myös järjestelmäintegraatioista, kuten markkinoinnin automaatiojärjestelmästä, tehdään luonteva osa verkkosivustoa.

Julkaisujärjestelmien plussia ja miinuksia listatessa, kannattaa pitää erityisesti mielessä:

  • onko käyttäjän helppo päivittää sisältöä sivuille itsenäisesti?
  • voiko sivuston omistaja vaihtaa halutessaan verkkosivujen kehittäjätoimistoa?
  • millainen on julkaisujärjestelmän elinkaari, eli onko tukea tai päivitettyjä versioita saatavilla?
  • millaisia valmiita ominaisuuksia julkaisujärjestelmässä on ja kuinka se taipuu tulevaisuuden kehitystoiveisiin tai esimerkiksi integraatioihin?

Tällä hetkellä maailman suosituin avoimen lähdekoodin järjestelmä on WordPress, joka on sekä helppokäyttöinen että jatkuvasti kehittyvä. Avoimen lähdekoodin järjestelmien heikkous ovat tietoturvariskit, joten on tärkeää, että järjestelmää päivitetään ja ylläpidetään aktiivisesti. Kannattaa siis huomioida verkkosivujen toteuttajan valinnassa, kykeneekö toimittaja hoitamaan myös verkkosivun päivityksiä ja tietoturva-asioita. Ellei, tähän kannattaa etsiä erillinen kumppani.

Asennus, testaus ja korjaukset

Kun tuotantovaihe on valmis, asennetaan verkkosivut valittuun hosting-palveluntarjoajan ympäristöön. Verkkosivut sijaitsevat siis fyysisesti jossain palvelimella ja tämä palvelu on hankittava erikseen. Vaihtoehtoina on käyttää tavallista webbihotellia tai turvata verkkopalvelunsa paremmin esimerkiksi virtuaalipalvelimella. Päätöksenteon yhteydessä on hyvä huomioida niin verkkopalvelun tietoturvavaatimukset kuin GDPR.

Asennuksen jälkeen verkkosivut testataan huolellisesti. Testauksessa kiinnitetään erityisesti huomiota toiminnallisuuksiin, sisältöihin ja ulkoasuun. Käytännössä siis testataan, toimivatko linkit ja mahdollinen sisäänkirjautuminen sekä skaalautuvatko kuvat ja sisällöt oikein eri päätelaitteissa ja selaimissa. Testaajan löytämät bugit korjataan ja testataan uudestaan, kunne lopputulos on toimiva yleisimmillä laitteilla ja selaimilla.

Sisällönsyöttö ja koulutus

Teksti, kuvat ja grafiikat herättävät verkkosivun henkiin. Sivuston laajuudesta riippuen, myös sisällönsyöttöön on hyvä varata aikaa. Sisällönsyötössä ei myöskään kannata unohtaa hakukoneoptimointia. Kuvia lisätessä huolehditaan hakukoneoptimointia tukevat tiedostonimet ja alt-tekstit paikalleen, lisätään sivuille kuvaavat titlet ja meta descriptionit sekä huolehditaan otsikoinnit kuntoon. Myös sisäiset linkitykset on kätevä hoitaa sisällönsyötön yhteydessä. Sopimuksesta riippuen sisällöntuotannosta vastaa joko sivuston omistaja tai verkkosivuston toimittaja.

Viimeistään sisältöjen syötön jälkeen asiakas koulutetaan julkaisujärjestelmän käyttöön. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa julkaisujärjestelmän peruskäyttö eli sisältöjen päivittäminen sivustolle.

Verkkosivujen julkaisu

Viimein käsillä on h-hetki – verkkosivujen julkaisu. Julkaisu kannattaa ajoittaa yleensä alkuviikkoon, jotta mahdolliset bugit voidaan korjata nopeasti. Julkaisun yhteyteen kuuluu lukuisia pikku-taskeja, joita ei sovi unohtaa, mikäli hakukoneoptimointiin käytetyt panokset eivät valu kankkulan kaivoon.

  1. Vanhoille verkkosivuille asennetut työkalut on siirrettävä uuteen sivustoon (esim. Google Analytics, Tag Manager ja Facebook-mainontaan liittyvät tagit).
  2. Uudistuksen yhteydessä käytöstä poistuneet sivut tulee 301-uudelleenohjata uusiin osoitteisiin.
  3. Googlelle tulee lähetettää uusi sivukartta Search Consolesta.
  4. Markkinointi täytyy korjata vastaamaan uutta sisältöä ja ohjaamaan uusille sivuille (Google Ads, Facebook ja muut sosiaaliset mediat)

Toivottavasti blogi selvensi sinulle verkkosivujen tuotantovaiheen kiemuroita. Nyt, kun olemme kulkeneet matkan verkkosivujen suunnittelusta toteutukseen ja julkaisuun, on verkkosivujen markkinoinnin ja kehittämisen vuoro, jota blogisarjan seuraava ja viimeinen osa käsittelee!

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys