Aava Mobile – Intranetin tulee olla helppokäyttöinen

Aava Mobilella oli tarve uudistaa vaikeakäyttöistä ja jäykkää intranet-ratkaisuaan. Tavoitteena oli

  • tehostaa intranetin käyttöä,
  • löytää helppo järjestelmä
  • ja saada yhä useampi organisaation edustaja päivittämään intran tietoja, jotta ne pysyisivät paremmin ajan tasalla.
  • Tärkeänä osana oli myös intranetin integroitavuus muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

WordPress-järjestelmä intranet:nä

Kumppaniksi valikoitui Verkkoasema, sillä se tuli vastaan, kun asiakas etsi Googlesta mahdollisia intranetin tarjoajia. Verkkiksen digipresenssi vakuutti ja sai ottamaan yhteyttä. Heti ensimmäisessä palaverissa asiakas koki, että Verkkoasema kykenee toimittamaan tarvittavan järjestelmän. Intranetin alustaksi valittiin WordPress, jotta asiakas pystyy jatkokehittämään intraa myös omatoimisesti.

Projekti sujui hyvin ja saatiin se, mitä tilattiin. Lopputulos on halutun kaltainen. Esimerkiksi henkilöhaun hyvä toiminta on helpottanut työskentelyä.

Juha Jokikokko, IT Manager, Aava Mobile

Mukava käyttää

”Projekti sujui hyvin ja saatiin se, mitä tilattiin. Lopputulos on halutun kaltainen. Esimerkiksi henkilöhaun hyvä toiminta on helpottanut työskentelyä”, toteaa päätöspalaverissa Aava Mobilen IT Manager Juha Jokikokko. Juha kiittelee Verkkoasemaa etenkin nopeista vasteajoista, asiakkaan toiveisiin vastaamisesta sekä toimivasta lopputuloksesta. Aava Mobilen henkilöstön palautteen mukaan uusi intranet on paljon paremman näköinen ja sitä on mukavampi käyttää.

Vastaavia toteutuksia