Promeco – Yritys luottaa digimarkkinoinnissa Verkkoasemaan

Messut ja face to face -tapaamiset riittivät markkinoinniksi vielä joitain vuosia sitten, mutta nykypäivänä digimarkkinointi on kansainväliselle yritykselle elinehto. Promeco halusi hoitaa digimarkkinoinnin kerralla kuntoon, ja valitsi Verkkoaseman yhteistyökumppaniksi.

Muutama vuosi sitten Promecolla havahduttiin siihen, että alalla oli meneillään sukupolven vaihdos. Monessa Promecon nykyisessä ja potentiaalisessa asiakasyrityksessä vanhempi sukupolvi oli jäämässä pois, ja tilalle oli tulossa nuoria, digimaailmassa ikänsä eläneitä ammattilaisia.

Yrityksessä tiedostettiin, että kun maailma muuttuu, on muututtava nopeasti mukana, mikäli halusi pärjätä kilpailluilla markkinoilla.

– Kaupankäynti ei ole enää puhelimen ja sähköpostin tai messuosaston varassa, vaan tietoa etsitään yhä enemmän verkosta. Meillä ei kuitenkaan ollut juurikaan omaa osaamista digimarkkinoinnin saralla. Meillä oli linjoilla verkkosivut, joita ei hyödynnetty, sekä sosiaalisen median kanavat, joissa ei tapahtunut juuri mitään. Lähdimme siis lähes nollasta, Promecon myyntijohtaja Ville Ritakorpi sanoo. 

Alkuvuodesta 2019 Promeco alkoi etsiä kumppania, joka voisi auttaa kehittämään yrityksen digimarkkinointia. Verkkoasema osallistui tarjouskilpailuun ja neuvottelujen jälkeen yritykset päätyivät sopimukseen.

Verkkiksellä oli hyvä ote asiaan. Olemme tällaisia teknologiaihmisiä ja tarvitsimme partnerin, jolla on kyky sparrata ja puristaa tieto irti meistä. Neuvotteluissa meille tuli tunne, että Verkkoaseman kanssa se voisi toimia.

Ville Ritakorpi, myyntijohtaja, Promeco Oy

Lisää liikennettä verkkosivuille ja näkyvyyttä somessa

Ensimmäisenä toimenpiteenä Verkkoasema kävi läpi Promecon verkkosivut ja teki suunnitelman siitä, miten liikenne sivustolla saataisiin kasvuun. Kävijämäärän kasvattaminen asetettiin ensimmäiseksi konkreettiseksi tavoitteeksi. Se merkitsi sivujen optimointia ja analytiikan seuraamista.

– Kaikki sivumme ovat kolmella kielellä, eli suomeksi, englanniksi ja puolaksi. Verkkikseltä tuli ideoita siihen, miten sivuston tekstejä voisi päivittää ja parantaa, jotta löytyisimme paremmin hakukoneilla. Saimme heiltä valmiit tekstit kaikilla kolmella kielellä.

Yhtenä isona kokonaisuutena ovat olleet verkkosivuilla julkaistut työntekijätarinat, joilla on kasvatettu työnantajamielikuvaa. Somekanavien päivitystä Promecossa tehtiin aluksi oman työn ohessa, mutta pian työ luovutettiin Verkkoasemalle. Aiheet tulevat edelleen pääosin Promecolta, mutta Verkkoasemalla aiheista tuotetaan somekäyttöön sopivaa sisältöä.

Somekanavat ovat nyt sellaiset, että ne henkivät asiantuntijuutta. Esimerkiksi LinkedIn on meille tärkeä kanava ja siellä on kokeiltu myös erilaisia kampanjoita näkyvyyden lisäämiseksi. Somea on hyödynnetty myös rekrytoimenpiteissä.

Ville Ritakorpi

Tuloksiakin reilussa vuodessa on ehtinyt tulla. Tavoitteisiin, eli liikenteen lisääntymiseen, on päästy.

– LinkedInin seuraajamäärä esimerkiksi on tuplaantunut, mikä on meille erittäin tärkeä asia. Myös verkkosivujen kävijämäärät ovat nousseet hyvin. Tällä sektorilla kaupat ovat pitkän työn takana, joten tehtyjen kauppojen määrässä kävijämäärät eivät näin lyhyessä ajassa näy.

Luottavaisessa hengessä eteenpäin

Ritakorpi on tyytyväinen yhteistyöhön Verkkoaseman kanssa. Yhteistyö on ollut luontevaa ja helppoa. Keskustelu Teamsin välityksellä on ollut vilkasta ja henki keskusteluissa on ollut hyvä. Asiat voi sanoa suoraan, ja pulmatilanteisiin lähdetään heti etsimään ratkaisua.

– Meillä on ollut puolin ja toisin henkilövaihdoksia, jotka ovat luonnollisesti vaikuttaneet hieman siihen, miten työt etenevät. Muuten kaikki on mennyt erittäin hyvin.

Yhteistyö Verkkoaseman kanssa jatkuikin testiajan jälkeen hyvässä ja luottavaisessa hengessä. Seuraavaksi Ritakorpi toivoo pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joka helpottaisi yrityksen sisäistä työtä. Ritakorpi toivoo myös, että Verkkoasema voisi tuoda helpotusta kauppojen hyväksyntäprosessiin, joka on nykyisellään tuskallisen pitkä.

Verkkikseltä on tullut hyviä ideoita tähänkin asti, joten luotamme tässäkin heidän asiantuntemukseensa. Tämä koko matka on ollut meille opettelua, mutta kun teemme niin kuin Verkkoaseman asiantuntijat käskevät, niin kaikki menee varmasti hyvin. 🙂 ”

Ville Ritakorpi

Näkyvyyden lisääntymisen lisäksi yhteistyö Verkkoaseman kanssa on tuonut Promecolle yllättäviäkin onnistumisen paikkoja.

– Työntekijöillämme on ollut rima niin korkealla minkään tekstin tuottamiseen, ettei heistä ole saanut oikein mitään irti, mutta nyt sieltä saattaa tulla valmistakin tekstiä ihan pyytämättä. Selkeästi Verkkoasema on inspiroinut ja opettanut meitä kaikkia.

Saavutettuja hyötyjä

  • Verkkosivuston selkeyttäminen ja optimointi –> hakukonelöydettävyyden parantuminen
  • Asiakasta ja tulevia työntekijöitä kiinnostavan sisällön tuottaminen –> yrityksen imagon vahvistuminen
  • Somekanavien sisällöntuotannon säännöllisyys –> asiantuntijuuden lisääntyminen
  • LinkedInin mainoskampanjat ja sisällöntuotanto –> liikenteen ja seuraajien lisääntyminen

Yritystiedot: Promeco Oy

Sähköteknisiä ja mekaanisia laitteistoja ja kokoonpanoja sekä niihin liittyviä palveluja meri- ja energiateollisuuteen, raideliikenteeseen sekä valmistavaan teollisuuteen tuottava kansainvälinen yritys. 

  • Liikevaihto 2020: 56M€ 
  • Henkilöstömäärä: 480 
  • Kotipaikka: Kankaanpää 
  • Toiminta-alue: globaali

Vastaavia toteutuksia