Yrityksen verkkosivut 

Verkkosivujen rooli digimarkkinoinnissa on merkittävä. Verkkosivu on yrityksen oma media, jonne kävijöitä ohjataan eri kanavista. Nykyaikaisten verkkosivujen täytyy tukea myyntiä, kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, houkutella uusia työntekijöitä ja tuottaa kiinnostavaa informaatiota asiakkaille.

WordPress on maailman suosituin verkkosivualusta, ja se taipuu ketterästi yritysten erilaisiin tarpeisiin aina verkkokauppaa myöten. Olemme luoneet oman tapamme rakentaa WordPress-verkkosivuja asiakkaidemme toiveiden perusteella: Verkkosivujen päivittämisen, ylläpidon ja kehittämisen tulee olla helppoa!

Verkkosivut pistettiin kuntoon, nyt asiakkaat löytävät meidät Googlesta ja löytävät myös kaipaamansa tiedon.

Kari Koivikko, toimitusjohtaja, Wind Controller

Takaamme verkkosivuillenne vähintään 5 vuoden elinkaaren

Reilu 25 vuotta verkkosivujen koodausta on opettanut meille sen, että pohjatöiden merkitys verkkosivujen rakentamisessa on kriittinen. Rakennammekin asiakkaillemme räätälöityjä verkkosivuja, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Meille tärkeää on se, että verkkosivuja voidaan ketterästi kehittää ja päivittää, kun tarpeet ja toiveet väistämättä muuttuvat.

Toteutamme verkkosivut aina WordPressin tuoreimmalla versiolla, asiakaskohtaisesti räätälöiden, jolloin ylläpito ja jatkokehittäminen on helppoa. Tämä toimintatapa mahdollistaa sen, ettei suuria uudistusprojekteja tarvitse tehdä vuosittain.

Rakentamiamme verkkosivuja

Miksi verkkosivuihin kannattaa investoida?

Kun verkkosivuja päätetään lähteä uusimaan, tulee ensin miettiä, MIKSI uudistusta tehdään? Mikä on verkkosivujen rooli ja tavoite? Onko verkkosivujen rooli toimia pelkästään sähköisenä esitteenä vai laajempana brändiä tukevana ja tunnetuksi tekevänä mediana? Vai esimerkiksi myynnin tukena liidien hankkimisessa? Kaikki nämä projektit ovat lähtökohtaisesti täysin erilaisia.

Sen sijaan, että keskitytään ensisijaisesti visuaalisen ilmeen miettimiseen, tulisikin pohtia mitä verkkosivujen avulla tulisi saada aikaiseksi, jotta investointiin oltaisiin tyytyväisiä.

Verkkosivujen tavoitteita

 1. Antaa loistava ensivaikutelma yrityksestänne
 2. Jakaa informaatiota asiakkaiden ostopäätöksen tueksi.
 3. Tarjota ketterästi asiantuntija-apua, esimerkiksi chatin muodossa.
 4. Kasvattaa yrityksenne tunnettuutta.
 5. Auttaa olemassa olevia asiakkaita käyttämään tuotetta/palveluanne paremmin.
 6. Mahdollistaa ketterä osto-/tilausprosessi.
 7. Kasvattaa myyntiä.
 8. Parantaa asiakaskokemusta.

Verkkoasema tarjosi meille käyttäjäystävällisen julkaisujärjestelmän, jonka avulla saimme luotua meidän näköisen sivuston kustannustehokkaasti. Sivustouudistus sujui vaivattomasti ja projekti toteutui aikataulussa. Yhteistyö Verkkoaseman kanssa jatkuu digitaalisen markkinoinnin saralla.

Hilkka Haapakoski, Proventia Emission Control Oy

Laske hinta verkkosivuillesi

Kuten aiemmin todettiin, verkkosivujen tavoitteet määrittelevät paljolti verkkosivuprojektin kokoluokkaa ja näin ollen myös hintaa. Tarkan arvion verkkosivujesi toteutuksesta saat ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme. Voit myös arvioida projektisi hintaluokkaa alla olevalla laskurilla. Valitse halutut ominaisuudet sekä arvio sivuston koosta, niin saat heti hinta-arvion näkyville.

25-vuoden kokemuksella rakennettu projektimallimme: 

 1. Suunnitteluvaihe

  Projekti aloitetaan kickoff-palaverilla, jossa tarkennetaan lopullisen tiimin kokoonpano, roolit sekä projektin tehtävät ja aikataulu. Työpajoja, joissa suunnitellaan verkkosivujen konsepti, pidetään vähintään kaksi. Tämän lisäksi määrittelemme ostajapersoonat sekä teemme avainsana-analyysin hakukoneoptimointia silmällä pitäen. Tämän vaiheen lopputuloksena on rakennesuunnitelma sekä klikkailtava prototyyppi verkkosivujen käyttöliittymästä.

 2. Visuaalisen ilmeen suunnittelu

  Tämä vaihe aloitetaan palaverilla, jossa käydään läpi verkkosivujen prototyyppi, toiminnot ja asiakkaan toiveet yhdessä suunnittelijan kanssa. Etusivusta suunnitellaan ensimmäinen malli, joka iteroidaan yhdessä asiakkaan kanssa valmiiksi. Tämän jälkeen suunnitellaan loppujen sivujen ulkoasu, valitaan tarvittavat kuvat tai tehdään vaihtoehtoisesti kuvaussuunnitelma toteutuksineen. Kun asiakas on hyväksynyt kokonaisuudessaan verkkosivujen visuaalisen ilmeen, siirrytään projektin seuraavaan vaiheeseen.

 3. Tekninen toteutus

  Ammattimainen tekninen toteutus aloitetaan kehitysympäristössä versionhallinta huomioiden. Kun työ etenee, asiakkaan kanssa pidetään lyhyitä tilannekatsauksia, joissa edistymistä seurataan ja koodaajat voivat kysyä tarkennuksia ja toiveita toteutukseen liittyen. Toteutus testataan lopuksi testiympäristössä ja asennetaan sisällönsyöttöä varten.

 4. Sisällöntuotanto

  Tämä vaihe verkkosivu-uudistuksessa on erittäin olennainen. Sisällön määrä ja tyyppi vaikuttavat verkkosivujen rakenteeseen sekä sivujen asetteluihin. Sisällöntuotanto voi sisältää asiakkaan toimittaman raaka-aineiston perusteella tehtäviä tekstisisältöjä, haastatteluista kirjoitettuja sisältöjä tai esimerkiksi asiakkaalle tehtyjä videosisältöjä.

 5. Käyttöönotto ja julkaisu

  Verkkosivujen perusrakenne luodaan valmiiksi, valmiit sisällöt syötetään paikoilleen, luodaan tarvittavat lomakkeet ja kytketään markkinointiteknologiat, kuten markkinoinnin automaatio, käyttöön. Tähän vaiheeseen kuuluu myös asiakkaan koulutus ylläpitotyökalujen käyttöön. Kun lopulliset sisällöt on syötetty, suoritetaan vielä lopullinen testaus, jonka jälkeen verkkosivut ovat valmiina julkaistavaksi. Julkaisuvaiheen jälkeen seurataan verkkosivujen toimivuutta sekä teknisestä että hakukonenäkyvyyden näkökulmasta.

 6. Ylläpito

  On selvää, että verkkosivujen turvallisuuden näkökulmasta itse WordPress sekä käytössä olevat lisäosat tulee päivittää säännöllisesti. Päivitykset ovat hyödyllisiä ja tekevät verkkosivuista mm. tehokkaampia, helpommin ylläpidettäviä ja turvallisempia. Päivitykset saattavat kuitenkin aiheuttaa muutoksia toiminnallisuuksiin, jolloin vaaditaan lisäkoodausta, jotta verkkosivut saadaan korjattua. Tarjoamme jatkoon teknisen ylläpidon, jonka ydin on hyvä palvelin, johon kuuluvat muun muassa välimuistutukset, palomuurit, varmuuskopioinnit, SSL ja sisältäen myös WordPressin core- ja lisäosapäivitykset automaattisesti.

Katso asiantuntijavideome: kuinka onnistut verkkosivu-uudistuksessa

Usein kysyttyä

Kuinka paljon verkkosivut maksavat?

Verkkosivujen hintaan vaikuttaa moni tekijä. Esimerkiksi: suunnitellaanko ulkoasu uusiksi, rakennetaanko verkkosivut räätälöidysti vai valmisteemoilla, kuinka paljon sivuja verkkosivustolla on, tarvitaanko integraatioita muihin järjestelmiin, tuotetaanko verkkosivuille uutta sisältöä, tarvitaanko uusia valokuvia? Eli verkkosivujen hintaan vaikuttaa merkittävästi asiakkaan lähtötilanne, tarpeet ja toiveet. B2B-yritysten verkkosivujen uudistaminen kustantaa tyypillisesti 8 000 eurosta 20 000 euroon. Tarkan kustannusarviot saat, kun kerrot tarpeesi meille.

Miten kauan uudistus kestää?

Verkkosivu-uudistus kestää tyypillisesti kolme kuukautta. Tähän kokonaisuuteen sisältyy workshop sekä konseptointi, jossa kirkastetaan syyt, miksi verkkosivu-uudistus tehdään ja millaisia tavoitteita sille asetetaan. Sen jälkeen on vuorossa suunnitteluvaihe, jonka lopputulos viedään tekniseen tuotantoon. Kun verkkosivut on rakennettu WordPressiin, päästään syöttämään teksti- ja kuvasisältöjä paikoilleen. Tämän jälkeen vuorossa on testaus- ja julkaisuvaiheen toimenpiteet.

Paljonko verkkosivuprojekti vie aikaa asiakkaalta?

Verkkosivuprojektin käynnistämisvaiheeseen tulee varata aikaa. Tavoitteena on kirkastaa yhteinen näkemys siitä mitä uusilta verkkosivuilta toivotaan ja vaaditaan. Yhteiset workshopit ja suunnitelmien hyväksyminen vie asiakkaan vastuuhenkilöltä noin yhden työpäivän verran. Mikäli verkkosivujen sisällöntuotanto on asiakkaan vastuulla, siihen kannattaa varata runsaasti aikaa. Kahdenkymmenen vuoden kokemuksen myötä voimme todeta, että tyypillisin syy verkkosivuprojektin myöhästymiseen on se, että sivujen sisällöt eivät ole valmiita. 😊 Verkkosivujen julkaisun jälkeen on hyvä varata aikaa myös markkinointitoimenpiteisiin.

Miten verkkosivuille saa lisää elinikää ja välttää vuosittaiset uudistusprojektit?

Verkkosivujen tekniikka kannattaa rakentaa räätälöidysti eli niin, että verkkosivuja voi ketterästi päivittää ja kehittää myös tulevaisuudessa. Kokemuksemme mukaan esimerkiksi edulliset valmisteemaratkaisut taipuvat huonosti uusien tarpeiden mukaan muokattaviksi. Verkkosivujen tekniikkaa tulisi myös huoltaa eli pitää huoli siitä, että kaikki järjestelmän ja lisäosien päivitykset ovat ajan tasalla. Hakukoneet muuttavat jatkuvasti algoritmejään, esimerkiksi nopeusoptimoinnin vaatimusten suhteen, joten myös verkkosivujen ”konepellin alla” täytyisi tehdä korjaavia päivityksiä, jotta Googlen huomiota ei menetetä. Verkkosivujen sisältöjä tulisi päivittää ja kehittää, jotta verkkosivut olisivat elinvoimaiset myös asiakkaan silmissä vuosienkin jälkeen.

Näin me sen teemme

LAADUKAS toteutus mahdollistaa tulevaisuudessa KETTERÄN kehittämisen.

Projektin aikataulu oli todella kiireellinen, koska haluttiin olla myyntikunnossa, kun sesonki alkaa. Jyrkille kiitos projektin vetämisestä. Yhteistyötä Verkkoaseman kanssa ollaan tehty hymy huulessa ja Verkkiksellä ollaan kyllä ammattilaisia. Nyt kun sivut on saatu liveen, niin kuukausittainen kehittäminen jatkuu yhdessä Verkkiksen kanssa.

Jesse Nieminen, Kera Group Oy

Verkkosivuista näyteikkuna vai myyntiä pönkittävä liidigeneraattori? 

Verkkosivujen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi aina muutaman vuoden välein. Mikäli verkkosivuille on asetettu tavoitteita, kuten esimerkiksi myynnin tukeminen, tulisi uudistustyö tehdä huolella. Keskustele tuotantojohtajamme Jonin kanssa siitä miten juuri sinun tarpeisiisi sopiva verkkosivuprojekti tulisi toteuttaa.

Saat ideoita, näkemystä ja kustannusarvion veloituksetta. Jutellaan pian!

Joni Norring

Uudistamiamme verkkosivuja