Oulun Energia – Ammattimaista sisällöntuotantoa kiireaikataululla

Oulun Energia uusi verkkosivujaan ja tarvitsi lisävoimia sisällöntuotantoon. Kireän aikataulun vuoksi asiakas tarvitsi apua laajan sivuston sisällön tuotantoon sekä hakukoneoptimointiin.

Avainsanatutkimus auttaa tuottamaan oikeanlaista tekstiä

Oulun Energian toiminta perustuu viiteen liiketoiminta-alueeseen. Aluksi pidettiin jokaisen liiketoiminnon kanssa oma workshop tulevan sisällön painotuksista ja haluttavista muutoksista verrattuna vanhaan sivustoon.

Ennen sisällöntuotantoa tehtiin jokaiselle liiketoiminnolle avainsanatutkimukset, joiden perusteella yhdessä asiakkaan kanssa tehtiin päätökset käytettävistä päätermeistä. Saatuamme tarkemmat yksityiskohdat uuden sivuston rakenteesta sekä brändiuudistuksen viestinnän sävystä, sisällön tuottaminen aloitettiin haastattelemalla kunkin liiketoiminta-alueen vastuuhenkilöä. Projektiryhmän keskinäiseen kommunikointiin käytettiin Teams/Planneria, johon sisältödokumentit ladattiin, ja jossa sisältöjä kommentoitiin ja kehitettiin.

Kiireapua uudistukseen

Julkaisujärjestelmän ylläpitoa varten olimme koulutuksessa mukana. Itse sisällöntuotantoon lisäsimme kahden ihmisen työpanoksen, jotta julkaisuaikataulu saatiin pidettyä. Projektin aikana pidettiin joka maanantai lyhyt puolen tunnin tilannekatsauspalaveri.

Aikataulun ja sivuston laajuuden asettama haaste ratkaistiin projektissa mukana olleiden roolituksella, projektin prosessoinnilla ja tarvittaessa lisäresursseilla.

Asiakaspalautteen mukaan onnistuimme hyvin. Sivusto julkaistiin aikataulussaan sisältöuudistettuna ja muokattuna brändiviestinnän mukaiseksi.

Yksityiskohdat huomioiden

Verkkoaseman asiantuntijuus näkyi kokemuksen ja yksityiskohtien myötä kokonaisuuden hallinnassa – niin projektihallinnassa kuin sisällöntuotannossa. Selkeä vastuunjako, koko projektiryhmän keskinäinen sparraus ja avoin asenne auttoivat tavoitteiden saavuttamisessa.

  1. Sisällöntuotannossa huomioitiin saavutettavuusdirektiivi, joka tarkoitti muun muassa tiettyjen termien käyttöä.
  2. Lisäksi hakukoneoptimoinnin näkökulma oli osa projektia.
  3. Jatkon kannalta laajan sivuston ylläpito huomioitiin muun muassa sisällön selkeällä sijoittelulla oikeaan aiheympäristöön, eikä hajautettuna. Näin vältetään päivitystarve useilla sivuilla sisältömuutoksen kohdalla ja estetään vanhentuneen tai ristiriitaisen tiedon näkyminen sivuston käyttäjille.

Oulun Energia Oy:lle tuotetut palvelut

  • Hakukoneoptimointi
  • Sisällöntuotanto
  • Sisällöntuotannossa otettiin huomioon hakukonoptimoinnin lisäksi saavutettavuusvaatimukset ja laajan sivuston sisältö jäsenneltiin loogisesti sivuston ylläpidon helpottamiseksi.

Yritystiedot oulun energia oy

  • Liikevaihto 2021: 189,5 M€
  • Kotipaikka: Oulu (toinen sivutoimipaikka Oulussa)
  • Henkilöstömäärä: 200

Vastaavia toteutuksia