Pohjois-Pohjanmaan liitto – Verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus

Verkkoasema suunnitteli yhdessä kumppanin kanssa Pohjois-Pohjanmaan liitolle uuden verkkopalvelun. Suunnittelussa tehtiin UX-suunnitelma, joka jalostui visuaalisen suunnittelun kautta näyttäväksi, käytettävyydeltään erinomaiseksi ja AA-saavutettavuusstandardin mukaiseksi verkkopalveluksi.​

Tekninen toteutus tehtiin WordPressin uusimpia teknologioita käyttäen teknisesti moderniksi, AA-tason saavutettavuusstandardien mukaiseksi ja helposti ylläpidettäväksi. ​

.  

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.​

Vastaavia toteutuksia