Ratkaisu koulutuksia järjestäville yrityksille ja organisaatioille! 

Lähtökohtana uudelle järjestelmälle oli pystyä palvelemaan asiakkaita paremmin, vähemmällä työmäärällä.” 

Mika Ropponen

Tehosta koulutusten hallintaa  

Ratkaisumme avulla järjestät ja hallitset vaivattomasti niin verkko- kuin lähikoulutuksia. Voit helposti luoda koulutuksen, lisätä siihen ilmoittautumismahdollisuuden sekä tarvittavat tiedot ja hinnat. Ratkaisumme mahdollistaa ilmoittautuneiden hallinnan, kuten esimerkiksi merkinnät paikallaolosta. Sen kautta lähetät myös laskut joko suoraan ilmoittautuneelle tai hänen työnantajalleen. Ratkaisumme toimii myös budjetoinnin tukena, sillä sen avulla pystyt vertaamaan ennusteita ja toteutumaa, sekä tarkastelemaan koulutuksen tuottoa.   

Vähemmän virheitä ja manuaalista työtä 

Kun kaikki tieto on yhdessä paikassa, säästät aikaa ja vähennät virheiden mahdollisuuksia. Helppo osallistuminen tarkoittaa myös tyytyväisiä asiakkaita. Ratkaisumme helpottaa kokonaisuuden hallintaa, joka taas varmistaa sen, että budjetti pysyy raameissa ja pystyt keskittymään tuottavimpiin koulutuksiin.  

 • vähemmän manuaalista työtä 
 • vähemmän virheitä 
 • tyytyväisemmät asiakkaat 
 • enemmän tuottoa.
Teknisen tuotannon asiantuntija Jaakko Saarenketo tietokoneen äärellä

Muovaamme ratkaisun liiketoimintaasi sopivaksi 

Oletko järjestämässä hybridikoulutusta osallistujakohtaisella hinnoittelulla? Tai onko koulutuksen tietyillä osilla läsnäolopakko? Saako osallistuja todistuksen vain sovittuihin koulutuksiin osallistuttuaan? Ei huolta, ratkaisumme taipuu erilaisiin tarpeisiin ja liiketoimintamalleihin. Pitkä kokemuksemme koulutusliiketoiminnasta takaa, että saat kokonaisratkaisun, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi. 

Verkkoaseman tiimi

Taloushallintoliitto paransi asiakkaidensa tyytyväisyyttä uuden järjestelmän avulla 

Taloushallintoliitto valvoo taloushallintoalalla toimivien jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, kehittää jäsenten ammatillista osaamista ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Liitto järjestää mm. monipuolisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia, tarjoaa sertifiointeja ja julkaisee omaa ammattilehteä.  

Toteutimme kokonaisratkaisun, joka liittää tärkeät koulutukseen liittyvät toiminnot yhteen 

Kun esimerkiksi koulutustilaus tulee verkkokaupasta, linkitetään siihen niin tilauksen tehnyt henkilö, henkilön yritys kuin tapahtuma tai koulutus tuoterekisteristä. Ilmoittautuja tai ostajan ilmoittamat henkilöt liitetään järjestelmään oikeaan koulutukseen osallistujina, minkä jälkeen ilmoittautujien hallinta tehostuu. 

Mikäli kyseessä on maksullinen koulutus tai tapahtuma ja tilauksen maksutapana on käytetty laskua, muodostetaan lasku järjestelmästä ja lähetetään se Taloushallintoliiton laskutusjärjestelmään Finvoice-muodossa ja sieltä edelleen asiakkaan laskutusosoitteeseen, esimerkiksi verkkolaskuna tai sähköpostitse toimitettavaksi.  

Taustalla on automatisoituja prosesseja, jotka huolehtivat mm. kurssien suoritusten tuonnin järjestelmästä takaisin verkkopalveluun, josta osallistuja saa tulostettua myös kurssitodistuksen. Tuotehallinnan avulla järjestelmästä voidaan julkaista myyntiin erityyppisiä tuotteita, kuten suuria tapahtumia, yksittäisiä koulutuksia, verkkokoulutuksia sekä näiden lisäksi kappaletavarana myytäviä tuotteita, esimerkiksi kirjoja. Myös ns. subscription -mallin mukaisia palveluita, kuten lehtiä sekä digitaalisia palveluita, voidaan hallita järjestelmän ja verkkokaupan välillä. Tuotteista voidaan muodostaa myös kokoelmia, ts. yksi tuote voi sisältää useita erilaisia koulutuksia pakettina ja hinta määritetään koko paketille. 

”Verkkoasemalla oli tarvittava teknologia ja osaaminen. He tarjosivat meille riittävän laajaa toteutusmallia ja pystyivät jo demovaiheessa osoittamaan, että kykenisivät viemään projektin läpi toivotulla tavalla. Siksi päädyimme tilaamaan projektin heiltä.” 

Mika Ropponen

MIF, Tieturi ja Informator tehostiVAT koulutusten järjestämistään digitalisoinnin avulla 

Management Institute of Finland MIF Oy on tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen keskittynyt valmennusorganisaatio, jonka alla toimii useita eri koulutusbrändejä. MIF halusi kokonaisratkaisun, joka mahdollistaisi koulutusten järjestämiseen liittyvät työtehtävät yhdestä paikasta. Tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä digitalisoimalla toistuvat ydintoiminnot. 

Toimintojen digitalisoinnin tarve konkretisoitui suunnitteluvaiheessa: 

 • yhteisen koulutuksiin liittyvän asiakasviestinnän hallinta 
 • koulutuskalenterit ja -tilahallinta veivät arjen työajasta ison osan 
 • useisiin järjestelmiin kirjautuminen ja niiden ylläpitäminen. 

Rakensimme MIF:lle räätälöidyn ratkaisun, jonka ansiosta: 

 • Tapahtumat ja niiden osallistujarekisterit pysyvät ajan tasalla. 
 • Luodut tapahtumat julkaistaan järjestelmästä verkkokauppaan asiakkaiden ostettaviksi 
 • Verkkokaupasta ostetut ja myyjien myymät koulutukset siirtyvät automattisesti tilauksina CRM:stä järjestelmään. 
 • Kaikkien valmentajien kalenterit ja koulutustilojen varaukset pysyvät ajan tasalla. 
 • Automatisoitu sähköposti lähettää viestejä osallistujille ja valmentajille ennen valmennusta ja palautekyselyn osallistuneille tilaisuuksien jälkeen. 
 • Asiakasyritysten ja -henkilöiden rekisteri pysyy ajan tasalla. 
 • Laskutus hoituu järjestelmän kautta. 

”Olemme saaneet supistettua järjestelmien määrän muutamaan Verkkoaseman toteuttaman kokonaisratkaisun avulla. Työntekijöidemme työ on tehostunut, nyt kun erilaiset tehtävät voi tehdä yhdessä järjestelmässä ja osa on automatisoitu. Koska järjestelmä on meidän oma, saamme siihen joustavasti muutoksia teetettyä tai halutessamme voimme tehdä parannuksia järjestelmään, vaikka itse.” 

Esa Lahtela / Soprano Oyj
MIF integraatio

Haluatko sinäkin helpottaa koulutuksien järjestämistä, lisätä koulutustesi tuottoa ja varmistaa asiakkaidesi tyytyväisyyden?

Varaa juttuhetki teknologiajohtajamme Jyrki Sundströmin kanssa niin voitte jutella lisää siitä, miten voisimme auttaa myös teitä saavuttamaan tavoitteenne!

Jyrki Sundström