MIF – Management Institute of Finland

– Elinikäisen oppimisen alusta muuttuvan työelämän tarpeisiin

MIF eli Management Institut of Finland on Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja, jonka brändejä ovat MIF Tutkinnot, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor ja Fintra. MIFillä on n. 40 koulutusasiantuntijaa ja lähes 300 verkostokouluttajaa. ​ 
​​ 
Verkkosivustolla on MIFille erittäin suuri merkitys, sillä asiakkaat etsivät verkosta tietoa koulutuksista, ilmoittautuvat verkon kautta ja myös osallistuvat yhä enemmän koulutuksiin pitkälti etänä verkon yli.   

Olimme tehneet MIFille verkkosivuston vuosia sitten, mutta toiminnan laajentuessa ja tekniikan kehittyessä tuli tarve luoda kokonaan uusi sivusto. Koska olemme MIFin pitkäaikainen kumppani niin markkinoinnin kuin verkkosivukehityksen saralla, oli luontevaa, että teimme myös tämän uudistuksen.  

Asiakkaat etsivät verkosta tietoa koulutuksista, ilmoittautuvat verkon kautta ja myös osallistuvat yhä enemmän koulutuksiin pitkälti etänä verkon yli.   

Toiveena asiakasystävällinen sivusto 

MIFin verkkosivuston tärkeimmät roolit ovat koulutustarjonnan näkyvyys, positiivisen ja dynaamisen brändikuvan ylläpitäminen, markkinoinnin ja myynnin tukeminen sekä koulutusilmoittautumisten vastaanottaminen. Verkkosivustolle tuleva ihminen haluaa löytää itselle sopivan valmennusratkaisun ja vakuuttua MIFin asiantuntijuudesta.   

Vanhan sivuston rakenne oli pitkälti organisaatio- ja brändilähtöinen, jolloin yksittäisen asiakkaan oli vaikea löytää tarvitsemaansa tietoa. MIFin konkreettisena tavoitteena olikin saada asiakasystävällinen ja selkeä sivusto, joka tukee Google-hakuja, toimii hyvin myös mobiilissa sekä tuo lisää ilmoittautumisia.  

Aloitimme projektin tammikuussa 2023 kick-off- ja workshop-palaverilla, jossa määrittelimme tiimin, roolit ja projektin tehtävät. Suunnittelimme myös verkkosivuston konseptin sekä tekniset toiminnallisuudet ja tarvittavat integraatiot.

Keskustelimme pitkään MIFin toiveista verkkosivustolle. Toiveena oli saada eri kategorioihin lisää selkeyttä ja koko sivustolle parempi käyttäjäkokemus. Koulutussivulle MIF halusi selkeämmät palvelupolut henkilöstölle ja toisaalta itselleen ostavalle asiakkaalle. Toivomuksena oli, että sivustolla ohjattaisiin asiakasta eteenpäin ja tutustumaan myös muihin MIFin tarjoamiin palveluihin.  

Helpompi kurssihaku teknisillä toteutuksilla 

Rautalanka- ja visuaalisessa suunnittelussa raikastimme yleisilmettä, tarkensimme navigaatiota ja lisäsimme mahdollisuuksia erilaisiin nostoihin. Selkeytimme koulutuksiin tutustumista tuomalla sivustolle enemmän linkkejä suoraan koulutuksiin. Toimme myös MIFin eri brändit visuaalisesti paremmin esiin. 

Kurssihaun helpottamiseksi muotoilimme koulutushaun uusiksi, jolloin saimme siitä aikaisempaa tehokkaamman. Lisäsimme myös sivustolta aiemmin puuttuneen yleisen sisältöhaun ja erottelimme hakutuloksissa koulutustulokset ja muut tulokset. Tutkintojen osalta uudistimme koko hakulomakkeen. Kiinnitimme huomiota myös saavutettavuuteen ja sivujen latausnopeuden parantamiseen. 

Selkeä koulutushaku helpottaa sopivan koulutuksen löytämistä.

LOPPUTULOKSENA VERKKOSIVUSTO, JOKA PALVELEE PAREMMIN MIFIN ASIAKKAITA 

Uusi verkkosivusto vastaa hyvin MIFin odotuksia. Sivusto tarjoaa nyt selkeämmän ja asiakasystävällisemmän käyttökokemuksen ja tukee MIFin tärkeimpiä tavoitteita, kuten koulutustarjonnan näkyvyyttä ja ilmoittautumisten helppoutta. Kokonaisuudessaan sivusto auttaa nyt MIFiä palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin.  

  • Raikkaampi yleisilme
  • Selkeämpi navigaatio
  • Tehokkaammat hakutoiminnot
  • Parempi saavutettavuus
  • Parempi käyttäjäkokemus

Tässä verkkosivuprojektissa mukana olivat 

Joni Norring / Projektipäällikkö
Minna Perälä / Käyttöliittymäsuunnittelu
Milla Sitomaniemi / Tekninen toteutus
Essi Virtanen MBE / Visuaalinen suunnittelu

MIF – Management institute of finland

  • Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja
  • Brändejä  MIF Tutkinnot, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor ja Fintra 
  • Noin 40 koulutusasiantuntijaa ja lähes 300 verkostokouluttajaa 

Tarvitsetko apua verkkopalveluasioissa?

Varaa juttuhetki tuotantojohtajamme Jonin kanssa!

Joni Norring

Vastaavia toteutuksia