intranet

HANKI ENEMMÄN
NÄKYVYYTTÄ JA LIIDEJÄ

ALOITA TÄSTÄ!

Intranet

Intranet-ratkaisut

Intranetillä tarkoitetaan sivustoa, jonka tarkoitus on auttaa työntekijöitä heidän työtehtävissään. Mikäli halutaan mahdollistaa ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi kumppanuusverkostojen pääsy sivustoon, käytetään termiä Extranet.

Mihin Intranettiä tarvitaan?

Perinteisesti Intranet on ollut yritysten sisäinen tiedotuskanava ja tiedon säilytyspaikka, joskus valitettavasti jopa valtava ”tiedon musta aukko”. Parhaimmillaan Intranet on kuitenkin niin hyvin suunniteltu ja toteutettu, että käyttäjä kokee sen todella auttavan oman tehtävän suorittamisessa ja tarvitsemansa tiedon löytämisessä. Tämä puolestaan tehostaa yrityksen toimintaa.

Intranet tarjoaa käyttöön yrityksen johtamisen kannalta tärkeän työkalun eli dashboardin. Se kuvaa visuaalisesti yrityksen, tai jonkin tietyn toiminnon tehokkuutta. Dashboardiin saadaan näkyviin indikaattoreita (Key Performance Indicator, KPI), jotka mittaavat, kuinka tehokkaasti yritys on etenemässä kohti tavoitteitaan.

Intranettiä voidaan hyödyntää myös yrityksen prosessien digitalisoinnissa. Työntekijöillä on mahdollisuus päästä omaan digitaaliseen työtilaansa milloin ja mistä tahansa. Tämä tehostaa toimintaa, kun tarvittava tieto on saatavilla heti, eikä vain toimistolla. Digitaalinen työtila on myös tietoturvan kannalta parempi vaihtoehto, kuin lähetellä sähköpostilla liitetiedostoja. Muutenkin dokumenttien hallinta helpottuu Intranetin avulla, kun käytössä on tehokas hakutoiminto sekä strukturoitu ja yhtenäinen tapa tallentaa tiedostoja.

Nykyään Intranetissä voidaan käyttää monia sosiaalisesta mediasta tuttuja ominaisuuksia. Tällöin puhutaan Sosiaalisesta Intranetistä. Sosiaalinen Intranet helpottaa henkilöstön keskinäistä kommunikointia ja vähentää siten mm. yrityksen sisäistä sähköpostiliikennettä. Käyttöön voidaan ottaa mm. chat ja muodostaa erilaisia ryhmiä tiimien avuksi.

Projekti käyntiin ja Intranet liveen

Yhteistyö aloitetaan kartoitusvaiheella, jonka aikana selvitetään, millaisia tarpeita asiakkaalla on Intranetin suhteen. Tässä vaiheessa voimme tarvittaessa auttaa asiakasta kertomalla eteemme tulleista hyvistä ja huonoista kokemuksista. Kartoitusvaiheessa tulee tehtäväksi valinta toteutuksen alustasta. Lisäksi on päätettävä käytetäänkö pilvipalveluita vai hankitaanko oma alusta. Päätös tehdään yhdessä asiakkaan kanssa Intranet-tarpeiden ja asiakkaan budjetin mukaan.

Määrittelyvaiheessa edellisessä vaiheessa ilmi tulleita tarpeita vastaavat toiminnot ”speksataan”, eli luodaan eräänlaiset ”rautalankamallit” ja kirjoitetaan kirjalliset kuvaukset toiminnoista.

Suunnitteluvaihe ei aina poikkea verkkosivustoprojektista paljoakaan. Suurin painoarvo annetaan etusivun dashboardin suunnittelulle. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös erilaisten sovellusten toiminnot sekä integraatiot muihin järjestelmiin. Tietoja Intranettiin voidaan hakea esimerkiksi yrityksen CRM:stä ja toiminnanohjausjärjestelmistä. Lisäksi suunnitellaan, miten kirjautuminen, käyttäjien roolit ja ryhmät yms. toteutetaan. Intranetin ulkoasun suunnittelulla ei ole yleensä kovin suurta painoarvoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toiminnallisuuksien suunnitteluun ei panostettaisi.

Tekninen toteutus aloitetaan moottorin asennuksella. Toimituksen edistymistä katselmoidaan ja iteroidaan muutamaan kertaan, koska vasta lopputuloksen nähtyään on mahdollista todeta täyttääkö toimitus alkuperäiset tarpeet. Samalla testataan ja laitetaan sopivaa sisältöä järjestelmään.

Seuraavaksi on vuorossa järjestelmän asennus tuotantoympäristöön. Sitä ennen asennetaan tarvittaessa palvelinympäristö. Seuraavaksi ajetaan testausta varten riittävästi sisältöä Intraan, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen testaus.

Käyttöönoton yhteydessä järjestetään koulutus porrastetusti pääkäyttäjille ja pienempiä ylläpitohommia tekeville. Lopuksi, vielä ennen käyttöönottoa, syötetään sisältö paikoilleen. Tämän jälkeen Intranet onkin valmis käyttöönotettavaksi.

Intrexx Intranet

Intrexxin vahvuuksia ovat ohjelmiston helppokäyttöisyys sekä erittäin kattavat ja joustavat integrointimahdollisuudet. Mikäli yrityksellä on käytössä esimerkiksi SAP tai Microsoft SharePoint, saadaan nämä tiedot yhdistettyä Intrexx-Intranettiin helposti. Intrexxin avulla voidaan toteuttaa mm. sosiaalinen Intranet ja digitaalinen työtila. Intranetin näkymä skaalautuu päätelaitteen koon mukaan, jolloin sitä on mukava käyttää myös tableteilla ja älypuhelimilla. Toteutuksessa voidaan ottaa huomioon yrityksen graafinen ilme väreineen ja fontteineen. Mikäli yrityksellä on tarve jakaa tietoja myös esimerkiksi yhteistyökumppaneille, voidaan toteuttaa Extranet.

Kokeile Intrexx intranetin DEMOA »

 

Intrexxin avulla voidaan toteuttaa mm:


Toteutimme Management Institute of Finlandille Intrexx-toiminnanohjausjärjestelmän. Lue koko case ja tutustu Intrexxin moniin mahdollisuuksiin!

Lue MIF – Symphony Intrexx -referenssi!

Your Digital Workplace – lue lisää!

Haluatko kuulla lisää?

Kuinka me voimme auttaa sinua ja yritystäsi? Ota meihin yhteyttä ja varaa asiantuntijatapaaminen, niin keskustellaan yrityksenne tarpeista ja toiveista!

Jyrki Sundström, teknologiajohtaja
+358 40 733 1447
jyrki.sundstrom@verkkoasema.fi

Ota yhteyttä!

 


Intrexx Digital Workplace

MIF – Symphony Intrexx

Intrexx:n päälle toteutetulla toiminnanohjausjärjestelmällä – Symphony Intrexx – on noin 100 käyttäjää kolmesta eri yrityksestä. Käyttäjäyritykset ovat Soprano Group:iin kuuluvat Management Institute of Finland MIF Oy ja Tieturi Oy sekä kesällä 2018 järjestelmää alkoi käyttämään myös Tieturin tytäryhtiö Informator Ruotsissa.

Olemme saaneet supistettua järjestelmien määrän muutamaan Intrexx:n avulla. Työntekijöidemme työ on tehostunut, nyt kun erilaiset tehtävät voi tehdä yhdessä järjestelmässä ja osa on automatisoitu. Koska järjestelmä on meidän oma, saamme siihen joustavasti muutoksia teetettyä…

Tutustu case-kuvaukseen!