30.8.2017

Digitaalinen transformaatio

Mitä on digitaalinen transformaatio? Ensimmäisenä tulee mieleen, että digitaalinen transformaatio on uusien ohjelmistojen ja teknisten laitteiden käyttöönottoa. Tosiasiassa digitaalinen transformaatio on paljon enemmän kuin tämä. Digitaalinen transformaatio on kokonaisuus, joka tulee muuttamaan työnkuvia, työpaikan rakennetta, informaation kulkua ja usein myös koko yrityksen toimintatapoja. Tässä vaiheessa yrityksen olisi hyvä omaksua uusi ajatusmaailma, toimintamallit, strategiat, tuotteistukset ja markkinointiin liittyvät asiat.

Vierailimme viime viikolla Northern Glow –business foorumissa, jossa Talenomin Sakari Jorma kertoi meille ajatuksiaan liiketoiminnan ja työn transformaatiosta digitaalisuuden avulla. Teemoiksi nousivat muun muassa muutoksen läpivienti sekä siihen liittyvät ongelmat ja onnistumiset. Muutos koetaan usein pelottavana asiana, vaikka se on välttämätöntä liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Yleinen huolenaihe on, että pian ”robotit tekevät työn ja ihmisiä ei enää tarvita”. Näin ei kuitenkaan vielä hetkeen tule olemaan. Sen sijaan, kun osa toiminnoista voidaan siirtää digitaaliseksi, voidaan panostaa muun muassa asiakaspalveluun ja neuvontaan ja näin ollen tarjota laadukkaampaa, henkilökohtaisempaa ja nopeampaa neuvontaa. Digitaalisiin ratkaisuihin siirtyminen näkyy lisäksi liiketoiminnan kasvuna ja tehostumisena.

Miten muutos näkyy organisaation sisällä?

Muutosprosessi on useasti pitkäkestoinen ja vaativa kokonaisuus, joka vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Se ei ole sidottu yhteen tiettyyn osastoon tai työntekijään, vaikkakin se tarvitsee kaikkien panoksen. Ei siis ole mielekästä, että yritysjohto esittää yksipuolisesti muutostarpeen ja suuntaviivat, vaan muutoksen taustalla olevat syyt on myös perusteltava henkilöstölle. Näin digitaaliset ratkaisut eivät ”syrjäytä” työntekijöitä ja herätä negatiivista vastarintaa, vaan ne pystytään alusta asti näkemään normaalina osana liiketoiminnan kehitystä. Digitaalisten toimintojen lisäämistä voi perustella henkilöstölle muun muassa heidän työnsä helpottamisella ja tehostamisella sekä muistuttaa, että uusien digitaalisten ohjelmien käyttöönotto jättää aikaa muullekin kuin paperin pyörittelylle.

Yritys kykenee myös tehostamaan omia sisäisiä toimintatapojaan digitaalisten ratkaisujen avulla. Kun kaikki tärkeä tieto on integroitu yhteen paikkaan, pystytään reaaliaikaisesti välittämään tietoa organisaation sisällä. Lisäksi kukin työntekijä tai tiimi pystyy valitsemaan itsensä kannalta relevanteimmat työkalut ja integroimaan ne osaksi omaa työpöytäänsä. Mikäli tämän tyyppiset ratkaisut kiinnostavat sinua, nykäise minua hihasta tai tule käymään vaikka kahvilla, sillä minulla on tarjota toimiva ratkaisu. Kurkkaa lisää intranet-palvelustamme.

Millä tavalla digitaalinen transformaatio tuo lisäarvoa asiakkaalle?

Vaikka yhä useammat organisaatiot tavoittelevat yhä vahvempaa digitaalista kokemusta, suurin osa ei vielä täysin ylety tavoitteeseensa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90 % organisaatioista on matkalla digitaaliseen transformaatioon, mutta vain 17 % tarjoaa todellisen digitaalisen kokemuksen. Jotta digitaalinen transformaatio toteutuu, täytyy lähteä liikkeelle tarpeesta ja kysyä ”mitä lisäarvoa digitalisoituminen tuo sidosryhmillemme?”

Hyvänä esimerkkinä valmistavan teollisuuden puolelta toimii hissivalmistaja KONE, jossa digitaalisuutta on tuotu vahvasti mukaan. Hissivalmistuksen lisäksi koneiden ja laitteiden toiminnan, kunnon ja huoltotarpeiden seuraaminen ja analysointi digitaalisesti on osa palvelua, jolla voidaan suunnitella ja tehdä huoltotarpeita ennakoivasti. Jatkossa digitaalisissa palveluissa myös ihmisiä ja ihmisvirtoja voidaan seurata, ennakoida ja toimia tämän mukaan. Jos on esimerkiksi menossa hissillä kerrokseen, josta pääsee julkisen liikenteen palveluihin ja käyttäjästä tiedetään tarpeeksi, voidaan hänelle antaa ennakkoon aikataulutietoja haluttuun paikkaan.

Muistilista digitaalisen transformaation käynnistämiseen:

  1. Pohdi, miten digitaalisuus helpottaisi yrityksesi toimintatapoja.
  2. Perustele muutostarve henkilöstölle.
  3. Kysy ”Mitä lisäarvoa digitalisoituminen tuo sidosryhmillemme?”

Kiinnostuitko? Kurkkaa lisää tietoa markkinoinnin automaatioista ja verkkosivuista. Liiketoiminnan tehostaminen lähtee liikkeelle siitä, että oma sähköinen kotipesä on kunnossa ja palvelee asiakkaitasi järkevästi, heidän tarpeensa huomioiden, jopa ennakoiden.

Tilaa blogit
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys