Verkkoasema

Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Verkkoaseman blogi - Asiantuntijavinkkejä digitaaliseen markkinointiin

Tietoturva on osa yritysturvallisuutta

16.10.2017 | Outi Arontie

 

Ensi toukokuussa aletaan soveltaa uutta EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) joka korvaa henkilötietodirektiivin ja kansalliset tietosuojalait (Suomessa henkilötietolaki). Tulen syksyn aikana kirjoittamaan tarkemmin tämän uuden asetuksen merkityksestä yritysten kannalta, mutta sitä ennen on syytä pysähtyä miettimään tietoturvaa hieman laajemmin osana yritysturvallisuutta.

 

Organisaation turvallisuus ja tietoturva

Tietoturva on paljon muutakin kuin salasanoja ja virustorjuntaa. Kuten viimeaikojen otsikoista esimerkiksi Ruotsissa on havaittu, voidaan jopa valtion hallinto saada tietovuodon vuoksi sekaisin. Tietoturvalla tarkoitetaan niitä hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeutetut sekä, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä. Tietosuojalla puolestaan tarkoitetaan ihmisten oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Toimenpiteet tietoturvallisuuden toteuttamiseksi voidaan jakaa alla olevan kuvan mukaisesti kahdeksaan toimenpidealueeseen.

 

  1. Hallinnollinen turvallisuus pitää sisällään kaiken tietoturvallisuuden johtamisen, suunnittelun, valvonnan ja varautumisen.
  2. Henkilöstöturvallisuus pitää sisällään henkilöstön koulutuksen ja ohjauksen tietoturvallisiin toimintatapoihin. Lisäksi henkilöstöturvallisuus tarkoittaa joillain aloilla turvallisuusselvityksiä ja luotettavuuden arviointia.
  3. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa mm. toimitilojen suojausta eli kulunvalvontaa, aitaamista jne.
  4. Tietoliikenneturvallisuuteen kuuluvat esim. luotettavat tietoverkot, palomuurit, virustorjunnat sekä erilaiset salauskäytännöt.
  5. Laitteistoturvallisuus tarkoittaa sitä, että laitteistoihin ei pääse ulkopuoliset käsiksi, varaudutaan laitteistorikkoihin jne.
  6. Ohjelmistoturvallisuus tarkoittaa sitä, että huolehditaan päivitykset kuntoon, käytetään luotettavia ohjelmistoja ja käytetään niitä oikein.
  7. Tietoaineistoturvallisuus puolestaan pitää sisällään pohdintaa siitä, missä erilaisia tietoja on turvallista säilyttää, kenellä on oikeus päästä näkemään niitä, onhan varmuuskopioinnista huolehdittu jne.
  8. Käyttöturvallisuus tarkoittaa sitä, että laitteita ja ohjelmistoja on turvallista käyttää. Ei ole sähköiskujen vaaraa, ei kompastumisvaaraa eikä myöskään vaaraa, että hakkeri seuraa tekemisiä tietokoneen kameran välityksellä.

Riskien hallinta

Kaikkiin näihin edellä mainittuihin organisaation turvallisuuden toimenpidealueisiin kuuluu riskien hallinta. Jotta erilaisiin riskeihin osataan varautua, ne täytyy ensin tunnistaa. Kannattaa miettiä, mikä kaikki voi mennä pieleen ja mitä siitä seuraa. Mikäli luottamukselliset tiedot joutuisivat vääriin käsiin, mitä siitä seuraisi ja kenelle? Mitä jos me olisimmekin huomenna iltapäivälehtien lööpeissä; mitä siitä seuraisi?

 

 

Riskinhallinta on ennakoiva, suunnitelmallinen ja järjestelmällinen prosessi johon osallistuvat kaikki organisaation työntekijät, kukin oman roolinsa vaatimalla tavalla. Riskinhallinta täytyy ensin suunnitella huolella, sen jälkeen huolehditaan pitkäjänteisesti että käytännöt muuttuvat. Tämä vaihe on se pitkä ja puuduttava vaihe, mutta kun tätä jaksetaan tarpeeksi kauan ja sinnikkäästi toteuttaa, organisaatioon muodostuu lopulta tietoturvallinen toimintakulttuuri. Riskinhallintaa tulee seurata säännöllisesti, sitouttaa koko organisaatio toimimaan suunnitelmien mukaisesti ja huolehtia kommunikoinnin ja raportoinnin sujuvuudesta. Jokaiselle riskille on myös hyvä nimetä omistaja, jonka vastuulla ko. riskin hallinta on.

On myös hyvä suunnitella, mitä sitten tehdään, kun riski toteutuu. Yrityksen on pystyttävä palautumaan normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti. Kannattaa tehdä kattava toipumissuunnitelma, jossa on ohjeet toimenpiteistä mm. tärkeimpien tietojen pelastamiseksi sekä ohjeet varajärjestelmän käyttöön siirtymisestä. Miten toimitaan tulipalon yhteydessä? Mitä tehdään jos hakkeri iskee? Miten saadaan toiminta jatkumaan kaikesta huolimatta?

Riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi voidaan muodostaa ”läjä dokumentteja”. Toisaalta tarvittavat suunnitelmat voivat olla pienessä yrityksessä yksien kansien sisällä. Riskien tunnistamiseen, analysointiin, kustannuslaskentaan yms. löytyy lukuisia erilaisia työkaluja ja työtapoja. En mene niihin nyt tarkemmin; kukin valitsee omalle organisaatiolleen parhaan toimintatavan. Pääasia kuitenkin on, että jos ei aloittanut näiden asioiden pohtimista jo eilen tai vuosia sitten, aloittaa jostakin nyt. Tänään.

Kuten jo alussa mainitsin, EU:n uusi tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ensi toukokuussa ja se pakottaa organisaatiot kiinnittämään tietoturvaan ja sitä kautta riskien hallintaan entistä enemmän huomiota. Palataan tähän aiheeseen piakkoin. 

Lähde:

Sovelto Oy, Jukka Vuolan koulutusmateriaali

Lue lisää blogeja samasta aihepiiristä:

Tietoturva ja testaus
Kirjoittaja aloitti Verkkoasemalla kesäkuussa 2017 ja toimii web-palveluiden kehittäjänä sekä tietoturvan asiantuntijana.
Jaa

Ole ensimmäinen joka kommentoi tätä kirjoitusta


HUOM! Emme hyväksy HTML-koodia, linkkejä tai sähköpostiosoitteita kommentin sisällössä.
 
 

 

Blogaukset

Yhteystiedot Tarjouspyyntö Tukipyyntö Tilaa uutiskirje
Jaa tämä sivu