Hoivatilat – Verkkosivujen ylläpitoa – luotettavasti

Hoivatilat Oyj tuottaa koulu- ja hoivatiloja palveluna. Valmis rakennus oheispalveluineen vuokrataan yritysten ja kuntien käyttöön, jolloin operaattorit voivat keskittyä omien palveluiden tuottamiseen. Onkin loogista, että Hoivatilat toteuttaa samaa ajatusta omien yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelua halutaan, jotta itse voi keskittyä omaan tekemiseen.

Hoivatilat Oyj:n markkinointipäällikkö Juho Malmilla oli aiempaa kokemusta Verkkoasemasta. Niinpä yhteistyö jatkui myös uuden työnantajan nimissä.

Verkkosivujen jatkuva kehitys on yksi dynaamisen yrityksen ilmentymä. Tai vaatimus. Juho käyttää termiä evoluutio, joka ei pysähdy sivuston iästä huolimatta.

Juho Malmi

”Tultuani Hoivatiloille töihin vuonna 2019, huomasin pian silloisen yhteistyökumppanin toiminnassa toivomisen varaa. Vasteajat olivat pitkiä, eikä palveluasennetta löytynyt. Verkkosivuston evoluutio pysähtyi. Halusin kehitystyön sellaisen tahon käsiin, joka hoitaa ja vastaa asioiden etenemisestä. Halusin yksinkertaisesti kumppanin, johon voi luottaa. Siksi Hoivatilat on nyt Verkkoaseman asiakkaana.”

Juho Malmi

Helpottava luottamus

Hoivatilat.fi:ssä kerrotaan yrityksen arvoiksi Vastuuntunto, Aktiivisuus ja Rohkeus. Palaamme alun mainintaan yhteistyökumppaneiden valintakriteereistä. Arvoihin perustuvaa näkökulmaa ei varsinaisesti ole avattu Hoivatilat-Verkkoasema -keskusteluissa. On kuitenkin selvää, että yritysten välillä on luontaisia arvoyhtymäkohtia.

”Luottamus on helpottava tunne, kun tietää sovittujen kehitysaskelten etenevän. Siirsimme verkkosivustomme ylläpidon Verkkoasemalle, on tehty WordPress-päivityksiä ja pienempiä kehitysaskeleita koko ajan. Teemme projektin kerrallaan ja käymme keskusteluita seuraavista stepeistä. Sivuston evoluutio on käynnissä, ja siihen odotan myös kumppanilta rohkeaa aktiivisuutta, viittaa Juho yrityksensä arvoihin – alleviivaamatta niitä.”

Juho Malmi

Kiristetty aikataulu

Päivitysten ja vanhan virittelyn ohessa oli valmisteltu suurempaa ponnistusta. 

Hoivatilat.fi:n edellinen versio oli vuodelta 2016. Vuonna 2021 sivusto oli jäänyt Hoivatilojen nykytilanteesta jälkeen. Toiminta oli mm. laajentunut Ruotsiin. Tarvittiin uusi sivusto kieliversioineen.

– Voi olla, että sivustonuudistusta muistellaan vielä pitkään. Vuoden 2021 heinäkuun alussa aukesi meille tärkeä tapahtuma: Asuntomessut, ja silloin tietenkin piti 24/7-käyntikortti olla tiptop.

Projektin suunnitteluvaiheen venyttyä, Verkkoasema pääsi omaan osuuteensa kiinni kuitenkin vasta kesäkuun alussa. Koodaus, sisällön syöttö, testaus ja julkaisu – kaikki yhden kuukauden aikana. Ongelma oli periaatteessa meidän, mutta Verkkoasema ratkaisi sen. Olen yleensä vain Jyrkiin yhteydessä, mutta nyt on annettava kunniaa Verkkoaseman uudelle tuttavuudelle, Jaakolle. On hienoa tehdä töitä, kun vastapuolelta löytyy asennetta ja palvelualttiutta ihmisen nimestä riippumatta! Näin puolen vuoden päästä uudistuspöly on jo laskeutunut, ja ajatukset ovat jälleen normaalissa sivustoevoluutiossa. Mutta täytyy sanoa, että en voi ajatellakaan tekeväni yhteistyötä muun tahon kuin Verkkoaseman kanssa, summaa Juho ajatuksensa yhteistyöstä.

Hoivatilat Oyj:lle tuotetut palvelut

  • Verkkosivuston tekninen ylläpito
  • Sivuston kehitystyö
  • Uuden sivuston tekninen toteutus, sisällön syöttö ja kieliversiotuotanto

Yritystiedot: Hoivatilat oyj

  • Liikevaihto 2020: 28,2 M€
  • Henkilöstömäärä 2020: 30
  • Kotipaikka: Oulu, (toimipisteet lisäksi Helsingissä, Espoossa ja Tukholmassa)
  • Toiminta-alue: Suomi ja Ruotsi

Liidien vai informaation lähde?

Yleensä Verkkoasemalla asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa mittaroitavia tavoitteita, mutta Hoivatilat-tapauksessa toimittiin toisin. Myyntiprosessit ovat pitkiä, ja myyntiliidien sijaan verkkosivuston tehtävä on edustaa Hoivatiloja, kertoa palveluista ja referensseistä laadukkaasti jo yrityksestä tietäville. Vakuuttavuudella ja samaistuttavuudella saadaan oikea reaktio oikeaan aikaan vierailijalle, sillä vain kävijä itse tietää milloin hoivatilan tai koulurakennuksen toteuttajan etsintä on akuutissa vaiheessa. Tässä tapauksessa sivustostatistiikkaa ja mittareita käytetään toki hyväksi, mutta kehitysanalyysin näkökulmasta. Jatkuva kehittäminen ei ole riippuvainen sivuston tehtävästä. Juhon sanoin: evoluutio ei voi pysähtyä koskaan.

Kuittaus

Palataan vielä luottamukseen. Työn hoitaminen ja vastuun ottaminen luovat pohjan luottamukselle, mutta sen säilyttämiseksi reagoinnin on pysyttävä tilanteesta riippumatta samalla tasolla. Näkemyserotkin ovat yksi mahdollisuus lujittaa yhteistyötä.

– Solmun kohdallakin asiat saadaan selvitettyä. Keskinäinen kommunikointimme on suoraviivaista ja avointa. Oli aihe mikä tahansa, odotan vain sanaa ”hoidetaan”, jotta voin poistaa aiheen omalta työlistaltani, yksinkertaistaa markkinointipäällikkö Juho Malmi luottamuksen.

Saavutettuja hyötyjä ovat selkeästi olleet vastuun siirtäminen sivuston ylläpidosta ja kehityksestä Verkkoasemalle, mikä on helpottanut asiakkaan omaa työtä.

Luottamus on helpottava tunne, kun tietää sovittujen kehitysaskelten etenevän. Siirsimme verkkosivustomme ylläpidon Verkkoasemalle, on tehty WordPress-päivityksiä ja pienempiä kehitysaskeleita koko ajan. Teemme projektin kerrallaan ja käymme keskusteluita seuraavista stepeistä. Sivuston evoluutio on käynnissä, ja siihen odotan myös kumppanilta rohkeaa aktiivisuutta.

Juho Malmi
Hoivatilat Oyj

Juho Malmi

Vastaavia toteutuksia