Kirkon alat ry

– Käyttäjäystävällisyyttä ja saavutettavuutta uudistuksella

Kirkon alat ry on kirkon aloilla työskentelevien ammattiliitto. Verkkosivusto on jäsenille tärkeä kanava tiedonsaantiin ja asioiden hoitoon. Vanhalla sivustolla esimerkiksi kirjautuminen ei toiminut järkevällä tavalla, vaan sivustolla oli kaksi erillistä järjestelmää joihin kirjautua. Tämä aiheutti hämmennystä salasanojen kanssa ja epätietoisuutta asiakkaiden keskuudessa. Kirkon alat ry halusikin uudesta sivustosta mahdollisimman käyttäjäystävällisen ja tietoturvallisen. Teknisten ominaisuuksien lisäksi myös sivuston visuaaliseen ilmeeseen kaivattiin uudistusta.  

Kirkon alat ry valitsi Verkkoaseman projektin toteuttajaksi, sillä he olivat tyytyväisiä aiempaan yhteistyöhömme.

sujuvuutta LISÄOSILLA

Kävimme aluksi workshopeissa läpi päällimmäiset tarpeet verkkosivustolle. Vanhalla sivustolla olleet toiminnallisuudet päätettiin säilyttää. Uutiset ja tapahtumat haluttiin edelleen jaotella jäsenyhdistyksittäin ja aluetoimikunnittain. Kun olimme kartoittaneet tarpeet ja toiveet, teimme käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun.  

Toteutimme verkkosivuston teknisen toteutuksen WordPressillä. Sivuston erityispiirteenä on vain jäsenille rajattu sisältö, joka on kirjautumisen takana. Jäsenyhdistyksillä on omat alisivustonsa, jotka toteutimme niin, että jäsenyhdistykset pystyvät tarvittaessa hallinnoimaan sivustoja myös itse.  

Uuden verkkosivuston kirjautumisprosessin haluttiin olevan mahdollisimman sujuva ja turvallinen käyttäjille. Tätä varten sivustolle lisättiin toiminnallisuus, joka tarkastaa rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän jäsenstatuksen ja sen, vastaavatko rekisteröityjän tiedot jäsenrekisterissä olevia tietoja. Samalla kirjautumisella jäsenet pääsevät myös muokkaamaan omia tietojaan toisessa palvelussa. Tiedostojen näkyvyyttä rajataan erillisellä lisäosalla.

Myös yhteystietolomakkeen vastaanottaja vaihtuu dynaamisesti sen mukaan, mille sivulle lomake on upotettu. Tämä helpottaa ylläpitäjän työtä, kun kaikki jäsenyhdistyksen tiedot päivitetään yhdestä paikasta 

Suunnittelimme rautalankoihin kirjautumisosion sekä sosiaalisen median painikkeen, jotka lisäävät sivuston toiminnallisuutta.

Tarpeista toteutukseen

Kirkon alat toivoi uudesta sivustosta raikasta ja toimivaa. Lisäksi saavutettavuutta haluttiin parantaa.

Toteutimme raikastuksen erilaisilla visuaalisilla ratkaisuilla ja paransimme sivuston selkeyttä ja käytettävyyttä muokkaamalla rakennetta. Otimme saavutettavuuden huomioon parantamalla kontrasteja, selkeyttämällä navigaatiota ja parantamalla mobiilinäkyvyyttä. Myös sivuston yleisnopeus on nyt huomattavasti aiempaa parempi, mikä parantaa Google-näkyvyyttä. Tähän vaikuttaa moni asia, kuten kuvien koko sekä tekninen optimointi.  

Tuotantovaiheen jälkeen järjestimme asiakkaalle välikatselmoinnin. Sisällönsyöttövaiheessa pidimme palavereita, joissa kävimme läpi esille tulleet muutostoiveet. Teimme tarvittavia koodimuutoksia, jonka jälkeen testasimme sivustoa eri työkaluilla. Järjestimme myös asiakkaalle käyttökoulutuksen, jonka tallensimme, jotta kaikki pystyivät käymään sen läpi. 

Julkaisimme uuden sivuston suunniteltua aikataulua ennen. Yhteistyömme ei kuitenkaan päättynyt vielä tähän, vaan teimme sivustolle vielä suorituskyvyn ja laadunvarmistuksen testausta, joilla varmistuimme siitä, että sivusto toimii kuten pitää ja täyttää kaikki asiakkaan meille antamat tavoitteet.  

 

kirkon alat ry

  • evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, kristillisten järjestöjen sekä helluntailiikkeen työntekijöiden oma ammattiliitto
  • 11 jäsenjärjestöä
  • 21 aluetta

Tarvitsetko apua verkkopalveluasioissa?

Varaa juttuhetki tuotantojohtajamme Jonin kanssa!

Joni Norring

Vastaavia toteutuksia