WebMIT

Kun tavoitteenasi on palvelevat verkkosivut

VERKKOSIVUT OVAT OMA MEDIASI

Yrityksen verkkosivut ovat digimarkkinoinnin kotipesä, jonne ohjataan liikennettä ja jossa kävijöistä tehdään liidejä. Parhaimmillaan verkkosivut palvelevat olemassa olevia ja tulevia asiakkaitasi sekä sidosryhmiäsi 24/7, tarjoten heille tietoa ja houkutellen kohti yhteydenottoa. Verkkosivut tulisikin rakentaa siten, että ne auttavat ja informoivat tulevaa asiakasta koko ostoprosessin ajan. Verkkosivut viestivät yrityksesi brändistä myös muille sidosryhmille ja tuleville työntekijöille. Siksi tulisikin tarkkaan miettiä, millaisen ensivaikutelman haluat yrityksesi antavan.

Verkkosivut ovat oma mediasi – toisin kuin sosiaalinen media ja muut kanavat, vastaat sen sisällöstä ja olemassaolosta täysin itse. Sen sijaan, että luottaisit siihen, että somekanavissa näkyminen ja viestiminen riittää, tulisi sinun satsata oman mediasi kehittämiseen. Näin ollen diginäkyvyytesi ei ole pelkästään somejättien eikä algoritmien armoilla.  

Earthpac Oy verkkosivu-uudistus KeraPlast verkkokauppa ja verkkosivut käytettävyyden näkökulmasta

Miksi Verkkoasema

Menestyksekäs verkkosivu-uudistus on tekijöidensä summa.

 • Asiakasymmärryksen,
 • informaatioarkkitehtuurin,
 • visuaalisen suunnittelun,
 • teknisen tuotannon ja
 • testauksen

lisäksi verkkosivu-uudistus vaatii onnistuakseen myös runsaasti

 • sisällöntuotantoa ja
 • markkinointia.

Verkkoasemalta saat tämän kaiken.

+

Laadukas tekninen toteutus

Suorituskyky ja tekninen hakukoneoptimointi

+

Unelma-asiakkaiden määrittely

+

Rakenteen ja sisällön hakukoneoptimointi

Avainsana-analyysi, jonka perusteella mahdolliset rakenne- ja sisältömuutosehdotukset

+

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyys

loppukävijöitä eli potentiaalisia asiakkaita yhteydenottoon kutsuva malli liidien generointiin ja ohjaukseen jälleenmyyjille

+

Visuaalisesti moderni ja kilpailijoista erottautuva ulkoasu

+

Toteutus mahdollistaa tulevaisuudessa ketterän kehittämisen

+

Kävijöitä yhteydenottoihin ohjaavat kehotteet (Call to Action)

+

Analytiikka TagManagerin välityksellä

WordPress

WordPressiä on kehitetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Alkujaan kahden kaveruksen projektin tavoitteena oli luoda verkkojulkaisujärjestelmä, jota voisi kuka tahansa käyttää. Avoimeen lähdekoodiin perustuvaa julkaisujärjestelmää kehittää nykyään suuri joukko innokkaita ammattilaisia ympäri maailmaa. Tämä mahdollistaa sen, että tietoturva ja toiminnallisuudet pysyvät ajan tasalla. Lisäksi yksittäisten verkkosivujen kehittäjät saavat tarvittaessa nopeasti apua muilta yhteisön jäseniltä. Tästä syystä WordPress on erittäin suosittu ja hyvä julkaisujärjestelmä.

Miksi ja miten?

 • Yleisin verkkosivujen julkaisualusta 
 • Käytetään WordPressin omaa lohkoeditoria (Gutenberg)
 • Verkkoasemalla käytetään pohjana omaa custom-perusteema, joka laajennetaan visuaalisen suunnitelman mukaiseksi
 • Vältetään turhien lisäosien (plugins) käyttöä
 • Versiohallinta käytössä 
 • WordPress-optimoitu hosting-palvelu

Hyödyt?

 • Kehitystyö jatkuvaa, ei ”vendor-lock” tilannetta
 • Muokattavuus, yhteensopivuus ja jatkokehitys on helppoa
 • Ei valmisteemojen aiheuttamia suorituskykyä ja tietoturvaa heikentäviä ominaisuuksia
 • Suorituskyky ja tietoturva paranee
 • Muutostenhallinta tehostuu ja tarvittaessa kehityksessä voi olla mukana muitakin osapuolia
 • Päivitykset aina ajan tasalla

LAADUKAS toteutus mahdollistaa tulevaisuudessa KETTERÄN kehittämisen

Näin sen teemme!

Verkkosivujen suunnittelu

Suunnittelu

Projekti aloitetaan kickoff-palaverilla, jossa tarkennetaan lopullinen tiimi, roolit sekä projektin tehtävät sekä aikataulu.

Työpajoja pidetään vähintään 2, joissa suunnitellaan verkkosivujen konsepti, tekniset toiminnallisuudet ja integraatiot yms.

Myös ostaja-/kävijäpersoonat määritellään ja tehdään avainsana-analyysi hakukoneoptimointia varten. Vaiheen lopputuloksena on rakennesuunnitelma sekä klikkailtava prototyyppi käyttöliittymästä.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Suunnittelu alkaa palaverilla, jossa suunnittelijalle käydään läpi verkkosivuston prototyyppi, toiminnot sekä asiakkaan toiveet visuaaliselle ilmeelle.

Etusivusta tehdään ensin desktop- ja mobiilimalli, joka iteroidaan asiakkaan kanssa valmiiksi. Tämän jälkeen suunnitellaan loput sivut, tarvittavat kuvat sekä  mahdolliset kuvaussuunnitelmat. Asiakkaan hyväksyttyä visuaalisen ilmeen, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Sisällöntuotanto

Tämä vaihe verkkosivu-uudistuksessa on erittäin olennainen. Sisällön määrä ja tyyppi vaikuttavat verkkosivuston rakenteeseen sekä sivujen asetteluihin. Tuotanto voi sisältää asiakkaan toimittaman raaka-materiaalin perusteella tehtäviä sivuja sekä mahdollisia asiakashaastatteluita sekä työntekijähaastatteluita. Myös mahdollisten videoiden toteutus sekä kuvien valinta on olennainen osa sisällöntuotantoa.

Sisällöntuotantoon syytä aloittaa heti verkkosivuprojektin suunnitteluvaiheessa ja jatkaa sitä koko projektin ajan teknisen toteutuksen rinnalla. Näin taataan se, että sisällöt ovat valmiina sivuston julkaisuvaiheessa.

Verkkosivujen toteutus

Tekninen tuotanto

Ammattimainen devaaminen aloitetaan kehitysympäristössä versiohallinta huomioiden.

Työn edistyessä asiakkaan kanssa pidetään lyhyitä status-palavereita, joissa edistymistä seurataan ja devaaja voi kysyä tarkennuksia ja toiveita toteutustavoista. Kaikkia muuttujia ja vaihtoehtoja ei ole vielä ehkä huomattu hyvästä suunnittelusta huolimatta.

Lopuksi toteutus testataan testiympäristössä ja asennetaan sisällön syöttöä varten.

Käyttöönotto ja julkaisu

Verkkosivuston perusrakenne luodaan valmiiksi ja syötetään sisällöt, luodaan tarvittavat lomakkeet ja kytketään vaikkapa markkinoinnin automaatiot sivustolle. Vaiheeseen kuuluu myös asiakkaan koulutus ylläpitotyökalujen käyttöön.

Kun lopullinen sisältö on syötetty, suoritetaan vielä lopullinen testaus, jonka jälkeen sivusto on valmis julkaistavaksi.

Julkaisun jälkeen seurataan sivuston toimintaa tarkasti sekä tekniseltä että näkyvyyden eli hakukoneoptimoinnin kannalta.

Ylläpito
 • HelpDesk-palvelut
 • WordPressin päivitykset
 • Web-hosting
 • Jaettu www-tila, levytilaa 15Gt
 • Varmuuskopiointi ja valvonta 24/7
 • SSL-suojaus ja -sertifikaatti
 • Staging-ympäristö uusien ominaisuuksien testaukseen ja katselmointiin ennen tuotantoon siirtoa
 • Versionhallinta
S

Suunnitteluvaihe

Projekti aloitetaan kickoff-palaverilla, jossa tarkennetaan lopullinen tiimi, roolit sekä projektin tehtävät sekä aikataulu. Työpajoja pidetään vähintään 2, joissa suunnitellaan verkkosivujen konsepti, tekniset toiminnallisuudet ja integraatiot yms. Myös ostaja-/kävijäpersoonat määritellään ja tehdään avainsana-analyysi hakukoneoptimointia varten. Vaiheen lopputuloksena on rakennesuunnitelma sekä klikkailtava prototyyppi käyttöliittymästä.

V

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Suunnittelu alkaa palaverilla, jossa suunnittelijalle käydään läpi verkkosivuston prototyyppi, toiminnot sekä asiakkaan toiveet visuaaliselle ilmeelle. Etusivusta tehdään ensin desktop- ja mobiilimalli, joka iteroidaan asiakkaan kanssa valmiiksi. Tämän jälkeen suunnitellaan loput sivut, tarvittavat kuvat sekä  mahdolliset kuvaussuunnitelmat. Asiakkaan hyväksyttyä visuaalisen ilmeen, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

s

Sisällöntuotanto

Tämä vaihe verkkosivu-uudistuksessa on erittäin olennainen. Sisällön määrä ja tyyppi vaikuttavat verkkosivuston rakenteeseen sekä sivujen asetteluihin. Tuotanto voi sisältää asiakkaan toimittaman raaka-materiaalin perusteella tehtäviä sivuja sekä mahdollisia asiakashaastatteluita sekä työntekijähaastatteluita. Myös mahdollisten videoiden toteutus sekä kuvien valinta on olennainen osa sisällöntuotantoa.

Sisällöntuotanto on syytä aloittaa heti verkkosivuprojektin suunnitteluvaiheessa ja jatkaa sitä koko projektin ajan teknisen toteutuksen rinnalla. Näin taataan se, että sisällöt ovat valmiina sivuston julkaisuvaiheessa.

T

Tekninen tuotanto

Ammattimainen devaaminen aloitetaan kehitysympäristössä versiohallinta huomioiden. Työn edistyessä asiakkaan kanssa pidetään lyhyitä status-palavereita, joissa edistymistä seurataan ja devaaja voi kysyä tarkennuksia ja toiveita toteutustavoista. Kaikkia muuttujia ja vaihtoehtoja ei ole vielä ehkä huomattu hyvästä suunnittelusta huolimatta. Lopuksi toteutus testataan testiympäristössä ja asennetaan sisällön syöttöä varten.

K

Käyttöönotto ja julkaisu

Verkkosivuston perusrakenne luodaan valmiiksi ja syötetään sisällöt, luodaan tarvittavat lomakkeet ja kytketään vaikkapa markkinoinnin automaatiot sivustolle. Vaiheeseen kuuluu myös asiakkaan koulutus ylläpitotyökalujen käyttöön. Kun lopullinen sisältö on syötetty, suoritetaan vielä lopullinen testaus, jonka jälkeen sivusto on valmis julkaistavaksi. Julkaisun jälkeen seurataan sivuston toimintaa tarkasti sekä tekniseltä että näkyvyyden eli hakukoneoptimoinnin kannalta.

Y

Ylläpito

 • HelpDesk-palvelut
 • WordPressin päivitykset
 • Web-hosting
 • Jaettu www-tila, levytilaa 15Gt
 • Varmuuskopiointi ja valvonta 24/7
 • SSL-suojaus ja -sertifikaatti
 • Staging-ympäristö uusien ominaisuuksien testaukseen ja katselmointiin ennen tuotantoon siirtoa
 • Versionhallinta

Käyttöliittymän PROTOTYYPPI

Suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy rakennesuunnitelma sekä klikkailtava prototyyppi käyttöliittymästä. Tässä vaiheessa on tärkeää, että suunnitelmaa voidaan testata käytännössä. Näin on tarkoitus ymmärtää lisää suunnitelmasta ja vähentää jatkossa muutostarpeita.

Prototyypin teemme Adobe XD -ohjelmistolla.

Lataa Adobe XD ja aloita käyttö

Laske hinta sivuillesi

Yleisimmin kysytyt kysymykset

Pysyttekö aikataulussa?

Pysymme. Kokemuksemme ansiosta osaamme arvioida realistisesti tarvittavan ajan. Meillä on prosessit ja projektinhallinta kunnossa.

Tuleeko yllätyskustannuksia?

Ei tule. Mikäli esimerkiksi jokin jo hyväksyttyihin suunnitelmiin haluttava muutos aiheuttaa työmäärän ja kustannusten muutoksia, asia sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä etukäteen.

Osaatteko hommanne?

Osamme. Meillä on yhteensä kymmenien vuosien kokemus verkkosivujen kehittämisestä.

Paljonko tämä vie minulta aikaa?

Projektin alkuvaiheessa vähän enemmän, mutta tilanne tasaantuu suunnitteluvaiheen jälkeen.

Teknisen tuotannon aikana pidämme joitakin katselmointeja.

Eniten aikaa vie asiakkaalta sisällöntuotanto. Toki autamme siinäkin mielellämme, jolloin asiakkaan työpanos pienenee merkittävästi.

Kokenut WordPress-tiimimme

Joni Norring

Projektipäällikkö

Joni Norring

Verkkoaseman teknisen tiimin vetäjä, 8 vuoden kokemus web-projekteista

Jaakko Saarenketo

Tekninen toteutus

Jaakko Saarenketo

WP-devaaja, 10 vuoden kokemus verkkosivukehityksestä

Minna Perälä

Konseptointi

Minna Perälä

Suunnittelija (UI/UX), 10 vuoden kokemus verkkosivukehityksestä

Milla Sitomaniemi

Tekninen toteutus

Milla Sitomaniemi

WP-devaaja + Support, 16 vuoden kokemus verkkosivukehityksestä

Essi Virtanen

Visuaalinen suunnittelu

Essi Virtanen

AD, 15 vuoden kokemus visuaalisesta suunnittelusta

Asko Korhonen

Testaus

Asko Korhonen

Asiantuntija, tekninen tuotanto

Viestintä

Keskustelu ja viestintä TEAMSISSA.

Näkymä projektipäällikön KALENTERIIN. Voit helposti ja nopeasti varata projektipäällikön kalenteriin palaverin esimerkiksi suunnitelmien muuttuessa.

Projektin-
hallinta

Aikataulu, vaiheet, tehtävät ja tuntikirjaukset Visma Severassa. Projektipäällikölle REAALIAIKAINEN NÄKYMÄ projektin etenemisestä.

Laatu

Prosessit, työohjeet ja mallipohjat LAADUKKAAN työskentelyn tukena.

Poimintoja asiakkaistamme

Proventia Emission Control
Meconet
Mekitec
Prove
Bittium
Sweco
Keraplast
Labroc

Näitä on ilo lukea!

TIETURI

Verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus – Verkkosivut sekä ERP:iin integroitu verkkokauppa

Tieturi on ICT -alalla toimiva koulutuspalveluita tarjoava yritys. Yrityksen osaamisalueita ovat mm. ohjelmistokehitys, projektityö, infrastruktuuri, tiedonhallinta ja digitaaliset toimistotyövälineet.

Verkkoasema suunnitteli yhdessä kumppanin kanssa Tieturille uuden verkkopalvelun. Suunnittelussa tehtiin UX-suunnitelma, joka jalostui visuaalisen suunnittelun kautta näyttäväksi ja käytettävyydeltään erinomaiseksi verkkopalveluksi.

Tekninen toteutus WordPress:llä Koulutukset tuodaan ERP:stä  WooCommerceen tuotteiksi ja tapahtumat tuotevariaatioiksi. Ilmoittautumiset puolestaan kulkevat automaattisesti verkkokaupasta ERP:iin. Lisäksi koulutustuotteiden tietoja tuodaan ja viedään muihin ulkoisiin järjestelmiin.

Tieturi

Taloushallintoliitto

Verkkosivut, kattavat hakutoiminnot sekä kanava keskusteluille ja kohdennetuille artikkeleille WordPress-toteutuksena.

Verkkoasema suunnitteli yhdessä kumppaneidensa kanssa Taloushallintoliitolle uuden verkkopalvelukokonaisuuden, josta kehittyy jatkossa taloushallinnon alan Tiedon Valtatie. Verkkoaseman laatima UX-suunnitelma jalostui kumppanin tekemän visuaalisen suunnittelun kautta moderniksi, selkeäksi ja käytettävyydeltään erinomaiseksi verkkopalveluksi.

Tekninen toteutus tehtiin WordPressillä. Toteutuksessa käytettiin hyväksi sekä valmiita lisäosia, että verkkopalvelua varten toteutettuja custom-lisäosia, kuten tilitoimistot ja niiden haku. Taloushallinnon Kanava toteutettiin aktivoimaan keskusteluita alaan liittyvissä kysymyksissä ja jakamaan kohdennettuja artikkeleita kirjautuneille käyttäjille.

Taloushallintoliitto on taloushallintoalan edunvalvoja ja suurin kouluttaja. Taloushallintoliitto kehittää jäsentensä osaamista ja tarjoaa heille työkaluja tulevaisuuteen. Se pitää huolen siitä, että jäsenillä on saatavilla alan viimeisin tieto.

jUTEL

Sivustouudistuksessa suunniteltiin ja toteutettiin uudet verkkosivut sekä rakennettiin kunnolliset kävijäpolut

Jutel on yksi maailman kokeneimmista media- ja radioautomaatioratkaisujen toimittajista., joka tarjoaa radiodigitoinnin asiantuntijapalveluita ja innovatiivisia tuotteita.

Tekninen toteutus hoidettiin WordPress:llä käyttäen lohkoeditorin ominaisuuksia. Ylläpitäjä voi vapaasti määritellä mm. CTA-painikkeiden sijainteja ja esivalittuja visuaalisen ilmeen mukaisia värejä.

Sivustouudistuksen jälkeen 2021 vs. 2020 vertailusta voidaan huomata liikenteen kasvaneen merkittävästi ilman että laadulliset mittarit ovat huonontuneet:

Jutel

Lujateko

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Lujateko Oy on Oululainen Julkisivu, ikkuna ja oviratkaisuja toimittava yritys. Osaavan henkilöstön, modernin laitekannan ja alan parhaan kumppaniverkoston avulla Lujateko pystyy vastaamaan monenlaisiin ja haastaviin tarpeisiin.

Verkkoasema suunnitteli ja toteutti Lujateolle uuden verkkosivuston. Suunnittelussa tehtiin UX-suunnitelma, joka jalostui visuaalisen suunnittelun kautta näyttäväksi, käytettävyydeltään erinomaiseksi ja helposti muokattavaksi verkkosivustoksi.

Tekninen toteutus tehtiin WordPress:in uusimpia teknologioita käyttäen teknisesti moderniksi ja helposti ylläpidettäväksi.

Lujateko luottaa Verkkoasemaan myös digitaalisen markkinoinnin kehityksessä MIT-palvelun puitteissa.

Keraplast

Verkkokauppa ja verkkosivut WordPress + WooCommerce –combolla.

Valokateverkkokauppa toteutettiin WooCommercen päälle räätälöimällä kauppaan ostoa helpottamaan laskuri. Laskuri laskee kuinka paljon ruuveja, listaa, tiivistettä ja muita tuotteita esim. ”4m x 3m” -kokoinen valokate tarvitsee, ilman, että asiakas joutuu itse laskemaan tarvittavaa määrää. 

Myyjiä helpottamaan toteutettiin tallentava ostoskori – myyjä laskee valmiiksi ostoskoriin tuotteet laskurilla, antaa alennuskoodin ja toimittaa linkin asiakkaalle ja näin asiakas saa loistavaa henkilökohtaista palvelua ja voi tehdä tilauksen vaivattomasti verkkokaupasta.

Lopputuloksena uusi verkkokauppa myy moninkertaisesti enemmän vanhaan verrattuna!

Keraplast luottaa Verkkoasemaan myös digitaalisen markkinoinnin kehityksessä MIT-palvelun puitteissa.

Projektin aikataulu oli todella kiireellinen, koska haluttiin olla myyntikunnossa, kun sesonki alkaa. Jyrkille kiitos projektin vetämisestä. Yhteistyötä Verkkoaseman kanssa ollaan tehty hymy huulessa ja Verkkiksellä ollaan kyllä ammattilaisia. Nyt kun sivut on saatu liveen, niin kuukausittainen kehittäminen jatkuu yhdessä Verkkiksen kanssa.

Jesse Nieminen, Digital Marketing Specialist, Kera Group Oy
Kerplast

Earthpac

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus WordPressillä

Earthpac Oy on pitkän kokemuksen omaava pakkausalan yritys ja yksi alansa johtavista toimijoista. Earthpac tarjoaa puu-, kuitu- ja muovipakkaustuotteiden lisäksi erilaisia asiakaskohtaisia logistiikkapalveluja.

Verkkoasema suunnitteli ja toteutti Earchpacille uudet verkkosivut. Projektiin kuului olennaisena osana myös sisällön tuotanto asiakkaan kanssa yhteistyössä. Sivustolla on 3 kieliversiota, joka lisäsi sisällön tuotannon ja syötön vaativuutta. Yhteydenottolomake on dynaaminen ja reagoi valittuun aiheeseen. Google Maps –kartta upotettiin osaksi sivustoa ja kartalla näytetään Earch-pacin erityyppiset toimipisteet.

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Verkkopalvelun suunnittelu ja AA-tason saavutettavuusstandardin mukainen toteutus

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä jonka tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Verkkoasema suunnitteli yhdessä kumppanin kanssa Pohjois-Pohjanmaan littolle uuden verkkopalvelun. Suunnittelussa tehtiin UX-suunnitelma, joka jalostui visuaalisen suunnittelun kautta näyttäväksi, käytettävyydeltään erinomaiseksi ja AA-saavutettavuusstandardin mukaiseksi verkkopalveluksi.

Tekninen toteutus tehtiin WordPress:in uusimpia teknologioita käyttäen teknisesti moderniksi, AA-tason saavutettavuusstandardien mukaiseksi ja helposti ylläpidettäväksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä