Taloushallintoliitto – Verkkosivu-uudistuksella Tiedon Valtatielle

Taloushallintoliitolla oli visio: se halusi luoda itselleen brändiä ja kasvattaa koko taloushallintoalan tasoa ja tunnettuuta. Samalla se halusi nostaa niin sisäisen toimintansa kuin asiakkaidensa palvelemisensa aivan uudelle tasolle.

Tätä visiota silmällä pitäen Taloushallintoliitto tarvitsi verkkosivuston, joka toimisi niin sanottuna Tiedon Valtatienä. Ajatuksena oli, että taloushallinnon alan toimijat ja jäsenet voisivat löytää sieltä kaiken tarvitsemansa tiedon vaivattomasti ja varmasti.

Taloushallintoliitto vakuutti meidät tällä kunnianhimoisella tavoitteellaan ja eteenpäin katsovalla asenteellaan. Iloksemme me puolestaan vakuutimme Taloushallintoliiton osaamisellamme ja joustavuudellamme. Voitimme tarjouskilpailun ja valikoiduimme kumppaniksi tähän mittavaan ja äärimmäisen kiinnostavaan verkkopalveluprojektiin.   

Liikkeelle teknisestä määrittelystä

Yhteistyömme alkoi elokuussa 2021 teknisellä määrittelyprojektilla, jossa pääsimme hahmottamaan tarkemmin projektin kokonaisuutta. Asiakas kertoi meille yksityiskohtaiset tarpeensa ja kävimme yhdessä läpi toteutuksen aikatauluineen. Koska jo alussa oli tiedossa, että kyseessä oli massiivinen projekti, paloittelimme työn pienempiin osiin.

Sovimme, että tekisimme ensimmäiseksi verkkosivu-uudistuksen, johon liittäisimme asiakkaan toivomat keskustelukanavan sekä hakutoiminnot. Myöhemmin keväällä lisäisimme projektiin verkkokaupan sekä ekstranetin.

Yhdessä tämä verkkopalvelukokonaisuus muodostaisi Taloushallintoliiton visioimanTiedon Valtatien.

Käytettävyyttä räätälöidyilllä lisäosilla

Pidimme verkkopalvelun kick-offin asiakkaan toimistolla marraskuussa 2021. Verkkosivusto julkaistiin helmikuussa 2022.

Koska Taloushallintoliitto toimii keskeisenä tiedonvälittäjänä jäsenilleen ja muille alan toimijoille, meille oli alusta lähtien selvää, että tämä toimisi verkkopalvelun punaisena lankana.

Rakensimme sivustolle laajan tietopankin kattavine hakutoimintoineen sekä Kanavan, jossa kirjautuneet ja jäsenet pääsevät keskustelemaan alaansa liittyvistä aiheista sekä käsiksi vain heille rajattuihin sisältöihin

Sivustolla on omat pääsynsä vierailijoille, kanavan käyttäjille, jäsenille, jäsenten vastuuhenkilöille, pätevyyden saaneille käyttäjille sekä verkkokaupan käyttäjille.

Kaikki yhteydenotot menevät suoraan tiketeiksi toiminnanohjausjärjestelmään.

Tietopankin käytettävyyttä helpotimme jaottelemalla eri aihealueet käyttäjien mukaan.

Teimme teknisen toteutuksen WordPressillä. Käytimme toteutuksessa hyväksi sekä valmiita lisäosia, että verkkopalvelua varten mittatilauksena tehtyjä lisäosia, kuten tilitoimistot ja niiden haku. Laajensimme WordPress-hakua niin, että tietoja pystyy hakemaan sisältötyypeittäin ja hakutuloksia pystyy supistamaan valinnoilla. Integroimme WordPressiin myös bannerihallinnan, jota ylläpitää kolmas osapuoli.

Kumppanin tekemän visuaalisen suunnittelun kautta laatimastamme UX-suunnitelmasta jalostui moderni, selkeä ja käytettävyydeltään erinomainen verkkopalvelu.​

Tutustu verkkosivuihin täällä.

Verkkokauppa on tärkeä osa verkkopalvelua

Iso osa Taloushallintoliiton toimintaa on koulutusten järjestäminen. Asiakas tarvitsi siksi verkkokaupan, jossa isommille tapahtumille pystyy rakentamaan omat ländärinsä ja joihin ilmoittautumiset ja maksut hoituvat turvallisesti ja vaivattomasti niin, että ostot menevät suoraan taustajärjestelmiin. Suunnittelussa oli myös otettava huomioon se, että hinnat saattavat vaihdella käyttäjien mukaan.

Toteutimme verkkokaupan niin, että se on integroitu asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään, jota rakensimme koko kevään verkkopalveluprojektin taustalla. Eri tyyppiset tuotteet, kuten fyysisesti toimitettavat tuotteet, digitaaliset tilaukset kuten TilisanomatLIVE, lehtitilaukset (paperi ja digi), koulutustapahtumat sekä verkkokurssit uivat ERPistä verkkokauppaan myytäväksi. Tilaukset puolestaan siirtyvät niin ikään automaattisesti asiakkaan ERPiin

Verkkokauppa julkaistiin kesäkuussa 2022. Verkkokaupan 2.0. versio julkaistaan loppuvuoden 2022 aikana. Datan kulkua nopeutetaan entisestään ja kehitetään myös muita ominaisuuuksia.

Rakensimme verkkokaupasta selkeän ja toimivan. Koulutukset ja muut palvelut löytyvät sieltä helposti.

Ekstranet luo palvelukanavan eri käyttäjille

Verkkopalvelun osaksi toteutussa toiminnanohjausjärjestelmään integroidussa ekstranetissä Taloushallintoliiton jäsenyritykset voivat hallita tietojaan, jotka näkyvät mm. tilitoimistohaussa. Jäsenyritys voi myös hallita sivutoimipisteiden tiedot sekä työntekijäliitoksensa ekstranet-palvelussa. Asiakkaan tekemät tilaukset näkyvät verkkokaupassa tilaushistoriassa ja käyttäjät voivat päivittää omat tietonsa sisältäen osoitetietonsa saman palvelukanavan kautta.

Jatkossa ekstranetiin tulee uusia palveluita mm. päteevyystentteihin ilmoittautumiset sekä pätevyyksien raportointiominaisuudet.

Verkkokauppa on ollut menestys

Uuden verkkosivuston myötä myös verkkokauppa on lähtenyt pyörimään hyvin.Tilausten käsittely on nopeutunut huomattavasti, kun tietoja ei enää tarvitse syöttää käsin järjestelmästä toiseen.  

Asioinnin helppous ja kattavat palvelut Tiedon Valtatie -verkkopalvelussa ovat kasvattaneet Taloushallintoliiton merkitystä taloushallinnon alan toimijoiden keskuudessa.  

Juuri niin kuin asiakas oli toivonutkin.

Mukana toteuttamassa

Projektia yhteistyössä tekemässä mm. Innoman, Näkemystehdas MBE ja Avidly.

.  

TALOUSHALLINTOLIITTO

  • Taloushallintoliitto on taloushallintoalan edunvalvoja ja suurin kouluttaja.
  • Taloushallintoliitto kehittää jäsentensä osaamista ja tarjoaa heille työkaluja tulevaisuuteen. Se pitää huolen siitä, että jäsenillä on saatavilla alan viimeisin tieto.​

Vastaavia toteutuksia