MIF – Toimintojen digitalisointi

Management Institute of Finland MIF Oy on tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen keskittynyt valmennusorganisaatio, jonka alla toimii useita eri brändejä. MIF:n työntekijät totesivat tarvitsevansa ohjelmiston, jolla olisi mahdollista hallita työtehtäviä yhdestä paikasta.

Tavoitteena oli löytää järjestelmä, jolla voidaan vähentää manuaalista työtä ja digitalisoida kaikki toistuvat ydintoiminnot sekä prosesseihin liittyvä tieto yhteen paikkaan.

MIF valitsi järjestelmän alustaksi Intrexxin ja projekti Verkkoaseman kanssa käynnistyi tarpeiden määrittelyllä ja suunnittelulla. Toimintojen digitalisoinnin tarve konkretisoitui suunnitteluvaiheessa:

 • useisiin järjestelmiin kirjautuminen
 • niiden ylläpitäminen
 • asiakasviestinnän hallinta
 • koulutuskalenterit ja -tilahallinta veivät arjen työajasta ison osan.

Intrexx järjestelmänä yhdessä Verkkoaseman osaamisen kanssa loivat perustan rutiinityön automatisoinnille ja työn tehostamiselle.

Verkkoasema kykeni toimittamaan mittavan projektin ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Esa Lahtela, Soprano Oyj

Tietohallintojohtaja Esa Lahtela Soprano Oyj:stä

Arki sujuvammaksi ja liiketoiminnan kehitykseen tietoa

Puoli vuotta projektin aloituksesta päästiin käyttöönottovaiheeseen ja tiedon siirtoon uuteen järjestelmään. Integrointien ja migraation jälkeen pystyttiin listaamaan tietojärjestelmien välillä avatut ”keskusteluyhteydet” ja saavutetut hyödyt: Symphony Intrexx integroitiin CRM-järjestelmään, Office 365:een ja taloushallintosovellukseen.

Symphony Intrexx integroitiin CRM-järjestelmään, Office 365:een ja taloushallintosovellukseen.

Tietohallintojohtaja Esa Lahtela Soprano Oyj:stä

Integroinneilla saatiin aikaan:

 • Asiakasyritysten ja -henkilöiden rekisteri pysyy ajan tasalla.
 • Tapahtumat ja niiden osallistujarekisterit pysyvät ajan tasalla.
 • Verkkokaupasta ostetut ja myyjien myymät koulutukset siirtyvät automattisesti tilauksina CRM:stä järjestelmään.
 • Kaikkien valmentajien kalenterit ja koulutustilojen varaukset pysyvät ajan tasalla.
 • Automatisoitu sähköposti lähettää viestejä osallistujille ja valmentajille ennen valmennusta ja palautekyselyn osallistuneille tilaisuuksien jälkeen.
 • Laskutus hoituu Intrexxin kautta.
 • Raportointi monipuolistui ja tuottavat tietoa liiketoiminnan kehityksen tueksi.
MIF integraatio

Olemme saaneet supistettua järjestelmien määrän muutamaan Intrexxin avulla. Työntekijöidemme työ on tehostunut, nyt kun erilaiset tehtävät voi tehdä yhdessä järjestelmässä ja osa on automatisoitu. Koska järjestelmä on meidän oma, saamme siihen joustavasti muutoksia teetettyä tai halutessamme voimme tehdä parannuksia järjestelmään vaikka itse.

Tietohallintojohtaja Esa Lahtela Soprano Oyj:stä

Intrexx

Intrexx:n päälle toteutetulla toiminnanohjausjärjestelmällä, Symphony Intrexxillä on Soprano Groupissa yhteensä noin 100 käyttäjää kolmesta eri yrityksestä. Käyttäjäyritykset ovat Management Institute of Finland MIF Oy ja Tieturi Oy sekä Tieturin tytäryhtiö Informator Ruotsissa.

Saavutetut hyödyt:

 • Työ tehostui toimimalla yhdessä järjestelmässä.
 • Rutiinitoimenpiteitä automatisoitiin.
 • Järjestelmien jatkokehitys tarpeen mukaan mahdollista.

Intrexx on joustava alusta

1

Intrexx on helppokäyttöinen ohjelmisto. Siinä on erittäin kattavat ja joustavat integrointimahdollisuudet.

2

Intrexxin avulla pystymme toteuttamaan sosiaalisen Intranetin tai digitaalisen työtilan yrityksellesi.

3

Intrexxin ulkoasu muokkautuu helposti yrityksesi näköiseksi graafista ilmettä ja fontteja myöten.

4

Intrexx skaalautuu laitteen koon mukaan, jolloin tabletti- ja mobiilikäyttö on myös sujuvaa.

Kiinnostuitko? Lue lisää Intranet-ratkaisuistamme tai varaa aika asiantuntijan kalenteriin!

Käsityöt on hyvä harrastuksena

Arvostamme kädentaitoa ja harrastuneisuutta, mutta yrityksen tuloksen tekemisessä oman ajan käyttö asioihin, jotka voidaan automatisoida, on rahan tuhlausta.

Jos auttavaa tahoa ei ole löytynyt, niin nyt löytyi. Tämä softa on integroitu Jyrkin Outlook-kalenteriin. Kokeile toimiiko, ja varaa Jyrkin kanssa juttutuokio miten teillä saataisiin toimintoja automatisoitua.

Jyrki Sundström
MIF integraatio
Tavoitteena oli löytää järjestelmä, jolla voidaan vähentää manuaalista työtä ja digitalisoida kaikki toistuvat ydintoiminnot sekä prosesseihin liittyvä tieto yhteen paikkaan.

Verkkoasema kykeni toimittamaan mittavan projektin ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Olemme saaneet supistettua järjestelmien määrän muutamaan Intrexxin avulla. Työntekijöidemme työ on tehostunut, nyt kun erilaiset tehtävät voi tehdä yhdessä järjestelmässä ja osa on automatisoitu. Koska järjestelmä on meidän oma, saamme siihen joustavasti muutoksia teetettyä tai halutessamme voimme tehdä parannuksia järjestelmään vaikka itse.

Esa Lahtela
Soprano Oyj

Esa Lahtela, Soprano Oyj

Vastaavia toteutuksia