17.3.2022

Nämä 6 asiaa sinun tulee tietää hakukoneoptimoinnista 2022

Hakukoneoptimointi on prosessi, jossa verkkosivustoa muokataan Googlen sääntöjen ja ohjeistusten mukaiseksi ja palkkiona Google antaa parempia orgaanisia eli luonnollisia (ei maksullisilla) hakukonesijoituksia. Googlen ohjeistusten on määrä: 

  • parantaa verkkosivuston laatua
  • varmistaa, että sivusto on teknisesti ja sisällöllisesti käyttäjäystävällinen
  • ja hyödyllinen sivustolle päätyvälle. 

Googlen agenda on selkeä: mitä laadukkaampia hakutuloksia he pystyvät tarjoamaan hakukoneen käyttäjille, sitä todennäköisemmin käyttäjät kääntyvät Googlen puoleen jatkossakin. Google pyrkii olemaan mahdollisimman asiakasystävällinen ja vaatii samaa sivustoilta, jotka Googlen orgaanisten hakutulosten kärkeen haluavat.  

Vuosittain saamme lukea paljastuksia siitä, mikä hakukoneoptimoinnissa on muuttunut ja nämä muutokset perustuvat pitkälti siihen, että Google kehittää hakutulossivuaan ja sen toimintaa vastaamaan hakukoneen käyttäjien odotuksia. Google haluaa myös edesauttaa verkkosivustojen kehittymistä uusille teknologioille sopiviksi ja kitkeä kepulikonsteja, joilla yritetään harhauttaa Googlea antamaan parempia hakukonesijoituksia, kuin sivusto todellisuudessa ansaitsisikaan.

Tässä siis tiivis katsaus siihen, mikä lähiaikoina on muuttunut ja mitä sinun on hyvä ottaa huomioon tehdessäsi hakukoneoptimointia vuonna 2022.

Google pyrkii olemaan mahdollisimman asiakasystävällinen ja vaatii samaa sivustoilta, jotka Googlen orgaanisten hakutulosten kärkeen haluavat.  

1. Sivuston latausaika

2021 Google ryhtyi kiinnittämään huomiota verkkosivustojen latausaikaan. Syynä latausajan merkityksen kasvuun oli etenkin mobiililaitteiden käytön yleistyminen ja havainto siitä, ettei mobiililaitteilla ole useinkaan käytössä yhtä laadukasta nettiyhteyttä, kuin läppärillä tai pöytäkoneella. Keskiössä oli jälleen kerran käyttäjäkokemus ja sujuva selailun jatkuminen Googlen hakutuloksista sivustolle ja käyttäjän etsimän tiedon äärelle.  

Tarkemmin latausajan vaikutuksesta hakukonelöydettävyyteen ja core web vitalista oheisella videolla.

2. Optimoi sivujen lisäksi myös sivun osia (Google passage ranking ja featured snippets)

2020 Googlen hakutuloksissa alkoi tapahtua muutoksia. Pelkkien indeksoitujen sivujen lisäksi hakutuloksiin nousi tekstinpätkiä ja otteita pidemmistä teksteistä. Tarjolla on suoria vastauslaatikoita, tietokaruselleja, ”People also ask”-haitarisisältöjä jne. Ajatus on, että Googlen käyttäjän ei tarvitsisi edes klikata itseään sivustolle täsmävastauksia etsiessään, vaan Google tarjoaisi ne suoraan hakutuloksissa ja samassa yhteydessä ilmoittaa lähteenä käytetyn sivun ja sivuston.

Muutoksen myötä sivujen optimoinnin rinnalla myös sivun osien optimointi tuli mahdolliseksi. Käytännössä tämä vaatii sen, että sisältöä on jäsennelty toisistaan erottuviksi osioiksi, kappaleet on otsikoitu erikseen H2- tai H3-tasoisilla otsikoilla ja kappaleet keskittyvät vastaamaan aiheisiin, joita Googlesta etsitään. Google nostaa relevanteimpia sisältöjä hakutuloksiin mukaan. Yksi esimerkki tällaisesta totutuksesta on FAQ tai UKK-osio sivustolla, joka nostaa esille tyypillisiä kysymyksiä ja vastaa niihin ytimekkäästi.

Nyt nämä ominaisuudet keskittyvät nostamaan esille tekstisisältöä, mutta odotettavissa on, että featured snippets-ominaisuus laajenee käsittelemään myös videomateriaalia lähitulevaisuudessa.

Muutoksen myötä sivujen optimoinnin rinnalla myös sivun osien optimointi tuli mahdolliseksi.

3. Optimoi sivujen ja sivun osien lisäksi myös kuvia ja videoita

Toinen selkeä muutos Googlen hakutuloksissa on ollut visuaalisuuden lisääntyminen. Hakutulossivu ei ole enää pelkkää tekstiä, vaan se koostuu kaikesta Googlen hakukoneesta löytyvästä eli myös kuvista, videoista ja karttanäkymistä. Tämän myötä kuvien ja videoiden hakukoneoptimoinnin merkitys on kasvanut entisestään. 

Kuvien hakukoneoptimoinnissa olennaista on antaa verkkosivustolla esiintyville kuville tärkeimpiä avainsanoja mukaileva tiedostonnimi, otsikko ja vaihtoehtoinen teksti (Alt text). Tämä käytäntö edesauttaa kuvien nousemista Googlen kuvahakuun ja hakutulossivulle vastaavalla avainsanalla etsiessä. On myös havaittu, että käytäntö edesauttaisi kuvien löytymistä Google Lens-toiminnolla tehdyissä hauissa. Google Lensillä käyttäjä voi kameran linssin kautta etsiä vastaavuuksia näkemälleen asialle sen sijaan, että kirjoittaisi Googleen hakusanoja. 

Videoiden hakukoneoptimointi tapahtuu verkkosivuston sijaan Googlen omistamassa YouTubessa. On tärkeää ladata videomateriaali YouTube-kanavalle ja tuoda se sieltä osaksi verkkosivustoa. Videoiden ja podcastien löytymistä edesauttaa myös se, jos niitä litteroidaan auki verkkosivustolle. 

Videoiden hakukoneoptimoinnissa hyödynnetään muun muassa videoille syötettäviä tekstikenttiä ja niihin sisällytetään valittua avainsanaa. Mikäli haluat perehtyä asiaan syvemmin, tutustu YouTube-videoiden optimointi-pikaoppaaseemme:

4. Verkkosivuston domainin auktoriteetti (Domain Authority 2.0)

Aikaisemmin verkkosivuston domainin eli osoitteen auktoriteetti muodostui pitkälti linkitysten kautta. Näin ei ole enää. Nykyään auktoriteettiin vaikuttaa myös sivustolla julkaistava sisältö ja sen asiantuntevuus, auktoritatiivisuus ja luotettavuus, jotka tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness). E-A-T ei ole mikään uusi juttu, mutta sen merkitys on kasvanut viime vuosien aikana. 

Mihin kannattaa keskittyä E-A-T:n näkökulmasta:

E – asiantuntevuus: Onko tieto oikeaksi todettua? Onko kirjoittaja tai tietoa julkaiseva taho riittävän asiantunteva aiheesta kirjoittaessaan

A – auktoritatiivisuus: Onko kirjoittaja tai tietoa julkaiseva taho tai brändi tunnettu ja arvostettu alallaan? Viittaako sisältö muihin lähteisiin? Ovatko lähteet laadukkaita?

T – luotettavuus: Onko brändillä, kirjoittajalla tai julkaisevalla taholla hyvä maine? Onko sisältö luotettavaa? 

Aikaisemmin verkkosivuston domainin auktoriteetti muodostui pitkälti linkitysten kautta. Näin ei ole enää.

5. Googlen käyttäjän pään sisälle pyrkiminen (Search Intent)

Googlessa nousevat esille vain ne asiat, joita ihmiset siellä hakevat. Hakutuloksista klikkaillaan vain niitä hakutuloksia, joita haulla tarkoitettiin. On siis äärimmäisen tärkeää ymmärtää, mitä hakusanoja hakukoneoptimointiin kannattaa ottaa mukaan ja mitä ihmiset todella hakevat kyseisiä sanoja käyttäessään. 

Google seuraa ihmisten käyttäytymistä hakukoneessa ja indeksoi alemmaksi hakutulokset, joissa käydään mutka, mutta palataan syystä tai toisesta heti takaisin Googlen hakutuloksiin ja siirrytään toiseen tarjolla olevaan hakutulokseen. Hyvien hakukonesijoitusten lisäksi on siis olennaista myös tarjota laskeutumissivulla (sivu, jolle Googlen hakutuloksia klikattaessa päädytään) hakijan odotuksia vastaavaa sisältöä helposti käsiteltävässä muodossa. 

Helppolukuisuutta auttaa mm. sivuston sisällön jäsentäminen, uutistyypinen lähestymistapa, jossa tärkeimmät asiat on nostettu sivun yläosaan, sisällön visualisointi, video- ja podcast-materiaali ja sen litterointi.

6. Paikallisuus ja tiettyyn alaan positiointi

Hakukonesijoitusten kilpailun kiristyessä paikalliset toimijat ja tiettyihin aloihin keskittyvät toimijat voivat saada yllättävän edun globaaleihin monialaisiin kilpailijoihin nähden. Paikallisen toimijan on globaalia toimijaa helpompi painottaa sisällöissään yrityksen toimialuetta. Samalla tavalla tiettyyn alaan keskittyvän toimijan on helpompi rajata verkkosivustonsa domainia myöten tiettyyn alaan ja aihepiiriin keskittyväksi. Tällainen keskittyminen tuo etua hakukonesijoituksissa silloin, kun haettava avainsana sisältää alueeseen tai alaan liittyviä tarkkoja rajoitteita.

Uudessa hakutulossivussa Googlen karttapalvelu nousee hyvin esille ja nostaa tietyllä alueella toimivia yrityksiä ja toimipisteitä esille. Lisäksi tietyn kaupungin, maanosan tai maan mainitseminen sisällöissä toistuvasti voi edesauttaa kyseiseen alueeseen liittyvissä hauissa sijoittumista. 

Alue- ja alasidonnaisuutta voi sisällön lisäksi vahvistaa linkityksillä. Kun sivustolle linkittää vahvasti tietyn alan tai alueen toimijoita, se antaa Googlelle indikaation siitä, että toimija on vahva ja luotettavaksi tunnustettu alallaan ja alueellaan.  

Huolehdi siis, että kaikki toimipisteesi löytyvät Googlen karttapalvelusta (Google My Business), huolehdi, että osoitteesi ja yhteystietosi on myös sivuston ulkopuolella ajan tasalla ja korosta sivustosi sisällöissä alaan liittyvän sisällön lisäksi kaupunkeja, alueita ja maita, joissa toivot tuotteitasi ja palveluitasi ostettavan. Paikallisuus korostuu etenkin äänihauissa, joita tehdään esimerkiksi auton ratissa, kun kaivataan ajo-ohjeita jonnekin.  

Paikallisen toimijan on globaalia toimijaa helpompi painottaa sisällöissään yrityksen toimialuetta.

Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus

Hakukoneoptimointi, tuo muinainen digimarkkinoinnin muoto, joka pitää pintansa yhä 24 vuotta Googlen hakukoneen synnyn jälkeen. Yhä edelleen puhumme hakukoneoptimointiprosessissa avainsana-analyysistä, teknisestä hakukoneoptimoinnista, sisällön hakukoneoptimoinnista, linkityksistä ja käyttäjäystävällisyydestä. Muutoksia on tapahtunut näiden aihealueiden sisällä ja pyrkimyksenä on ollut tehdä Googlen hakukoneesta yhtä houkuttelevampi ja hyödyllisempi käyttäjilleen.

Muutosten myötä Googlen hakutulosten klikkaussuhde on laskenut. Merkittävimpiä syitä ovat kilpailun kiristyminen, hakutulosten monipuolistuminen ja se, että moniin kysymyksiin saa hakutulossivulla vastauksen ilman, että jatkaa selailua verkkosivustolle saakka. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Googlen käyttäjälle jäisi muistijälki hakutuloksissa esiintyvistä brändeistä ja etenkin brändeistä, jotka tarjoavat rikasta sisältöä eli optimoitujen sivujen lisäksi tekstinostoja, kuvia ja videoita sekä Google My Business-tietoja. Kilpailun kasvaessa on vain keskityttävä entistä enemmän joukosta erottumiseen. Satsaa siis jo hakutulossivulla näkyviin asioihin.

 

Hakukoneoptimointi kiinnostaa ja pitää pintansa, sillä se on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa tehdä digimarkkinointia ja analytiikan mukaan Googlen orgaanisista hakutuloksista saapuva liikenne on lähes poikkeuksetta laadukkainta.

– Riikka Pohjanen, kasvujohtaja

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys