Palaverihuoneessa useita ihmisiä katsomassa isolla näytöllä näkyvää Teamsiä

Tapamme toimia

S

Suunnitteluvaihe

Projekti aloitetaan kickoff- ja workshop-palaverilla, jossa tarkennetaan lopullinen tiimi, roolit sekä projektin tehtävät sekä aikataulu. Tarvittaessa pidetään toinen workshop-palaveri. Workshopissa suunnitellaan ja määritellään verkkosivujen konsepti, tekniset toiminnallisuudet ja integraatiot yms. Vaiheen lopputuloksena on rakennesuunnitelma sekä klikkailtava prototyyppi käyttöliittymästä.

Lue lisää

V

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Suunnittelu alkaa palaverilla, jossa suunnittelijalle käydään läpi verkkosivuston prototyyppi, toiminnot sekä asiakkaan toiveet visuaaliselle ilmeelle. Etusivusta tehdään ensin desktop- ja mobiilimalli, joka iteroidaan asiakkaan kanssa valmiiksi. Tämän jälkeen suunnitellaan loput sivut, tarvittavat kuvat sekä  mahdolliset kuvaussuunnitelmat. Asiakkaan hyväksyttyä visuaalisen ilmeen, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

s

Sisällöntuotanto

Tämä vaihe verkkosivu-uudistuksessa on erittäin olennainen. Sisällön määrä ja tyyppi vaikuttavat verkkosivuston rakenteeseen sekä sivujen asetteluihin. Tuotanto voi sisältää asiakkaan toimittaman raaka-materiaalin perusteella tehtäviä sivuja sekä mahdollisia asiakashaastatteluita sekä työntekijähaastatteluita. Myös mahdollisten videoiden toteutus sekä kuvien valinta on olennainen osa sisällöntuotantoa.

Sisällöntuotanto on syytä aloittaa heti verkkosivuprojektin suunnitteluvaiheessa ja jatkaa sitä koko projektin ajan teknisen toteutuksen rinnalla. Näin taataan se, että sisällöt ovat valmiina sivuston julkaisuvaiheessa.

T

Tekninen tuotanto

Ammattimainen devaaminen aloitetaan kehitysympäristössä versiohallinta huomioiden. Työn edistyessä asiakkaan kanssa pidetään lyhyitä status-palavereita, joissa edistymistä seurataan ja devaaja voi kysyä tarkennuksia ja toiveita toteutustavoista. Kaikkia muuttujia ja vaihtoehtoja ei ole vielä ehkä huomattu hyvästä suunnittelusta huolimatta. Lopuksi toteutus testataan testiympäristössä ja asennetaan sisällön syöttöä varten.

Lue lisää

K

Käyttöönotto ja julkaisu

Verkkosivuston perusrakenne luodaan valmiiksi ja syötetään sisällöt, luodaan tarvittavat lomakkeet ja kytketään vaikkapa markkinoinnin automaatiot sivustolle. Vaiheeseen kuuluu myös asiakkaan koulutus ylläpitotyökalujen käyttöön. Kun lopullinen sisältö on syötetty, suoritetaan vielä lopullinen testaus, jonka jälkeen sivusto on valmis julkaistavaksi. Julkaisun jälkeen seurataan sivuston toimintaa tarkasti sekä tekniseltä että näkyvyyden eli hakukoneoptimoinnin kannalta.

Y

Verkkopalvelun ylläpito

  • HelpDesk-palvelut
  • WordPressin päivitykset
  • Web-hosting
  • Jaettu www-tila, levytilaa 15Gt
  • Varmuuskopiointi ja valvonta 24/7
  • SSL-suojaus ja -sertifikaatti
  • Staging-ympäristö uusien ominaisuuksien testaukseen ja katselmointiin ennen tuotantoon siirtoa
  • Versionhallinta

Viestintä

Keskustelu ja viestintä TEAMSISSA.

Näkymä projektipäällikön KALENTERIIN. Voit helposti ja nopeasti varata projektipäällikön kalenteriin palaverin esimerkiksi suunnitelmien muuttuessa.

Projektin-
hallinta

Aikataulu, vaiheet, tehtävät ja tuntikirjaukset Visma Severassa. Projektipäällikölle REAALIAIKAINEN NÄKYMÄ projektin etenemisestä.

Laatu

Prosessit, työohjeet ja mallipohjat LAADUKKAAN työskentelyn tukena.

Palvelumme

WebBOOST-logo

Tarpeidesi mukaan kehittyvät verkkosivut

WebDEV-logo

Kun tavoitteenasi on palvelevat verkkosivut

WebSUPPORT-logo

Hyvällä ylläpidolla pidempi elinkaari verkkosivuille

Palvelevat verkkosivut

Kun liiketoiminnan strategia ja yrityksen ja asiakkaan tarpeet ovat pohjana sivuston suunnittelulle, konepellin alla kaikki on kohdallaan, ja toimintatapa ja palvelukuvaukset ovat erottuvasti viestittynä, lopputuloksena on toimivat, liiketoimintaa eteenpäin vievät ja aikaa kestävät verkkosivut.