Tarpeisiinne sopiva intranet WordPress-toteutuksena

Hain tietoa yrityksistä, jotka ovat tehneet yrityksille intranettejä. Lisäksi intran tuli olla helppokäyttöinen, joten se piti toteuttaa alustalle, jota on helppo oppia käyttämään. Nämä kaikki kriteerit tuntuivat yhdistyvän Verkkoaseman kohdalla. Verkkoasema vaikutti olevan asiakaslähtöinen yritys sekä heidän kokemuksensa intranetien luomisesta oli laajaa.

Viestintäasiantuntija Tiia Hätönen / IGL-Technologies Oy

webintra sisältää

1

Ajantasainen tieto on saatavilla helposti

 • uutiset
 • tapahtumat
 • poissaolot
 • dokumentit
 • lomakkeet
2

Integraatiot muihin järjestelmiin

 • kirjautuminen samoilla tunnuksilla
 • peilaus muista ohjelmista, esim. Google, Microsoft365
3

Räätälöinti tarpeiden mukaan

 • eritasoiset käyttäjäoikeudet
 • kieliversiot
 • toimivuus mobiilissa
4

Brändin mukainen ilme

 • värimaailma
 • fontit
 • rakenne

HINNOITTELU

Verkkoasema toteuttaa räätälöitäviä intranet-ratkaisuja, jotka parantavat yrityksen sisäistä viestintää ja tiedonhallintaa. Suunnittelemme tarpeitanne vastaavan ratkaisun, joka sopii yrityksenne budjettiin.

Toteutus alkaen 8 900 € (alv. 0).

webintra: helpottaa työntekoa 

Intranet on kuin yrityksesi oma sisäinen verkkosivu, joka helpottaa jokapäiväistä työtä. Se tuo kaikki tärkeät tiedot ja työkalut yhteen paikkaan, jolloin työntekijät löytävät nopeasti sen, mitä tarvitsevat. Ei enää aikaa vievää tiedon etsimistä eri paikoista!

Et enää unohda tärkeitä kokouksia tai määräaikoja. Löydät tarvittavat dokumentit selkeiden hakutoimintojen avulla ja voit tallentaa, hakea ja jakaa tiedostoja turvallisesti ja järjestelmällisesti.

Kaikki tekemämme intranet -toteutukset mukautuvat myös mobiililaitteisiin, joten voit käyttää sitä missä ja milloin vain. Jos sinulla on erityisiä tarpeita, kuten tarve yhdistää intranet muihin järjestelmiin tai käyttää sitä eri kielillä, meillä on ratkaisut valmiina.

WordPress -pohjaisena ratkaisumme on helppokäyttöinen ja joustava. Suunnittelemme intranetin ulkoasun yrityksesi brändin mukaiseksi, joten se näyttää tutulta ja on miellyttävä käyttää.

Lyhyesti sanottuna, intranet tekee työpäivistäsi sujuvampia, tiedon löytämisestä helpompaa ja varmistaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla yrityksen tapahtumista ja tiedoista.

Intranetin keskeisimpiä hyötyjä ovat: 

1

Sisäisen viestinnän tehostuminen ja tietoturvan parantuminen.

2

Tehostaa organisaation toimintaa

3

Materiaalien löydettävyys paranee

4

Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely helpottuu

5

Toimintoja voidaan kehittää organisaation tarpeiden mukaan

Näin saatte intranetista tehot irti 

Panostetaan intranetin helppokäyttöisyyteen  

Toimivan intranetin toteuttaminen vaatii määrittelyä. Kun intranet on helppokäyttöinen ja vastaa työntekijöiden tarpeisiin, se on myös aktiivisessa käytössä. Jos intranet vain hankaloittaa ja hidastaa työntekoa, se jää käyttämättömäksi. Suunnittelemme intranetin huolella työntekijöidenne toiveita kuunnellen. Olemme myös huomanneet, että usein kuivakan asian oheen kannattaa viritellä myös kevyempää, yrityskulttuuriin sopivaa sisältöä.

Luodaan intranetille yhteiset pelisäännöt 

Perinteisesti Intranet on ollut yritysten sisäinen tiedotuskanava ja tiedon säilytyspaikka, joskus valitettavasti jopa valtava ”tiedon musta aukko”. Suosittelemme laatimaan intranetin käytölle käyttöohjeet ja suunnitelman siitä, mihin minkäkinlaista tietoa tallennetaan. Yhteisillä pelisäännöillä asiat pysyvät järjestyksessä ja intranet käyttökelpoisena.

Haluamme toteuttaa intranetin, joka todella auttaa työntekijöitä oman tehtävänsä suorittamisessa ja tiedon löytämisessä. Tämä tehostaa koko organisaation toimintaa.

Miten me sen teemme?

 1. Kartoitusvaihe

  Selvitämme, millaisia tarpeita teillä on intranetin suhteen. Tässä vaiheessa voimme tarvittaessa auttaa teitä antamalla esimerkkejä eteemme tulleista hyvistä ja huonoista kokemuksista.

 2. Määrittelyvaihe

  Pidämme yhteisen workshopin, jossa määrittelemme yhdessä intranet tarpeet ja toiminnallisuudet. Kartoitusvaiheen pohjalta luomme intranetistä rautalankamallit.

 3. Suunnitteluvaihe

  Annamme suurimman painoarvon etusivun dashboardin suunnittelulle. Tässä vaiheessa suunnittelemme myös erilaisten sovellusten toiminnot sekä mahdolliset integraatiot muihin järjestelmiin. Tietoja intranettiin voidaan hakea esimerkiksi yrityksen CRM:stä ja toiminnanohjausjärjestelmistä.

 4. Tekninen toteutus

  Toteutamme projektin WordPress -sisällönhallintajärjestelmällä. Katselmoimme yhdessä kokonaisuutta toimituksen edistyessä.

 5. Asennus

  Asennamme intranetin kartoitusvaiheessa määriteltyyn palvelinympäristöön.

 6. Käyttöönotto

  Järjestämme teille koulutukset intranetin ylläpitoon käyttäjäryhmittäin. Sisällöt syötetään intranettiin tässä vaiheessa.

Omalla intranetillä sisäiset toiminnot hallintaan

Haluatko keskustella minkälainen ratkaisu sopisi teille parhaiten? Varaa Jonin kalenterista aika.

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ