WordPress-vinkit

VERKKOSIVUPROJEKTIN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU – NAVIGAATIO KUNTOON

Navigaatio ja sivuston rakenne ovat tärkeässä osassa sivuston käyttökokemusta, joten usein verkkosivuprojektin suunnitteluvaiheessa perehdytään erityisesti niiden määrittelyyn ja suunnitteluun.

Mikä ero on rakenteella ja navigaatiolla?

Klikkailtavalla protolla (interaktiivinen rautalanka) voidaan testata valikon käytettävyyttä, oikean tiedon löytymistä ja haluttujen kävijäpolkujen toteutumista jopa kohdennetusti kohdekäyttäjäryhmällä.

Sivuston rakenne on teknisempää asioiden järjestämistä sopivaan hierarkiaan suhteessa toisiinsa. Sisältö kategorisoidaan ja jaotellaan sisältötyyppeihin, joita voidaan tarvittaessa luoda mittatilauksena verkkosivustolle. Kun sisältö jaotellaan järkevästi ja loogisesti, sen ylläpito helpottuu. Samalla se hyödyttää myös loppukäyttäjää ja parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä, sillä sisältötyyppi näkyy myös sivujen URL-osoitteessa.

Navigaatio puolestaan rakennetaan käyttäjää varten. Se voi olla yhtä kuin rakenne, mutta yleensä rakenne palastellaan ainakin kahteen tasoon:

1. päänavigaatioon

2. apunavigaatioon.

Näiden lisäksi sivujen loppuun, niin sanottuun footeriin, luodaan näiden yhdstelmä.  

Navigaatioon sisällöt voidaan järjestää kohdeyleisöä tai sivuston tavoitteita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi rakenteessa alemmalla tasolla oleva sivu voidaan nostaa navigaatiossa päätasolle tai jokin sivu voi olla useammassa kohdassa navigaatiota.

Navigaatioon kuuluvat myös muut navigointielementit sivustolla, kun CTA-kehotteet (call to action, yleensä painike, joka ohjaa käyttäjää sivutolla haluttuun suuntaan), osion tai sivun sisäiset navigaatiot, ja leivänmurupolku

Miten rakenne ja navigaatio suunnitellaan?

Lähtökohdat ovat samat kuin itse käyttöliittymäsuunnittelussakin. Usein rakenne ja navigaatio suunnitellaan (ainakin lähes valmiiksi) jo workshopien aikana. Workshopeissa kerätään taustatiedot, toiveet, tarpeet, tavoitteet, yrityksen tarjooma, kohderyhmäkuvaukset. Lisäksi suunnitteluun saattaa vaikutta SEO-analyysin tulokset erityisesti silloin, kun sivustouudistuksella tavoitellaan hakukonenäkyvyyden paranemista.

Mikäli kyse on sivustouudistuksesta, suunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa nykyisen sivuston navigaatio, mikäli se on todettu toimivaksi. Usein kuitenkin sivustouudistuksen kipinä on joko yritystoiminnan muuttuminen, vanhojen sivujen niukkuus tai hakukonenäkyvyyden parantaminen, jolloin vanhojen sivujen navigaatioita ei kannata käyttää kuin korkeintaan huonoa ja potentiaalisesti hyvää vertaillessa.

Osa navigaatiota on myös kävijäpolkujen ja suppiloiden (funnel) miettiminen kohti toivottua tapahtumaa, esimerkiksi ostoa, uutiskirjetilausta, yhteydenottoa tai rekisteröitymistä.

Kävijäpolut

Osa navigaatiota on myös kävijäpolkujen ja suppiloiden (funnel) miettiminen kohti toivottua tapahtumaa, esimerkiksi ostoa, uutiskirjetilausta, yhteydenottoa tai rekisteröitymistä.

Mitä monimutkaisempi sivusto on kyseessä tai mitä enemmän sisältöä sivustolla on, sitä tarkemmin pitää miettiä:

  • miten käyttäjän halutaan liikkuvan sivustolla
  • miten käyttäjät ohjataan sivustolle
  • mikä on toivottu lopputulos.

Esimerkiksi paljon hakukoneklikkauksia tuovalla blogipostauksella pitää olla pää-CTA ja linkkejä sivun sisältöä täydentäviin sisältöihin. Näin saadaan vakuutettua asiakas tuotteesta/palvelusta/yrityksestä.

Navigaation pitää myös tukea erilaisia navigointitapoja ja -tarpeita siten, että tietoa etsivät tai yritykseen tutustuvat pystyvät helposti ja intuitiivisesti siirtyä haluamaansa suuntaan, joko horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Horisontaalinen navigointi tarkoittaa käyttäjän siirtymistä sivun sisarussivuille tai sen päätason sisarussivulle. Vertikaalinen navigointi puolestaan kohdistuu avoinna olevan sivun ylä- tai alasivuihin. 

Navigointitapoja miettiessä pitää myös ottaa huomioon sivustohaku (toimivuus, sijoittelu ja hakutulokset) ja saavutettavuus (ruudunlukuohjelmat, näppäimistönavigointi).

Tarvitsetteko apua Käyttöliittymän suunnittelussa?

Jos haluat keskustella siitä, miten voisimme Verkkoasemalla auttaa sinua, varaa aika tuotantojohtajamme Joni Norringin kalenteriin!

Joni Norring

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä