WordPress verkkosivut

1.3.2022

Mistä WordPress-toteutuksen hinta koostuu?

Yrityksiä, jotka tekevät verkkosivuja WordPressillä, on Suomessa paljon. Toimittajien koko vaihtelee freelancereista 8-numeroisia lukuja liikevaihtoa tekeviin ja +100 henkilöä työllistäviin yritysiin. Yhtä lailla omia verkkosivujaan, muodossa tai toisessa, tarvitsevia tahoja ovat käytännössä lähes kaikki yritykset ja organisaatiot. Näin ollen myös tarpeita on erilaisia. Pörssiyrityksen tai kaupungin tarpeet ovat ihan eri luokkaa kuin vaikkapa pienen yrityksen tai yhdistyksen.

Verkkosivut tehdään pääsääntöisesti tukemaan yrityksen myyntiä ja markkinointia, joko tekemällä yritystä tai sen tuotteita sekä palveluita tunnetuksi. Laajemmassa kontekstissa voidaan puhua yrityksen brändistä ja näkyvyydestä, tiukemmin taas tuotteiden ja palveluiden tuomisesta esille – tai ensinnäkin saamisesta potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen.  Organisaatiot tarjoavat palveluita jäsenilleen ja mikäli organisaatiolla, vaikkapa junioriurheiluseuralla, on tarve pitää ”asiakkuuksista” kiinni, on verkkosivujen ja siellä tarjottavien palveluiden syytä olla kunnossa.

MIHIN AIKA MENEE?

Kokemukseni mukaan verkkosivujen kustannusrakenne voidaan jakaa karkeasti seuraavien vaiheiden kesken näin (malliesimerkki):

Aloitusvaihe10% /  16h
Suunnittelu20% /  32h
Tekninen toteutus35% /  64h
Käyttöönotto20% /  32h
Projektinhallintatyöt10% /  16h
Yhteensä100% / 160h

Edellä ei ole huomioitu mahdollista sisällöntuotantoa ja tässä mallitoteutuksessa se kuuluisi asiakkaan tai toisen kumppanin harteille. Verkkosivujen tarjousten hintaskaala on esim. pk-sektorin yrityksille yleisesti 5-50k€ luokkaa. Hintahaitari on siis varsin laaja, riippuen:

  • verkkosivuston tavoitteista ja vaadituista ominaisuuksista sekä teknisesti että visuaalisesti
  • toimittajan toimitusprosessimallista ja sen vaiheiden yksityiskohtaisuudesta sekä toimittajan laadusta ja luovuudesta
  • mahdollisten sisältötöiden määrästä (tekstit, kuvat, videot jne.).

Verkkosivujen tarjousten hintaskaala on esim. pk-sektorin yrityksille yleisesti 5–50k€ luokkaa.

Jyrki Sundström

PROJEKTIN ALKU NIELEE KOLMANNEKSEN

Seuraavissa kappaleissa avaan hiukan sitä, mitä kukin vaihe pääsääntöisesti pitää sisällään.

Kuten laskelmasta voi huomata, alkuvaiheen kickoff-palavereihin ja tutustumisiin, aloitus- sekä suunnitteluvaiheessa tehtäviin käyttöliittymäsuunnitelmiin (prototyyppi / wireframes) sekä visuaaliseen suunnitteluun menee jo vähintään kolmannes projektista. Joskus enemmänkin. Toisin sanoen esim. 15000€ investoinnista lähes 5000€ käytettiin suunnitteluun.

Tätä vaihetta ei kuitenkaan kannata missään nimessä tehdä löysin rantein, nimittäin edestään löytää sen kevyesti kasaan kyhätyn suunnitelman viimeistään käyttöönottovaiheessa, kun sisältöjä aletaan syöttämään paikoilleen. Hyvä käyttöliittymäsuunnitelma (UI/UX) ottaa toki kantaa käytettävyyteen, mutta myös siihen, miten sivut toimivat vielä 3 vuoden päästäkin ja skaalautuvat ja mukautuvat uusiin tarpeisiin. Vähänkin isommassa projektissa pidetään kickoff-palaveri, pari workshoppia sekä useita suunnitelmien katselmointeja. Näihin menee useammalla osallistujalla jo jokunen työtunti.

TEKNINEN TOTEUTUS EI OLE VAIN DEVAUSTA

Hyvän suunnittelun päälle on helpompaa lähteä tekemään laadukas tekninen toteutus edellä mainitut tarpeet huomioiden. Tekninen toteutus sisältää yksinkertaisesti ohjelmointia aka devausta, mutta vaiheen sisällä tapahtuu paljon asioita: testausta, katselmointeja, iterointeja sekä muutoksia. Verkkosivuston lopullinen toteutus tulee ilmi vasta, kun sisällöt syötetään paikoilleen käyttöönottovaiheessa. Tännekin on syytä jättää resurssivarausta teknisille muutoksille. Yleensä nimittäin sisällöt valmistuvat toimitusprojektin aikana jokseenkin erillisessä prosessissa, jonka vuoksi yhteensovitus tehdään projektin lopussa.

Ihan joka kerta alussa tehty suunnitelma ei tue sisällön määrää tai muotoa ilman pientä yhteensovitustyötä. Harvassa ovat ne projektit olleet, joissa sisältö olisi edes suurimmalta osin laadittu ennen suunnitteluvaiheen aloittamista – tämä tosin olisi heittämällä se paras vaihtoehto hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Teknisen toteutuksen puristaminen noin 8-10 työpäivään vaatii, että toimittajalla on ammattitaitoiset ja kokeneet tekijät sekä hyvät tuotantoprosessit heitä tukemassa.

Hyvän suunnittelun päälle on helpompaa lähteä tekemään laadukas tekninen toteutus.

Jyrki Sundström

VIIMEISET SÄÄDÖT

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu siis katselmointeja ja vielä jonkin verran teknisiä töitäkin. Itse julkaisuprosessikin sisältää monta erilaista huomioitavaa tehtävää nimipalveluista ja analytiikan asennuksista hakukoneoptimoinnista huolehtimiseen. Esim. vanhat URL:t on syytä ohjata nopeasti uusille sivuille, jotta näkyvyyden droppi Googlessa jäisi mahdollisimman lyhyeksi – etenkin suosituimpien sivujen osalta.

Käyttöönotossa myös sisällön syöttö vie hyvin aikaa – se ei ole pelkkää tekstien ja kuvien copy&pastea sivustolle, vaan vaatii myös silmää siihen, miten eri sisältölohkoilla saadaan aikaiseksi suunnitellut hyvännäköiset ja toimivat sivut.

YHTEYDENPITOKIN VIE AIKANSA

Toimitusprojektin aikana projektipäällikkö huolehtii palavereista asiakkaan kanssa, sekä sisäisesti toimittajan oman väen kanssa. Myös yhteydet muihin kumppaneihin kuuluvat projektipäällikölle. Mikäli tämä rooli jätetään hoitamatta, näkyy se väistämättä jossain vaiheessa projektia. Joskus tätä hommaa koittaa pyörittää toteutuksesta vastaava/vastaavat, joilla intohimo ei välttämättä ole manageeraamisessa, vaan kuten kuuluukin – suunnittelussa ja tekemisessä. Tällöin riskinä on olennaisten tehtävien ja katselmointien unohtaminen projektin aikana, mikä voi kostautua projektin lopuksi esim. viivästymisinä.

Toivottavasti tämä kuvaus avasi hiukan sitä, miksi eri toimittajilta voi tulla sinänsä samalta näyttävästä projektista niin eri hintaluokan tarjouksia. Ehkä tästä on teille apua siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran pääsette uusimaan verkkosivunne ja katselette saamianne tarjouksia. 😊

Tilaa blogit

Verkkosivuprojekti suunnitteilla?

Tutustu tästä siihen, miten Verkkoasema palvelee yritysasiakkaitaan verkkosivujen rakentamisessa.

Voimme varmasti auttaa myös teitä kokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen asti. Varaa aika Jyrkiltä ja speksataan asiaa tarkemmin!

Varaa aika kalenteriin

 

Jyrki Sundström
Analytiikka asiakaskokemus b2b b2b-myynti b2b markkinointi CRM digitaalinen markkinointi digitalisaatio DO2018 hakukonemainonta hakukoneoptimointi henkilöstö henksublogi ihandiginä integraatio Intranet Intrexx kaupallinen ehdotus Laskeutumissivu marketing it markkinoinnin automaatio markkinointi markkinointistrategia markkinointiteknologia myynti northern glow Ohjelmistot palvelut rekrymarkkinointi salesvation sisällöntuotanto sisältömarkkinointi somestrategia Sosiaalinen media Sähköinen liiketoiminta Testaus Tietoturva tulevaisuus uutiskirje verkkokauppa verkkosivut videotuotanto WooCommerce Wordpress Yrittäjyys